D-vitamin ökar motstånd mot influensan

D-vitamin har en stor inverkan på benstommen och kroppens uppbyggnad. Den tillverkas i kroppen med hjälp av dagsljus och kan därmed uppstå som brist under nordens mörka vinter. I Canada har de gjort den fantastiska insatsen att gå emot vaccineringshysterin och instället studerat influensans positiva inverkan på immunförsvaret samt vad som kan ge skydd istället för vaccinering. Enligt studier, så ökar kroppens motstånd mot influensa markant realaterat till ökad D-vitamintillförsel. Detta skulle isåfall innebära att D-vitamintabletter och/eller utomhusvistelse är receptet för de som är oroliga för smittan.

Inte helt osökt, så är det också de som vistas mycket inomhus (… sjuka och äldre…) som drabbas hårdast av influensan. Detta beror naturligtvis på att deras immunförsvar är nedsatt MEN tillsammans med en halvtimmes utevistelse och näringstillskott, så skulle ”problematiken” vara löst UTAN vaccin!

Bevisen på att ovan nämnda skulle vara en korrekt studie, är mycket enkel eftersom människan är beroende av ljus och rörelse för sin överlevnad. De som drabbas av influensan och blir dåliga, bör således ökar sin näring och utomhusvistelse. Utöver detta, så är de flesta av världens forskare överens om att influensan är överdriven, uppsjåsad och en beräknad pengako för de som säljer vaccinet.

Till detta bör beaktas att fågelinfluensaviruset visade sig vara ett vapen från en grupp ekonomiska intressenter i Österrike, framtaget genom en kopiering av spanska sjukan… (…läs tidigare inlägg här på www.zarahssida.se…). Deras avsikt var helt enkelt att sätta ett virus till världen för att sedan sälja vaccin som gav stora pengar. Jag säger inte att samma sak har skett med svininfluensan men det är en intressant fråga, varför tillverkarna av svininfluensans vaccin begärde sökte patent på vaccinet hela ett år innan det första fallet med sjukdom upptäcktes. Hela den översatta brottsanmälan gällande fågelinfluensamålet finns att tillgå om ni mailar till mig på zarah@kostkoll.se.  


För att återgå till den positiva upptäckt som härrör till Canadensiska forskaer, så är tillförseln av D-vitamin det som både kan ge både en förebygganade åtgärd, minska på symtomen samt kanske även bota virusets framfart.

Missa inte att D-vitamin i sin tur är beroende av kalcium för att kunna brytas ner, vilket innebär att den kropp som saknar kalcium automatiskt tar kalk/kalcium från den egna benstommen.

När du dricker mjölk, som har hettats upp (pastöriserats), så kan inte kroppen ta upp magnesium, vilket i sin tur innebär att kroppen inte heller kan ta upp kalcium. När då D-vitamin tillsätts och skall brytas ner, så finns inget kalcium att tillgå, vilket innebär att beskörhet uppstår då nedbrytningen tar av skelettets mineraler.


Tillsammans med andra brister så kan detta ge benskörhet, så missa inte det när du äter extra D-vitamin!!! OCH glöm inte att ta dagliga huttar med kolloidalt Silver, för att öka motståndskraften, rensa njurarna från virus samt öka immunförsvarets kapacitet. Maila mig om ni vill veta dosering av dessa, då det finns snabbkurer med 5-minuters intervaller för dig som redan har insjuknat i influensan.

(… Kolloidalt silver renar njuren men behövs tillföras var femte minut OM det finns mycket skräp att ta reda på men detta skall genomföras efter en viss struktur, för att verkligen hjälpa immunförsvaret och kroppens rening…)

Min mailadress: zarah@kostkoll.se


Läs mer om hur du boostar ditt immunförsvar: www.kostkoll.se