Innehållsförteckning och sammanställning av Svininfluensavaccinet

Senaste skrämmande larmen kring vaccineringen har gett tillverkarna kalla fötter och nu kräver de ansvarsfrihet. DET säger MYCKET om den helt galna skrämselkampanj som bedrivs i samhället. Ett oprövat vaccin, fullt med miljögifter och kvicksilver skall sprutas in direkt i kroppen MEN då på ditt eget ansvar… Med anledning av all allmän oro, så har jag mailat mina MYCKET kompetenta kollegor varav Biotek svarar såhär…  SNÄLLA läs….

Sammanställning av information kring vaccination mot H1N1/Svininfluensan/Den nya influensan


Ingredienser:
Sqaulene/Hajleverolja (10,6mg), DL Alfa Tokoferol (11,86 mg), Polysorbat80 (4,85 mg. Sorbitol, fettsyror etylenoxid), Hjälpämnen: Polysorbat80, Octosynol10, Tiomersal (5mcg), Natriumklorid, Dinatriumvätefosfat, kaliumvätefosfat, kaliumklorid, Emulsion: Natriumklorid, Dinatriumvätefosfat, Kaliumdivätefosfat, Kaliumklorid.


(Detta är ingredienslista Juli 2009, men möjligheten finns att ändringar sker)


Adjuvanter (= tilläggsbehandlingar, i vaccinationer menas det att man vill öka reaktionen, snabbare effekt). Squalene är en adjuvant. MR59 heter den squalene adjuvant som Novartis använt.


Squalene/Hajleverolja:
Squalene är egentligen ett kolväte och en antioxidant. Vi kan återfinna detta ämne i vår egen hjärna och nervsystem, där den har viktiga funktioner. Intas squalene tillsammans med exempelvis olivolja så kan du möjligen åtnjuta dess antioxidantiska effekter samt så kommer din egen kropps immunförsvar att känna igen ämnet MEN detta är den goda sidan av squalene.


Skillnaden mellan ”den goda” och ”den onda” effekten handlar om just hur squalene intas. Vägen det tillförs in till din kropp. En injicering av något ämne är aldrig en normal väg för att ämne att ta sig in i en kropp. Vid injicering av squalene ter det sig att verka som om immunförsvaret går till attack. Den attackerar då inte bara det squalene som injicerats utan går till fullständig attack på även allt naturligt squalene som finns i din kropp.

Immunförsvaret kommer med andra ord att försöka förgöra varenda molekyl av squalene i din kropp, således förgörs det naturliga squalenet som har vitala funktioner i ditt nervsystem. Immunförsvaret förlorar alltså funktionen att egentligen känna igen vad som är ens egen vävnad och celler- denna autoimmuna reaktion är farlig och kan leda till nervskador och döden i sämsta fall.


Gary Matsumoto, en av journalisterna som har undersökt frågan kring squalene. Han hävdar att det finns flera sjukdomar som direkt kan relateras till injiceringar innehållande squalene. Rheumatoid Arthritis (reumatism), Multiple Sclerosis (MS), Systemtic Lupus Erythematosus. Det finns omskrivet i 24 olika vetenskapliga artiklar i 10 olika länder om adjuvanten squalene och dess skadliga effekter. Karolinska Inst. i Sverige har bland annat hittat squalene gav en form av reumatism i djurförsök (endast squalene). ”The Polish Academy of Sciences” har visat (djurförsök) att squalene (endast squalene) kan katastrofalt skada nervsystem och hjärna.

Gulf War Syndrom
Studie publicerades 2002. Det finns starka bevis som tyder på att squalene (MF 59 Novartis squalene adjuvant, som för övrigt icke fanns godkänd att egentligen inkluderas i ett vaccin)är ansvarig för GW syndrom.  


(Symptoms attributed to this syndrome have been wide-ranging, including chronic fatigue, loss of muscle control, headaches, dizziness and loss of balance, memory problems, muscle and joint pain, indigestion, skin problems, shortness of breath, and even insulin resistance. Brain cancer deaths, amyotrophic lateral sclerosis (also known as Lou Gehrig’s disease) and fibromyalgia, Sjogrens syndrome, night sweats, low-grade fever, antithyroid effects).

Polysorbat 80 (Sorbitol, Fettsyror, Etylenoxid)

Etylenoxid är giftig att inandas, ger lungskador. Används för rengöring av kirurgiska instrument, bakteriedödande.

Tiomersal – är ett form av kvicksilver
Kvicksilver är ett gift och det finns inget acceptabelt gränsvärde för detta ämne. Kvicksilver förbjöds 1 juni 2009 i Sverige. Tiomersal togs bort från barnvaccinationerna under tidigare delen av 90-talet. Kemikalierna i Tiomersal är dödliga, kan orsaka cancer, hjärn- och leverskador. Nu skall tydligen Tiomersal ingå igen i ett vaccination tänkt att ge både barn, vuxna och gamla.

Fosfater – alla fosfater kväver alla former av vattenlevande djur – är ett miljögift!
Dinatriumvätefosfat- Kallas kristallvatten, är mycket giftigt för vattenrelaterade organismer, klassas som farligt avfall, skall ej tömmas i vanligt avlopp, kan orsaka högt blodtryck, bristande sköldkörtelfunktion, höjt blodsocker, sömnlöshet, myrkrypningar, värk i handled/Karpal Tunnel Syndrom, lokal muskelsmärta.

Nedan är hämtad ur Läkemedelsverkets egen produktresumé/bipacksedel om Pandemrix (såsom vaccinet kommer att heta)

”4.3 Kontraindikationer
Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående komponenterna i vaccinet eller spårrester (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat).

I en pandemisk situation kan det emellertid vara lämpligt att ändå ge vaccinet, förutsatt att utrustning för återupplivning finns omedelbart tillgänglig om behov uppstår.
Se avsnitt 4.4.


4.4 Varningar och försiktighet
Försiktighet krävs vid administrering av vaccinet till personer med känd överkänslighet (annan än anafylaktisk reaktion) mot den aktiva substansen, något hjälpämne, tiomersal och mot spårrester (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat).

Liksom för alla vacciner för injektion ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas omedelbart tillgängligt i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.

Om pandemisituationen tillåter, ska immuniseringstillfället skjutas upp hos patienter med svårare febersjukdom eller akut infektion.

Pandemrix ska under inga omständigheter ges intravaskulärt. Antikroppssvaret hos patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan vara otillräckligt.

Ett skyddande immunsvar uppnås eventuellt inte hos alla vaccinerade (se avsnitt 5.1).”

Således bör då också nämnas lite runt Formaldehyd (spårrester som kan finnas i vaccinet)
Formaldehyd- Neurotoxin som orsakar cancer, insomnia, hosta, illamående, näsblod.
Viruset

Det sägs bestå av delar av virus från fågelvirus, svinvirus och det virus vilket skapade Spanska Sjukan-epidemin 1918/1919. Viruset kan enligt experter och vedertagen erfarenhet inte ha muterats till vad det är idag på naturlig väg utan måste ha skapats i laboratorium.

Detta virus används som skrämselredskap för att dra igång en massvaccinationskampanj över stora delar av världen, ledd av WHO och de ledande vaccinationsföretagen, bland annat Baxter.

Den äldre delen av viruset kan bara komma från de forskare som grävde upp lik av drabbade individer ur permafrosten uppe i norra Alaska för att återskapa det ursprungliga virusets DNA. Arbetet tog två år och var färdigt 2005. Det virus vi nu ser i cirkulation kan bara ha skapats av dessa individer vilka hade tillgång till nya levande varianter av det ursprungliga viruset från 1918 och vilka sammanfogade delar av dessa virus med andra farliga virus.

Vaccinet som nu produceras skall enligt tillverkarna ge skydd mot ett kommande virus (vilket man officiellt inte vet hur det kommer att se ut!). Detta är medicinskt vansinne då ett vaccin måste skapas av det virus man vill ha skydd emot. Ifall detta virus inte ens är känt kan vaccinet i bästa fall vara verkningslöst. Det går inte att skapa ett vaccin mot en smitta man inte känner i detalj eller har prov på.

