Karma Yoga – en osjälvisk och givande livsstil!

I min yogalärarutbildning ingår vissa skrivmoment och denna månad har jag valt att skriva om Karma Yoga. Tänkte att jag skulle dela det med er…

När yoga används som medicinsk, kallas det för Karma Yoga.  Karma bygger som ovan nämnt på osjälviskt handlande vilket innebär att personen istället ser sig själv som ett instrumentet som utför handlingar på ett osjälviskt sätt, snarare än för egen vinnings skull. För att genuin karma skall uppstå, så skall personen avstå från alla herrens frukter och därmed uppnå total självkännedom. En person som strävar efter karma behöver inte heller materialistiska saker eller pengar, eftersom Karma Yoga är detsamma som att avstå från den formen av välstånd, till förmån för ett inre välstånd, oberoende av pengar.


Ett fredligt sinne, en varm kropp och osjälvisk attityd, behövs för att tjäna mänskligheten. De som söker den vägen, bör leva i Karma Yogi, dvs bör vara fria från lust, girighet, egoism och vrede. Personen bör ha ett hjärta som fylls med längtan och kärlek inför tanken på att hjälpa sjuka, fattiga och hjälplösa. Att detta sedan är förknippad med värnande och vårdande av djur, natur och växande barn, ger bara ytterligare tyngd till det omaterialistiska tjänandet.


Om personen har spår av självupptagenhet, själviskhet eller girighet, så bör dessa elimineras omedelbart. Samma sak om personen söker berömmelse eller pengar, utan en positiv intention och på bekostnad av andra människor. Karma Yoga står för värme och förutsättningslös givmildhet, vilket gör egenskaper som girighet, avundsjuka och svartsjuka oerhört opassande, för att säga helt omöjliga. En svartsjuk eller girig person är således ingen yogi.

En Karma Yoga skall ödmjuk, fri från elakhet, snålhet, hårdhet, hat och/eller svartsjuka. Han bör se genom människors skal, för att se den godhet som varje människa har i sitt inre. Han bör vara en lågmäld, förlåtande person, med ett positivt språk och som visar respekt och ödmjukhet. En karma yoga använder inga elaka ord, hårda ord och använder opedagogiska, respektfulla toner i sitt språk. 


Karma Yoga står även för att våga, att ha mod och inte känna rädsla.  En Karma Yogi bör vara socialt begåvad, ha lätt för att läsa människor, vara lyhörd och han bör vara älskvärd, kärleksfull, nyfiken och alltid utvecklande. En Karma Yoga har utgår från att alla människor är lika värda, oavsett val av arbete, religion, hudfärg och kön. Inför de som har det svårt, känner en Karma Yoga, både kärlek, medlidande, barmhärtighet och tolerans på samma gång.


Karma Yoga renar hjärtat och ger en bred syn på livet, där helhet och samarbete är en självklarhet!

www.livshalsa.se
www.motionstipset.se
www.piggabarn.se
www.elitkoll.se