Skicka KAM-kunniga läkare kan minska sjukvårdskostnader och sänka dödligheten hos patienter till en kompis som ett e-postmeddelande!

  • captcha