D-vitamin länkad till bröstcancer i en ny studie

En ny studie visar att D-vitamin och bröstcancer kan sammankopplas, då en brist kan kopplas till ökad risk. Den nya meta-analysen, publicerades nyligen i European Journal of Cancer. Sambandet mellan D-vitamin och skydd mot cancer har varit känt sedan 1940-talet när Frank Apperly visade ett samband mellan latituder (alltså antalet soltimmar) och antalet dödsfall i cancer. Anledningen till detta samband förslogs vara att solljus ger en cancerimmunitet. Sedan dess har flertalet studier visat att D-vitamin kan minska risker för vissa cancerformer.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz och www.kostkoll.se


Source: European Journal of Cancer
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.ejca.2010.03.037
“Meta-analysis: Serum vitamin D and breast cancer risk”
Authors: L. Yin, N. Grandi, E. Raum, U. Haug, V. Arndt, H. Brenner

www.zarahssida.se