Giving People – Tillsammans hjälps vi åt

Giving People 2021 sponsorbanner

Just nu är det många barn och familjer som har det extra svårt, och det saknas både  kläder, blöjor, mat och andra hushållsvaror för många familjer i Sverige.

Giving peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi på Zarahssida har som vision att inget barn ska behöva vara sjuk eller utan energi till att leka och utvecklas. Tillsammans hjälps vi åt!

Läs mer och skänk ditt bidrag via denna länk: Giving People