Fytosteroler förbjudet i flera länder p.g.a. ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom – Men i Sverige fortsätter Becel att göra sin vilseledande reklam!

Jag har flera gånger påtalat den myt som finns kring kemiska margariner och vår övertro till Becel. Becel lyfter gärna det faktum att det innehåller rikligt med fytosteroler, dvs det kolestrol som finns i grönsaker. Fytosterolerna sänker halten av vårt eget kolesterol i blodet och sägs därför minska risken för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom men det flesta talar emot att detta är bra för oss. Om det skulle sänka det kolestrol som kom utifrån så kan det tänkas ge positiv påverkan, men vårt egen kolestrol skall inte sänkas, eftersom det är vårt skydd i blodkärl, material till cellernas samt till produktion av galla m.m.

För mycket fytosteroler kan alltså ge problem med dessa funktioner i kroppen, vilket i sin tur ger minskad förmåga att spjäla fett, ta upp näring och ett sämre immunförsvar. Istället för att äta Becel, skulle alltså dessa personer minska sitt intag av socker, så att kolestrolhalterna kan minska. Höga halter av kolestrol härror till stora mängder socker i blodbanan och/eller sjukdomar som motverkas av vita blodkroppar.

Gunnar Lindgren skriver följande om fytosteroler:
Redan 1991 visade en studie publicerad i tidskriften Metabolism att en hög halt av växtsteroler i blodet är associerad med en högre risk för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med genetiskt betingat förhöjt kolesterol och senare studier har visat att det även gäller för andra. I 4S-studien till exempel, en av de första statinstudierna, var risken för koronarsjukdom signifikant associerad med blodets halt av fytosteroler. Risken för dem vars blod innehöll mest fytosterol var dubbelt så stor jämfört med dem som hade lägst, trots att deras kolesterolhalt minskat lika mycket eller mer. Två stora kohortstudier kom fram till samma resultat och även djurförsök pekar på att plantsteroler har en skadlig effekt på artärerna.

Fytosterolerna hämmar upptaget av fettlösliga vitaminer, vilket kan vara en av orsakerna, då kopplat till lågt intag av den fettlösliga vitaminen D. D-vitamin kopplas samman med allt fler folksjukdomar, vilket du kan läsa mer om via denna länk: D-vitamin. Utöver detta, så har Becel högt innehåll av det fett som är inflammatoriskt dvs hög kvot av omega-6 i förhållande till omega-3.

De kanadensiska hälsomyndigheterna har till och med valt att förbjuda födoämnen, som innehåller tillsatta fytosteroler och det tyska läkemedelsverket har varnat mot användning av fytosteroler.  I Sverige rekommenderas de fortfarande och kampanjen om att Becel är bra, fortsätter att vilseleda konsumenterna.

Källa: Ulf Ravnskog och Gunnar Lindgren

www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.zarahssida.se
www.kolhydrater.org
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.gravidkost.se
www.receptkoll.se
www.vegetarisk.info
www.kosttipset.se