Healing mind system – musikterapi för ökad läkningsförmåga

En ny favorit är skivan med healing mind system, som läker genom att tillgängliggöra ett speciellt sinnestillstånd där kroppen är som mest tillgänglig för läkande. Tillståndet är då sinnet saktar ner och du stärker dina inre resurser för balans och helhet. 

Healing mind system är framtaget av Dr. Jeffrey, en av världens främsta pionjärer inom musik- och ljudterapi, och hans arbete bygger på att öka människors kontakt med sin egen inre källa av fysiskt och emotionellt läkande. Forskning på hjärnans aktivitet visar att detta tillstånd är associerat med ett specifikt hjärnvågsmönster, som kan kallas för “Healing Mind State”.

Healing Mind System blandar ohörbara ljudvågor som speglar detta tillstånd med lugnande och vacker ambient musik. När du lyssnar börjar dina egna hjärnvågor resonera med detta hjärnvågsmönster, och du vaggas på ett behagligt sätt in i detta återuppbyggande och läkande tillstånd.

Läs mer på clearlife: www.clearlife.se

www.kostkoll.se
www.zarahssida.se