Lågt serotonin och noradrenalin kan bero på dålig tarmflora

Sedan länge så mäter vi signalsubstanser/neurotransmittorer i urin, vilket är fantastiskt bra, eftersom man då vet exakt var problemet ligger, istället för att testa sig fram. Om man tex har lågt noradrenalin, så har man ofta liknande symtom som vid lågt serotonin men samtidigt så hjälper inte SSRI-preparat eftersom lågt serotonin inte är problemet.

Det komplexa med signalsubstanser är att de är beroende av god tarmflora och bra matsmältning (då man behöver kunna bryta ner proteiner korrekt för att ha tillgång till aminosyror som är material till signalsubstanser). Låg frisättning av magsyra på grund av stress eller intag av protonpumpshämmande läkemedel etc bidrar till sämre spjälkning av proteiner eftersom enzymet pepsin, det enzym som bryter ner proteiner, frisätts tillsammans med magsyran. Minskad magsyra innebär således även minskad frisättning av pepsin. Signalsubstanser samarbetar också med hormoner, så ofta hör hormonell obalans och låga signalsubstanser ihop.

Om du har dålig tarmflora och saknar vissa bakteriestammar, så kan det innebära att produktionen av signalsubstanser inte blir korrekt. Ett exempel är att en bakterie i familje E.coli behövs för att omvandla aminosyran tryptofan till serotonin, och om den bakterien saknas eller finns i för liten mängd, så omvandlas inte heller serotonin i korrekt mängd. Resultatet blir lågt serotonin och då uppstår de symtom som ses vid låg serotoninproduktion  såsom nedstämdhet/depression.

Det är viktigt att förstå att allt detta hör samman och att läkemedel absolut kan vara en tillfällig lösning vid dåligt mående men att denna obalans behöver korrigeras för att produktionen ska bli normal och fungera på egen hand under resterande delen av livet.

Om du har denna problematik, så bör du börja med att ta ett labrixtest på signalsubstanser för att se vilka signalsubstanser som ligger lågt eller högt. Om tex serotonin ligger lågt, så går man vidare med att ta ett mikrobiomtest på tarmfloran för att se om det låga värdet beror på tarmfloran, samt att man ser över matsmältningen så att den fungerar optimalt.

Vill du veta mer eller boka ett test, maila oss via bokningssidan till höger.