Immunstatus och vitamin D hos barn som genomgår hemodialys

I en fall-kontrollstudie utförd på 27 dialysbarn med end-stage renal disease (ESRD) syntes goda resultat vid intag av vitamin D. Barnens genomsnittliga ålder var 8 år och 15 av dem var pojkar och 12 vare flickor. Testgruppen jämfördes med 20 friska ålders- och könsmatchade kontroller. Resultatet visade att D-vitaminnivåer var signifikant lägre hos de barn som led av ESRD jämfört med kontrollpersonerna. IL-2 receptorn (SIL-2R) var signifikant högre hos patienterna jämfört med kontroller och det syntes en positiv korrelation mellan serum-25 (OH) D3 och serum-IL-10, och en icke-signifikant negativ korrelation mellan serum-25 (OH) D3 nivåer och SIL-2R.

Reference:”Assessment of immune status in relation to vitamin D levels in children on regular hemodialysis,” Youssef DM, Elshal AS, et al, Saudi J Kidney Dis Transpl, 2012 March; 23(2): 267-73. (Address: Pediatric Department, Zagazig University, Zagazig, Egypt).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu