Kakao (epikatekin) kan sänka blodtrycket hos människor

En metaanalys av 31 randomiserade kontrollerade studier visar ett samband mellan epikatekin som finns i kakao och blodtrycket. 16 studier på systoliskt blodtryck (SBP) och 15 studier på diastoliskt blodtryck (DBP) inkluderades i metaanalysen. Resultatet visade att epikatekin i kakao, kan minska både det systoliska och det diastoliska blodtrycket.  

Reference:

”Epicatechin ingested via cocoa products reduces blood pressure in humans: a nonlinear regression model with a Bayesian approach,” Ellinger S, Reusch A, et al, Am J Clin Nutr; 2012 Jun; 95(6):1365-77. (Address: Sabine Ellinger, Department of Nutrition and Food Science-Nutritional Physiology and the Institute for Numerical Simulation, University of Bonn, Bonn, Germany. E-mail: ellinger@uni-bonn.de ).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu