Genetik kan avgöra vinternmånadernas vitamin D status

Vitamin D status kan styras av genetiska faktorer som ses under vintern och som sedan tonas ner under sommaren, visar en ny studie. Forskningen publicerades nyligen i American Journal of Clinical Nutrition och kan bidra till tydlighet gällande genernas roll i människans D-vitaminstatus. 

Resultatet kan bidra till mer exakta studier inom D-vitamin samt mer anpassade, fastställde och optimala mål av D-vitaminkoncentrationer hos olika populationer med skillnader i sin genetiska bakgrund.


Vi lyfter ofta D-vitaminbrist som ett stort problem i det mörka norden, men faktum är att boende i storstäder också minskar tillgången på ljus. Samma problem finns hos alla de som arbetar inomhus under den tiden som solen står som högst på himlen. Deras innesittande arbeten skiljer sig oerhört mycket mot det utearbete som utfördes förr i tiden.

Den senaste nationella hälso-och nutritionsundersökningen visade på att 77 procent av den amerikanska befolkningen hade suboptimalt koncentrationer av 25-hydroxyvitamin D [25 (OH) D]. Det bör även påpekas att D-vitamin binds till fett i kroppen, vilket innebär att en överviktig person, har sitt D-vitamin i fettvävnaderna snarare än i sitt blod. På så sätt, så kan nivåerna vara väldigt låga, trots att de har tillräckligt med sol. En annan orsak är att odlad fisk sällan har D-vitamin i sig eftersom den odlas under tag, samtidigt som den har mycket A-vitamin som tillsammans med D-vitamin slåss om samma receptorer på cellerna.


Övriga saker att ha i åtanke är klädsel och då framförallt klädsel som täcker stora delar av kroppen, såsom i vissa kulturer. Även solskyddsmedel hindrar solens strålar att nå fram, för lite utomhusvistelse försämrar möjligheten till omvandling i huden och trots att vi rekommenderas att inte vistas i solen mitt på dagen, så är det just då som vi behöver vara ute och sola oss. Däremot, så är det självklart viktigt att inte översola, bränna sig eller på andra sätt missbruka solen.

Sola 20-30 minuter på sommaren och öka på under våren så att du låter huden få vänja sig. Under vintern… ja. då behöver du äta mycket fet fisk eller gott om bra, naturliga tillskott. Förutom livsstilsfaktorer så fann forskarna att cirka 70 procent av variationen i 25 (OH) D koncentrationerna under vintern förklaras av genetiska faktorer.


Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Source: American Journal of Clinical Nutrition
Volume 92, Issue 6, Pages 1393 – 1398, doi: 10.3945/ajcn.2010.30176
“Heritability and seasonal variability of vitamin D concentrations in male twins”
Authors: C. Karohl, S. Su, M. Kumari, V. Tangpricha, E. Veledar, V. Vaccarino, P. Raggi

www.zarahssida.se
www.kostkoll.se