Förebygg cancer med antocyaniner (polyfenoler)

Fria radikaler är den främsta orsaken till snabbt åldrande och även en betydande faktor vid cancerutveckling. När våra celler utsätts för stora mängder fria radikaler utvecklas genetiska mutationer som replikerar på ett onormalt sätt. Antioxidanter är naturens försvar mot fria radikaler och motverkar på så sätt både åldrande och utvecklande av sjukdom.

 Fria radikaler saknar en elektron i sitt yttersta skal och blir därför instabila och farliga för cellen. Antioxidanter har istället en elektron för mycket i sitt yttersta skal, som de ger till de fria radikalerna, som då blir stabila och ofarliga för cellerna. Några av naturens mest kraftfulla antioxidanter är de polyfenoler som kallas för antocyaniner.


Många växter utsätts för direkt solljus och ultraviolett strålning, vilket har gjort att de utvecklat ett skydd med antioxidativa polyfenoler i syfte för att skydda sig. Antocyaniner är djupt blåa eller har lila färg. Ordet cyan är det grekiska ordet för mörkblå. Antocyaninerna fungerar som ett naturligt solskydd genom att absorbera UV-ljus. Denna process minskar dramatiskt stress hos plantan och motverkar således oxidativ stress.

Forskare har hittat över 600 former av antocyaniner som finns naturligt i vårt ekosystem.  Den vanligaste formen av antocyaninfärgning är cyaniding-3-glukosid (C3G), som i flertalet studier har påvisats påverka genernas uttryck. C3G kan selektivt uppreglera de gener som ger bättre skydd medan de nerreglerar de gener som kan orsaka skada.

De flesta människor i vårt samhälle är kroniskt inflammerade på grund av överdriven bildning av fria radikaler, sänkt antioxidantstatus, näringsbrister, dålig fettsyrabalans, förhöjda toxiner, förhöjd mental & emotionell stress och förhöjt fysisk och neurologiska stress. Med anledning av detta, producerar kroppen högre nivåer av inflammatoriska mediatorer som de cytokiner som framkallar inflammation och vävnadsskador.


Under inflammatoriska tillstånd utlöser vissa celler  onkogener, dvs gener som framkallar cancercellsreproduktion. Ju större acceleration av onkogen formation desto snabbare tillväxt av cancer. Kroppens egna naturliga försvar mot cancer så kallad programmerad celldöd kallas för apoptos. Antocyaniner kan undertrycka de inflammatoriska tillstånd som skapar onkogener och på så sätt även främja kroppens apoptos på cancerceller.

Källa: NaturalNews, Friska Barn

www.kostkoll.se