Låga D-vitaminnivåer kopplade till ökad risker för depression

Sannolikheten för att drabbas av depression ökar signifikant hos de människor som lider av bristfälliga nivåer av vitamin D. Detta visar en ny studie från US National Health and Nutrition Examination Survey.

Enligt studien har personer med D-vitaminbrist hela 85 procents ökad risk att falla ner i depression, jämfört med de personer som har tillräckliga nivåer. Resultatet publicerades nyligen i International Archives of Medicine och utfördes av forskare från Georgia State University.

Source: International Archives of Medicine
2010, 3:29 doi:10.1186/1755-7682-3-29
“Serum vitamin D concentrations are related to depression in young adult US population: the Third National Health and Nutrition Examination Survey”
Authors: V. Ganji, C. Milone, M.M. Cody, F. McCarthy, Y.T. Wang

www.d-vitamin.biz
www.kostkoll.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.zarahssida.se