Interferon – biverkningar och funktioner i kroppen

Interferon är äggviteämnen som tillverkas naturligt i kroppens celler och forskning visar att de motverkar virus och tumörer. Inom genetiken tillverkar man syntetisk interferon, genom att tillföra mänskliga anlag i vissa bakterier. Detta är den medicin som används till dagens bromsmediciner för AIDS och vissa cancerformer såsom leukemi, blodsjukdomar, vid långdragna, svårbehandlade virussjukdomar samt MS och vissa hepatitformer. Medicinen med interferon heter Introna och den injiceras i underhudsfettet i magen eller i låret.

Interferon kan ge influensaliknande symptom med feber och stelhet i kroppen, men märkligt nog så vänjer sig kroppen vid medicineringen. Ledvärk, minskad aptit, öm hud och håravfall är andra vanliga biverkningar. Det beror självklart på vilken dos patienten har och om meidicinen är en doseringspenna eller om den blandas själv med steriliserat vatten och sprutar in via kanyl. Interferon hör till de signalmolekylerna som inom sjukvården kallas för cytokiner. Enklaste sättet att undvika biverkningarna är att ge noga anpassade doser!

www.friskabarn.se
www.zarahssida.se
www.kostkoll.se