För lite salt under graviditeten hämmar fostrets utveckling av njurarna

En ny studie som publicerats i American Journal of Physiology visar att för liten konsumtion av natrium kan vara skadligt, främst för fostret hos gravida kvinnor. Forskarna från universitetet i Heidelberg, Tyskland och Århus University i Danmark har påvisat att barn till gravida kvinnor som konsumerar för lite natrium under graviditet, får sämre utveckling av sina njurar. Outvecklade njurar kan i sin tur ge livslånga hjärtproblem.

www.piggabarn.se
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se