Det ohälsosamma margarinetsnusket!

Utdrag ur nyhetsbrev från debattören och miljöforskaren Gunnar Lindgren:

Så här tillverkas margariner:

1. Den vegetabiliska oljan utvinns ur frön, i vissa fall med hjälp av extraktionsbensin.
2. Man behandlar oljan med fosforsyra och lut.
3. Man bleker oljan för att få bort den naturliga färgen.
4. All naturlig smak och lukt tvättas ur oljan.
5. Om fettet härdas – så att den flytande oljan blir fast – används nickel.
6. Om fettet istället ”omestras” för att bli fast, slås fettmolekylerna sönder och sätts ihop på ett slumpmässigt och inte alls naturligt sätt.
7. Om det behövs delas fettet upp i olika smältpunkter med hjälp av lösningsmedel.
8. Sedan är det bara att färga och smaksätta margarinet så att det blir så likt smör som möjligt.
9. Under processerna har många viktiga näringsämnen och egenskaper tagits bort ur fettet.

Källa: Karin Ahlborg, Aftonbladet

Livsmedelsverkets experter rekommenderar lättmargarin till barn


Det blir alltmer uppenbart att utvecklingen snabbt går förbi Livsmedelsverkets experter och några andra tidigare inflytelserika kostexperter. Dessa figurerar i följande texter, Åke Bruce, Bengt Vessby och Wulf Becker från SLV och  Ingrid Larsson och Elisabet Rothenberg från dietistkåren, samt Stephan Rössner från Huddinge Sjukhus.


Genom att vara oförmögna att inse sina misstag och snabbt ändra sina sjukdomsgenererande kostråd, fortsätter svenska folket – i synnerhet barn och ungdom – att öka i vikt. Detta leder i sin tur till en rad relaterade sjukdomar, t ex diabetes, hjärtsjukdom, dålig inlärning, minskad fertilitet etc. Jag kan inte se annat än att denna styvnackade prestige som säkert har flera orsaker, leder till ett stort lidande och onödiga sjukvårdskostnader i det svenska samhället. Hur framtiden kommer att te sig för alla dessa barn och ungdomar, som fötts upp på snabba kolhydrater, vill jag inte tänka på. Patientföreningarna måste ingripa och ställa krav. Föräldrar och anhöriga måste ställa krav på att fettsnål kost avecklas inom skola, vård och omsorg, liksom alla former av margariner.


Media, läkare, politiker m fl visar allt större irritation ju längre tiden går, och värst anser jag nog misstaget att mata våra diabetiker med en kost rik på kolhydrater vara – det är som att försöka släcka eld med bensin. Hade Livsmedelsverket och margarinindustrin tagit sitt förnuft till fånga hade sannolikt hälsoläget i Sverige varit betydligt bättre.


Idag försöker en rad ansvarskännande journalister att föra fram den nya synen på kost och hälsa och jag vill föra fram mitt tack till alla dem som bekämpar vår tids kanske mest hälsoskadande vanföreställning; skräcken för fett och tilltron till fettsnål pizza, ris, vitt bröd, sockrad joice, pasta etc etc – dvs stapelföda för alla dem som förvirras och bländas av nyckelhålen. Här följer några exempel på den revolt som nu sker. Ett gott tecken möjligen är att Livsmedelsverkets chef, Inger Andersson, tycks ha en mer sansad syn på den fettsnåla kostens förträfflighet – av uttalanden i media att döma. Tyvärr tycks nutritionsenheten vara en stat i staten hos SLV, och en utomstående näringsexpert påpekade för något år sedan, att den stora förändringen kunde väntas först när den fettsnåla kostens förespråkare gått i pension.


 ____________________________________________


Från Livsmedelsverkets hemsida http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=8358


Vilken sorts bordsmargarin rekommenderas för småbarn?


Bordsmargarin med 80 procent fett rekommenderas i första hand. Om övriga familjen använder lättmargarin är det inte nödvändigt att köpa ett särskilt margarin åt det lilla barnet. Det går bra att stryka ett litet tjockare lager på smörgåsen eller att tillsätta litet extra fett i barnets mat. Från cirka två års ålder kan barn använda lättmargarin på samma sätt som vuxna. Det handlar hela tiden om en successiv övergång från en liten större andel fett i maten till samma proportioner som för vuxna.


