Exponering för komjölk de första tre levnadsmånaderna, kan ge ökade nivåer av IgG!

Jenmalm MC, Bjørksten B. Avdelningen för Hälsa och Miljö, Hälsofakulteten, Linköpings Universitet, Sverige

BAKGRUND: Exponering för allergener tidigt i livet påverkar utvecklingen av
allergen-specifik immunrespons. I djurförsök är utvecklingen av tolerans mot
proteiner nerförda i mage-tarm trakten och slemhinnan i respirationssystemet
beroende av ålder och genetisk bakgrund. Introduktion av komjölk hos barn är
associerat med en långsammare ökning och en lägre IgG antikroppreaktion mot
mjölk i tidig barndom. Långtidseffekterna är ännu inte undersökta och relationerna till
senare förekomst av atopiska sjukdommar är inte klar.

SYFTE: Syftet med studien var att undersöka antikropputvecklingen av IgG
undergrupper för beta-lactoglobulin i relation till tidig exponering för komjölk, atopisk
ärftlighet och utvecklingen av atopiska sjukdomar.

METOD: IgG undergrupper av antikroppar mot beta-lactoglobulin blev analyserat
med ELISA metoden vid födelsen, vid 6 och 18 mnd och vid 8 års ålder hos 96 barn
som följdes

RESULTAT: Nivåerna av antikroppar på IgG undergrupper mot beta-lactoglobulin
ökade kraftigt i tidig barndom och gick tillbaka upp mot 8 års ålder. Exponering för
komjölk de första 3 levnadsmånaderna blev associerat med höga nivåer av IgG
undergrupper av antikroppar mot beta-lactoglobulin upp till 8 års ålder, speciellt hos
barn där mor var atopisk.

Barn med atopiska symptom och känslighet mot allergener
hade ofta höga nivåer av IgG4 antikroppar mot beta-lactoglobulin vid 8 års ålder
även om de inte var exponerade för komjölk de första 3 levnadsmånaderna. Vidare
blev atopisk dermatit associerat med höga nivåer av IgG underklasser av antikroppar
mot beta-lactoglobulin i tidig barndom.

KONKLUSION: IgG undergrupper av antikroppnivåer mot mjölk stiger kraftigt i tidig
barndom, med speciellt höga nivåer hos barn med atopisk dermatit och går sedan
tillbaka. Exponering för komjölk i tidig barndom har långtidseffekt på den humorala
antigenspecifika responsen, något som indikerar mindre effektiva toleransfrämmande
mekanismer i tarmslemhinnan de första månaderna i livet.

Källa: Biotek Sverige

www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.vegetarisk.info
www.gravidkost.se