Frukt och grönt med giftiga bekämpningsmedel

Många konsumenter undrar varför det är bättre att köpa ekologisk frukt och med prisskillnader som gör sig påminda, så kanske det bortprioriteras?

Faktum är att det finns flera viktiga skillnader mellan ekologisk och icke-ekologisk frukt. Vitaminerna kommer allra sist i frukt eller grönsakers mognadsprocesser. Det innebär att de råvaror som odlats i snabbare takt, automatiskt kommer att vara näringsfattigare.

Utöver detta, så kan man se skillnaden hos exempelvis tomater, där ekologiska tomater odlas i jorden medan de som är oekologiska odlas i tråg med gödel. Du känner skillnaden genom att lukta på tomaterna, då den som odlats i gödsel, också luktar därefter. 

Det är vanligt att frukt som är oekologiskt odlad innehåller bekämpningsmedel eller ämnen som frukten eller grönsakerna behandlats med, detta både för ökad hållbarhet och för att minska skadedjurspåverkan. Självklart, så varierar detta beroende på ursprungsland och råvarans känslighet.

I nyhetsbrevet från utbildningscenter, går det att läsa att Thailand är ett av de land som toppar listan över användet  av kemiska ämnen som tillförs under odling av frukt och grönsaker. Efter Thailand kommer Egypten och USA på den ”svarta” listan.


Inom EU och finns noga angivna gränsvärden för bekämpningsmedel men om du äter de 500 gram grönsaker som rekommenderas, så blir det trots allt ganska mycket. Bland de mest besprutade återfinna tex citroner och bananer, vilket gör att dessa alltid bör inhandlas som ekologiskt odlade.

Enligt utbildningscenter så innehöll de persikor som kom från Egypten till Sverige (i april 2009), så mycket som 15 ggr över tillåtet värde av det mycket farliga ämnet Oxamyl. Även gurkor från Spanien visat sig ha för höga halter av Oxamyl vid flera tillfällen.


Citrusfrukter i alla former behandlas i de flesta fall även med antimögelmedel. Difenyl E230, ortofenylfenol E231, matriumortofenylfenol E232 och tiabendazol E233 är de farligaste. De tre första kan ge mycket svåra allergiska reaktioner, orsaka cancer, leverskador, genetiska skador, illamående och ögon- och näsirritation.


Av dessa ämnen har det skett så svåra allergiska reaktioner att personer svävat mellan liv och död. Tiabendazol E233 anses vara cancerframkallande, blod, tarm och nervstörande.


Riv aldrig skalet på en citrusfrukt i mat eller när du bakar om inte frukten är ekologisk. Se även till att citroner som lagts i vatten för att ge smak åt dryck är skalad först eller ekologiskt odlad.  Det bästa är att vara försiktig och inte äta för mycket av oekologiska grönsaker och frukt från nämnda länder.


Man vet att dessa bekämpningsmedel kan orsaka en rad problem hos oss människor bl.a. svåra allergiska reaktioner, förstörda nervceller, cancer, genetiska skador, fosterskador om man är gravid, minska eller skada spermieproduktionen hos män, ökad salivavsöndring, illamående, magsmärtor, muskelryckningar och kramper. 
 
Land: Frukt/grönsak:  Använd kemikalie:

Argentina   
Äpple (Red Delicious)    Azinfos-metyl
Äpplen (Royal Gala)     Tiofanatmetyl

Australien 
Druvor (sort; Thompson Seedless)    Metomyl

Brasilien 
Apelsin      Dimetoat
Äpplen     Famoxadon


Chile  
Druvor (sort; Crimson Seedless)   Metomyl
Persikor      Iprodion

Columbia
Passionsfrukt     Ditiokarbamater

Ecuador  
Ananas               Karbaryl 
 
Egypten 
Granatäpple    Lambda-cyhalotrin 
Granatäpplen    Etion
Knipplök     Lambda-cyhalotrin
Paprika (röd)    Etion
Persikor    Oxamyl

Indien  
Granatäpple   Lambda-Cyhalotrin
Granatäpplen    Cypermetrin
Granatäpplen    Karbendazim 
 
Jordanien  
Bönor (med skida)   Tiofanatmetyl

Kenya  
Passionsfrukt   Ditiokarbamater 
Passionsfrukt    Karbendazim 
Passionsfrukt   Dikofol

Kina 
Pomelo     Triazofos

Pakistan  
Ris (basmati)   Klorpyrifos

Spanien
Paprika (röd)   Metiokarb

Turkiet  
Aubergin    Dimetoat 

Thailand  
Balsampäron   Dimetoat 
Basilika   Dimetoat
Basilika    Klorpyrifos
Basilika   Ometoat
Basilika    Acetamiprid
Basilika   Dikofol
Basilika   Profenofos
Basilika    Protiofos
Chili (röd)    Dimeotat
Chili (röd)    Dikofol
Chili (röd)    Karbendazim
Chili (röd)    Karbofuran
Chili (röd)    Profenofos
Chili (röd)    Prokloraz
Chili (röd)    Triazofos
Knipplök    Indoxakarb
Koriander    Karbendazim
Koriander    Karbofuran
Koriander    Propikonazol
Koriander     Profenofos
Koriander    Azinfosmetyl
Koriander     Protiofos
Koriander      Dimetoat
Koriander     Diazinon
Koriander    Etion
Litchifrukt    Karbendazim
Litchifrukt    Klorpyrifos
Litchifrukt    Cypermetrin
Litchifrukt   Ditiokarbamater
Longan (liknar litchifrukt)   Cypermetrin
Longan     Karbendazim
Selleri     Karbaryl


Spanien 
Slanggurka   Oxamyl
Slanggurka    Tiofanatmetyl 
Zuccini     Klortalonil 
 
Turkiet 
Päron     Fenvalerat

Tyskland 
Salladskål     Dimetoat

USA  
Apelsiner   Karbaryl
Torkade bönor (black eye)    Acefat
Torkade bönor (black eye)   Metamidofos
Äpplen (Red Delicious)   Karbaryl 

Polen  
Äpplen (Gala Must)   Diazinon 

Frankrike 
Äpplen (Golden Delicious)   Karbaryl 
 
Uruguay 
Äpplen (Royal Gala)    Karbaryl 
  
Läs mer: Utbildningscenter

Läs mer:
www.utbildningscenter.se
www.ekologiskaval.se
www.kostkoll.se