B-vitaminkomplex kan minska stress och depression vid arbetsrelaterad stress

En ny studie har genomförts, där höga doser vitamin B-komplex sätts i samband med kronisk arbetsstress som ger försämrat humör och psykiska påfrestningar. Sextio deltagare fullföljde en 3-månaders, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie som tog hänsyn personlighet, arbetspåfrestning, upplevt humör och ångest.


Den grupp som fick B-vitaminkomplex upplevde signifikant lägre känsla av förvirring och depression samt mindre nedslagen humör.  Studien visar således att B-vitaminkomplex kan förbättra och minska påverkan vid arbetsrelaterad stress.

Stough C, Scholey A, Lloyd J, Spong J, Myers S, Downey LA.
Källa: Centret för mänskliga psykofarmakologi, Swinburne University of Technology, hagtorn, Victoria, Australien, Statens komplementär medicin (NICM), Australien.
Stough C, Scholey A, Lloyd J, Spong J, Myers S, Downey LA.
Centre for Human Psychopharmacology, Swinburne University of Technology, Hawthorn, Victoria, Australia; The National Institute of Complementary Medicine (NICM), Australia. Källa:
www.medaus.com

www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se