Det vi vet kommer att hamna i vaccinet (enligt officiella dokument från WHO och Baxter) är alltså mer eller mindre korrekta delar av andra virus och den vanliga tillsatsen av adjuvanter (vilkas uppgift är att skapa en immunförsvarsreaktion i värden). Värdens immunförsvar skapar antikroppar och detta anses vara ett skydd mot smittan (även om mängder av undersökningar visat att en viss procent av dem som har antikroppar ändå blir smittade – en skrämmande lucka i vaccinationsteorin).

Motiveringen (till adjuvanter såsom Squalene /Skvalen) skall officiellt vara att de nya vaccinen innehåller så svaga virusdelar att kraftigare adjuvanter är nödvändiga för att skapa en immunreaktion i kroppen. Detta går dock rakt emot WHO: riktlinjer för de nya vaccinen vilka instruerar vaccintillverkarna att använda hela levande virus!

Vaccintillverkarna har nyligen begärt och fått ansvarsimmunitet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/18/us-government-gives-baxter-novartis-legal-immunity-for-injury-and-death-caused-by-their-h1n1-jab/)

De kan alltså inte ställas till svars för de skador vilka vaccinet kommer att ge. Det vaccin de nu tillverkar har inte testats på någon! Det är helt otestat. De har fått dispens och vad som normalt tar flera månader att testa (för att säkerställa att bieffekterna är ”rimliga”) skall nu göras på fem dagar. Ett annat vaccin har testats på 5000 försökspersoner men resultatet är hemligt och vaccinet är inte det som nu tillverkas.

Sammanfattningvis:
Ett otestat vaccin, skapat med vad vissa kallar ett biovapenvirus, innehållande levande hela designvirus, innehållande bland annat det dokumenterat dödliga ämnet squalene skall tvingas på hela befolkningen under mycket hård press och närmast hysteri. Flera länder i Europa har till och med ordnat så att det blir obligatoriskt – de kan tvångsvaccinera hela befolkningen.

Referenser:
Svininfluensan.org

Läkemedelsverket

http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/19/belgium-health-minister-passes-law-allowing-use-of-police-for-forced-mass-vaccination/

http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/18/law-can-force-norwegians-to-take-h1n1-vaccine-from-gsk/


http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/17/baxter-team-patents-the-swine-flu-vaccine-two-years-before-swine-flu-outbreak-austrian-baxter-scientist-involved-in-h1n1-vaccine-patent-also-advises-who/

http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/18/glaxos-vaccine-characterised-by-regulators-eu-and-usas-biodefense-stockpile-drug/

http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/17/adjuvants-to-be-added-to-h1n1-jab-by-baxter-and-who-programmes-body-for-endless-loop-of-self-destruction/


http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/17/whos-dr-margaret-chan-predicts-biggest-pandemic-ever/

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu_research

http://www.cdc.gov/od/oc/media/pressrel/r051005.htm


http://www.whale.to/vaccine/adjuvants.html
 
http://www.prisonplanet.com/squalene-the-swine-flu-vaccine%E2%80%99s-dirty-little-secret-exposed.html


http://en.wikipedia.org/wiki/Squalene
 
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.10731219
 
http://www.usatoday.com/news/health/2009-07-26-europe-swineflu_N.htm
 
http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2009/07/16/beware-that-swine-flu-shot-watch-this-cb

http://www.americanchronicle.com/articles/view/110683
 
http://blogs.salon.com/0002255/2009/07/15.html
 
http://www.americanchronicle.com/articles/view/109836
 
http://www.capitalcentury.com/1976.html
 
http://www.prisonplanet.com/12000-u-s-children-to-be-swine-flu-vaccine-guinea-pigs.html

Läs mer om hur du boostar ditt immunförsvar med bra kost och livsstil… www.kostkoll.se