Bygg skelettet med kalcium, magnesium och motion!

1. Magnesium-, kalcium- och D-vitaminboosta
Kalciumbrist är vanligt men bristen beror nästintill alltid på magnesiumbrist. Mineralerna är beroende av varandra och magnesium behövs för upptaget av kalcium. Kalcium används till att bygga benstommen och behöver föras ut i kroppen av vitamin D. Brist på Vitamin D kan hämma upptaget av kalcium i tarmen, vilket gör att intaget av kalcium, magnesium och D-vitamin bör ske tillsammans. Ge alltid D-droppar till barnen men glöm inte mineralerna som behövs för att D-vitaminet skall kunna utföra sin uppgift med att föra ut kalciumet i kroppen!
 
2. Undvika kolsyra

Det finns teorier om att kolsyra är urkalkande, vilket isåfall är ohälsosamt för benstommen. Minska på kolsyrad läsk och vatten och drick naturell dryck. Kolsyrade drycker påstås även minska näringsupptaget i tarmen.


3. Motionera mera
Skelettet byggs upp av stötar och desto mer rörelse, desto bättre. Hoppa hopprep med barnen, spring i trapporna eller belasta kroppen i trädgården eller hushållet. Låt barnen hoppa så mycket de kan och inspirera till aktiv lek.


4. Ät smart
Basiska och alkaliska livsmedel är fulla av kalcium, kalk och har som effekt att höja kroppens PH-värde. Stora delar av dagens livsmedel är sura och skapar ett alltför lågt PH-värde. Försurning innebär att kroppen själv basar upp sitt PH-värde med kalk, på samma sätt som en försurad sjö behöver kalk för att inte växa igen. Genom att öka intaget av basiska livsmedel såsom tex: gröna grönsaker, så minskar risk för benskörhet och kalciumbrist.


5. Medicinera mindre
Det finns vissa mediciner som är ohälsosamma vid benskörhet, såsom tex kortison. Eftersträva att leva så naturligt som möjligt, ät mycket frukt och grönt, rör dig mycket och ofta. Välj bort alla kemiska vitamin- och mineraltillskott, då den upphettning som sker under tillverkningen har påvisats minska upptaget drastiskt. Flera vitamintillskott har upptag som ligger på 4-7 %, vilket är under all kritik.

www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.detoxa.nu