KAM-kunniga läkare kan minska sjukvårdskostnader och sänka dödligheten hos patienter

En studie från Nederländerna har visat att patienter till läkare som har utbildning i komplemenärmedicin, ger minskad evårdkostnader och sänker riskerna för patienternas dödsfall. 

Studien omfattar 150.000 försäkringstagare i ett av Nederländernas största försäkringsbolag, då sjukvårdsförsäkring är obligatorisk i landet. Patienterna hade tillsammans totalt 1.336 läkare, där 79 läkare hade komplemenärmedicinsk utbildning utöver sin läkarexamen.

Läs mer om studien: Vidarkliniken

www.naturmedicin-guiden.se