Curamin lika effektivt som läkemedel enligt studier

Curamin är en ny, klinisk, dokumenterad och spännande produkt, med enormt bra egenskaper. Tillskottet är utvecklat för att ge bättre rörlighet och mindre smärta i slitna leder, och är ett välbeprövat, bioaktivt komplex av gurkmeja (BCM95®), boswellia (BosPure®) och turmeroler.

Det fantastiska med gurkmeja, är dess verksamma ämnen, turmeroler. Turmeroler är den eteriska oljor som återfinns i gurkmejans rot, och som är viktigt för optimalt upptag.  Fördelen i just curamin, är att den även innehåller boswellia, vars boswelliansyra är effektivt för att erhålla antiinflammatorisk effekt. Flertalet studier påvisar de positiva effekter som ses vid användning av både curcumin och boswellia.

Kombinationens positiva effekt beror på att extrakten är olika, men samtidigt besitter samverkande antiinflammatoriska verkningsmönster. Gurkmeja verkar framförallt genom att nedreglera COX-2 medan boswellia nedreglerar 5-LOX. Curamin, dess ingredienser, säkerhet och effekt finns dokumenterade i 52 produktspecifika, publicerade studier. Detta innebär att den gurkmeja som ingår i Curamin (BCM95) hör till världens mest väldokumenterade, högabsorberande gurkmejaextrakt.

Fördelen med just denna produkt är att liknande produkter saknar gurkmejans naturligt förekommande eteriska oljor, turmeronerna. Utan turmeroner upplevs gurkmejans verksamma ämne, curcumin, som kroppsfrämmande och sönderdelas av leverenzymer innan de hinner bidra med en positiv effekt i kroppen. Genom att bibehålla turmeroner i curamin, tas curcumin istället upp som ”naturlig” gurkmeja och stannar kvar i 8 timmar, lika länge som vid intag av naturlig gurkmeja. Curamin innehåller dessutom 30 gånger högre halt curcumin vilket innebär en enormt mycket större effekt. Upptäckten är skyddad av 29 patent.

Boswellia har liksom Gurkmeja, sedan länge använts för att minska inflammation. Till skillnad mot gurkmeja som hämmar cyklooxygenasenzymer (COX-2) och därmed minskar bildning av inflammatoriska prostaglandiner, så verkar Boswellia genom att förhindra bildning av leukotriener i kroppen. Leukotriener, tillsammans med prostaglandiner, är viktiga molekyler som anses orsaka inflammatoriska processer i kroppen, vilket i många fall är orsak till värk. Boswellia innehåller 4 olika syror som anses hämma 5-lipoxygenas (5-LO), det enzym som producerar leukotriener. Acetyl-11-keto-β-boswellicsyra (AKBA) tros vara den mest kraftfulla av de fyra verksamma syrorna.

BosPure®, det boswelliaextrakt som används i Curamin är fem gånger mer koncentrerat, jämfört med vanlig boswellia. BosPure® innehåller 10% AKBA (acetyl-11-keto-β-boswellic acid) till skillnad mot de 2% som finns i liknande produkter.

Studier med curcumin (BCM-95) och Boswellia

En ny jämförande, randomiserad dubbelblind- och placebokontrollerad studie visar effektiviteten och säkerheten hos curcumin i kombination med boswellinsyra vid artros.

Syftet med denna kliniska prövning var att utvärdera effektivitet och säkerhet vid användning av extrakt från ett curcuminoidkomplex från gurkmeja-rhizom med gurkmeja-flyktig olja (CuraMed®) och dess kombination med boswellinsyra-extrakt från indisk frankincenserot (Curamin®) vs placebo. Behandling avsåg patienter i åldern 40-70 år med diagnosen artros (OA).

Försökspersonerna intog orala doser med CuraMed® 500 mg kapslar (333 mg curcuminoider) och Curamin® 500 mg kapslar (350 mg curcuminoider och 150 mg boswellinsyra) tre gånger om dagen under 12 veckors tid. Studien omfattade 201 patienter.