Uppdaterad: 2006-01-23   Upplysningar: Nutritionsenheten


Livsmedelsverket,  Box 622, 751 26 Uppsala,  tel: 018-175500

Livsmedelsverkets kolesterolexpert avlönas av två margarinbolag


(Tål att upprepas)


DN, Publicerad 2 augusti 2002 01:35, Professor avlönad av två margarinbolag


Livsmedelsverkets kolesterolexpert får lön av två margarinbolag. Han figurerar i kokböcker  egenskap av oberoende expert och låter sig fotograferas i tidningar tillsammans med margarinbolagens produkter. Bengt Vessby är adjungerad professor vid institutionen för geriatrik vid Uppsala universitet. Hans halvtidstjänst är sedan i mitten av 90-talet bekostad av margarinbolagen Carlshamns mejerier och Van den Berg Food. Bengt Vessby hävdar att mättade fetter, som bland annat finns i smör och grädde, ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I stället bör man äta fleromättade fetter, som finns i margarin. Han medverkar som medicinsk expert i kokböcker utgivna av föreningen Svenska margarintillverkare. Han låter sig fotograferas i tidningar framför en kyldisk med margarinprodukter från Carlshamns mejerier och Van den Berg Food. Han titulerar sig då ”professor vid Uppsala universitet”. Men han tiger om sin koppling till margarinbolagen.


– Det finns ingen anledning att berätta det om ingen frågar. Men om någon skulle fråga så gör jag ingen hemlighet av det, säger han. Bengt Vessby ligger också bakom Livsmedelsverkets rekommendationer om vilka fetter allmänheten bör äta, detta i egenskap av fettexpert i Livsmedelsverkets expertgrupp för kost och hälsofrågor.


– Våra rekommendationer i kostfrågor bygger ofta direkt på expertgruppernas mötesprotokoll, säger professor Åke Bruce på Livsmedelsverket. Under expertgruppens sammanträde i november i fjol sade Bengt Vessby att ”det bland fettforskare råder enighet att minska intaget av mättat fett”, alltså att alla fettforskare är överens om att man bör äta mindre smör och grädde. Men där råder inte enighet bland fettforskare. Bland annat publicerade den amerikanska vetenskapliga tidskriften Science en artikel i fjol som påvisade bristen på vetenskapliga belägg för ”kolesterolhypotesen”.


Man hänvisade bland annat till omfattande studier gjorda på Harvarduniversitetet under 20 års tid.


Svenske professorn i invärtes medicin, Lars Werkö, är kritisk, både till kolesterolhypotesen och till att Bengt Vessby uttalar sig utan att uppge vem som betalar hans lön. – Han uppträder i lånta fjädrar. Han får gärna ha sin ståndpunkt, men han ska inte intala allmänheten att han är en oberoende expert, säger Lars Werkö.


Bengt Vessby själv ser inga problem i att han avlönas av margarinindustrin. – Jag hoppas att det inte påverkar min trovärdighet. Jag hoppas att min trovärdighet bedöms utifrån min kompetens. Det vore kanske ett problem om jag företrädde en ståndpunkt som var kontroversiell. Men det gör jag inte. Varje seriös fettforskare är överens om att hög kolesterolhalt ökar risken för hjärtinfarkt, säger han.


Artikeln i Science betraktar han som ”delvis osaklig”. Åke Bruce på Livsmedelsverket ser det som ett mindre problem att deras kolesterolexpert får lön av margarinindustrin. – Han är den som kan de här sakerna bäst i Sverige, säger Åke Bruce. – Om vi inte kunde anlita honom vore vi tvungna att hämta expertis från något annat land. Och Bengt Vessby är ju inte ensam i gruppen. 
 
Källa: www.gunnarlindgren.se

Läs mer om margarin och HÄLSOSAMMA varianter som kallpressad olivolja och smör. Välj ALLTID ekologiska, tillsatsfria produkter och kallpressade oljor av fettkällor som tål höga temperaturer. Läs mina tips om oljor på:  blog.php?bid=635