Kan autism orsakas av mobiltelefoner och elektromagnetisk strålning?

Ökningen av autism har ökat nästan 60 gånger sedan slutet av 1970-talet, med den mest betydande ökningen inträffat under det senaste decenniet.


Orsaken till autism är okända, men teorier inkludera sådana potentiella orsaker som:
• Genetiska anlag
• Oförmåga för kroppen att hantera tungmetaller
• Ökad känslighet för oxidativ stress
• Miljöexponeringar inklusive kvicksilver konserveringsmedel i vacciner
• Ansamling av giftiga tungmetaller

En teori som har cirka två år på nacken publicerades i Journal of the Australasian College of Nutritional & Environmental Medicine, och lyfte fram elektromagnetisk strålning (EMR) från mobiltelefoner, Wi-Fi-enheter och andra liknande trådlösa tekniker som en accelererande faktor vid just autism.


I studien, som omfattade över fem års forskning kring barn med autism, så fann man att elektromagnetisk strålning påverar cellmembranet negativt och ger förgiftning av tungmetaller vilket är förknippat med autism. Forskare har också påpekat att autism har ökat i samma takt som spridningen av mobiltelefoner och trådlös användning (för att inte tala om den ökade vaccineringen av våra små barn)


(Källa: www.mercola.com)

www.kostkoll.se
www.piggabarn.se
www.ekologiskaval.se