Genom ett förbud mot naturläkemedel, så försvinner den sista kopplingen mellan naturlig läkning och frånvaro av hälsa!

En rolig fråga som vi alla bör fråga oss är… VAD gör egentligen socialstyrelsen?

I Sverige har vi tillit till denna socialstyrelse, som ordinerar allt från vaccineringar till förbud mot medicinering. Det som är mest fascinerande är att de naturläkemedel som de själva förkastar är det som givit upphop till hela skolmedicinen. DET om något är att stampa på sin egen ödmjukhet istället för att höja dessa fantastiska läkningsmöjligheter som finns naturligt i vår skog och mark…!

Under 10 års tid, så har våra svenska regler hindrat läkare från att ordinera alternativa terapier, då förutom vissa speciellt utvalda naturläkare och naturmedel. Detta har blockerat möjligheterna att utöva ayurveda och MYCKET MYCKET mera, då registreringen av naturläkemedel som tex: preparatarsenalen skulle kosta tillverkaren miljontals kronor.

För att ytterligare minska behandlingsmöjligheterna med naturläkemedel, så har även skolmedicinen på förslag att dra ner alla gränsvärden i naturläkemedel. Detta skulle isåfall innebära att det inte längre ger effekt, eftersom innehållet är så svagt. Jag har skrivit om detta tidigare och då påpekat vikten av att vi själva skall få möjlighet att välja. Genom ett förbud, så försvinner den sista kopplingen mellan naturlig läkning och frånvaro av hälsa. Istället ersätts de tusenåriga örtmedicinerna med allt starkare och mer onaturliga mediciner som då också innehåller ämnen som ger biverkningar, följdsjukdomar m.m.

Jaan Suurkula är en fantastisk läkare, som har använt sig av preparatarsenalen för att kunnat bota åtskilliga ”obotligt” sjuka, vilket alltså har kriminaliserats av Socialstyrelsen.

När Jaan inte kunde fortsätta med ayurveda, behandlade han ryggar med en våldsfri metod som han har utvecklat från så kallad Muscle Energi `Technique. Men då han upplever att det ofta finns en starkt koppling mellan ryggbesvär och andra kroppsliga störningar, så ser han det som oerhört  otillfredsställande att enbart arbeta med ryggar. Han och många, många flera läkare vill och strävar efter full läkning, vilket skolmedicinen inte klarar av idag.

Som jag skrivit i flera artiklar…

Skolmedicinen kan inte ens bota ett litet eksem, utan ger en kortisonsalva som behandlar symtomen och ignorerar den verkliga grunden till besväret. Jaan tvingades till och med ”fly” till Tyskland för att arbeta vid en ayurvedisk ”Kurklinik”, där han VERKLIGEN kan göra det han älskar… att hjälpa människor att bli friska! 

När jag frågar Jaan hur han känner för detta så svarar han:

– Kontentan av denna story är att det är absurt att Sverige förföljer läkare som kan bota till den grad att de måste bli ”yrkesflyktingar” för att kunna hjälpa människor till full hälsa.


Läs Jaan´s berättelse i hans fantastiska artikel: (http://veg4health.net/skolmedicinen.htm) och missa inte att skriva på vår namninsamling mot förslaget om förbjudna naturläkemedel.

www.vitaminfreedom.org