Resultatet visade gynnsamma effekter efter endast 3 månaders användning hos båda preparaten jämfört med placebo. Användning av Curamin® jämfört med placebo visade ökning på fysiska prestandatester och WOMAC ledvärksindex, medan intag av CuraMed endast visade överlägsen effekt på fysiska prestandatester. Effekt jämfört med placebo var jämförbar för båda dessa behandlingsgrupper men var överlägsen i Curamin®-gruppen. Behandlingarna tolererades väl.

Studiens slutsats var att 12 veckors användning av curcuminkomplex eller kombination med boswellinsyra minskar smärtrelaterade symtom hos patienter med OA. Curcumin i kombination med boswellinsyra är således effektivare än endast behandling med curcumin.

Kombinationsbehandling med Curcuma longa och Boswellia serrata-extrakt i Curamin® ökar effekten av behandling vid artros, antagligen på grund av dess synergistiska effekter av curcumin och boswellinsyra.

Curcumin BCM-95

En annan studie visar behandling av artros orsakad av slitage och behandling med Curcumin (BCM-95) kontra receptbelagda läkemedel. Studien publicerades i april 2019 i Journal Trials, och undersöker fördelar med patenterat curcumin baserad på gurkmejaolja med ar-turmeron-komplex (BCM-95® Curcumin) jämfört med receptbelagda icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) diklofenaknatrium (exempelvis Voltaren®) vid behandling av artros i knäet.

Studien inkluderade 139 patienter i åldrarna 38 och 65 år med symptomatisk artos (OA) i knäet. Försökspersonerna tilldelades slumpmässig behandling under 4 veckors tid med antingen 50 mg diklofenak två gånger dagligen, eller 500 mg BCM-95 Curcumin tre gånger dagligen. Patienterna utvärderades i början av studien, dag 7, 14 och dag 28 med hjälp av en visuell analog smärtskala och Knee Injury och Osteoarthritis Outcome Score (KOOS).

Förbättringar i artrosrelaterad smärta och funktionalitet var densamma hos både curcumin- och diklofenac-gruppen men det syntes tre gånger så många biverkningar i läkemedelsgruppen jämfört med gruppen med curcumin. 28% av deltagarna i läkemedelsgruppen upplevde signifikant gastrointestinalt obehag som krävde användning av H2-blockerare (tex Tagamet® och Zantac®) för att hantera behandlingens biverkningar. Ingen av de patienter i gruppen med BCM-95 Curcumin behövde behandling med H2-blockerande medicinering. Curcumin uppvisade dessutom positiv effekt på magsår och minskade gaser i tarmen i sekundära utfallsmätningar.

Forskarna drog slutsatsen att ”Curcumin har liknande effekt som diklofenak men visade bättre tolerans bland de patienter som diagnostiserats med artros i knäet. Curcumin kan således vara ett alternativt behandlingsalternativ hos patienter med OA-knä som påverkas negativt av biverkningar från icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Denna positiva inverkan avser curcumin som innehåller ar-turmerone (BCM-95) och inte andra former av curcumin.

Curcumin (BCM-95) alternativ till behandling vid artros 

En tidigare Cochranerapport baserad på 22 RCTer visar att tramadol ensamt eller i kombination med paracetamol, inte verkar ha någon fördel vid atrosrelaterad smärta eller funktion.

Ovan nämnda studier visar således att Curcumin (BCM-95) kan vara ett alternativ till annan behandling som centralt verkande analgetika som tramadol och icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID) som verkar inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande.

Källa: [Shep D, Khanwelkar C, Gade P, Karad S. Safety and efficacy of curcumin versus diclofenac in knee osteoarthritis: a randomized open-label parallel-arm study. Trials. 2019 Apr 11;20(1):214.]

Källa: www.clinicaltrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02390349?term=EuroPharma&rank=1. Study registration number: NCT02390349.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31132298?utm_campaign=190822_Tramadol%20verkar%20inte%20ha%20effekt%20vid%20artros&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e64ff439456242058c8c5d0d40c6b309&elq=d2abeae2a3ca4b8494e223210fc20385&elqaid=27070&elqat=1&elqCampaignId=19601