Skicka Fall som vittnar om vaccinets biverkningar fortsätter att strömma in! Och då har vi inte ens sett vaccinets långsiktiga konsekvenser! till en kompis som ett e-postmeddelande!

  • captcha