Anemi och tjocktarmscancer vid Ulcerös colit och Crohns sjukdom

Många som lider av tarmsjukdomar får symtom som trötthet och orkeslöshet, vilket i de flesta fall beror på anemi (järnbrist). Vid tarmsjukdom, så kan anemi bero på blödningar från tarmen, men också på grund av att tarmen är inflammerad. Oftast tar man inte Hb på patienter som inte blöder från tarmen, vilket är mycket tokigt. Faktum är att många av dessa dem upplever symtom som enkelt kan behandlas med extra järn, vilket i sin tur kan innebära ökad ork samt att de kan gå tillbaka till sitt arbete.

Lågt Hb vid tarmsjukdom

Mer än 50.000 svenskar lider av Ulceros colit och Crohns sjukdom och en ny studie visar att en tredjedel av dessa utvecklar anemi, med symtom som trötthet, illamående, irritationskänslor, minskad sexuell aktivitet och koncentrationssvårigheter. Mer än hälften av de patienter som led av anemi (55 procent ) uppvisade ett Hb-värde under 100 g/L och upplevde symtom som utmattning och stark trötthet. Patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) upplever ofta trötthet som ett större problem än andra sjukdomssymtom.

Omsättning av järn vid inflammation

Järn som tillskott bör alltid ges som exempelvis intravenöst järnkarboxymaltos, eftersom en inflammerad tarm tar upp järn väldigt dåligt. Inflammation i tarmen bidrar även till att bildning av röda blodkroppar hämmas, detta på grund av den minskade produktionen av erytropoietin. Omsättningen av järn blir också rubbad vid kroniska inflammationer med minskat upptag av järn från tarmslemhinnan via ökad Hepcidinbildning. Vid sekundär anemi med funktionell järnbrist kan depåjärnet inte frigöras för att nyttjas vid kroppens blodbildning. 

Albuminvärde och lågt järn

Inflammationsvärdet kan mätas genom att mäta kroppens albuminvärde, p.g.a. leverns albumin skall fällas ut i tarmen när den är frisk. Lågt albumin är således ett tecken på inflammation i tarmen, medan lågt järn kan bero på att slemhinnan är inflammerad, även om tarmen inte blöder. 

Tarmsjukdom och tjocktarmscancer

Man bör se upp med väldigt låga järnvärden, eftersom lågt järnvärde kan vara ett symtom på cancer. Vid cancer används järn till cancertumörerna, som har en stor mängd järnreceptorer på cellmembranet, varvid det fångar upp järn som förs sin i cellen. Vid detta skede är sannolikt även koppar högt eftersom koppar är en nödvändighet för att cancertumören ska få näring (koppar bildar de små nätverk av kärl som för fram näring till tumören).

Spridning av tjocktarmscancer

Det bör dock påpekas att lågt järn är ett symtom på många olika diagnoser och inte alls behöver bero på att kroppen har utsatts för någon form av cancer. Däremot så är tjocktarmscancer oerhört vanligt idag och det är viktigt att den diagnostisera i tidigt skede. Tjocktarmscancer kan lätt spridas eftersom cancerceller kan passera ut i blodet via tarmslemhinnan, vilket ökar riskerna för snabb spridning.

Livsstilsfaktorer som påverkar tjocktarmscancer

En tarm som är inflammerad ökar riskerna för tarmcancer, men dessa risker ökas även vid dålig kosthållning och andra livsfaktorer. Förebygg genom att äta bra mat, öka ditt fiberintag, genom att hålla inflammationen nere, öka intaget av probiotisk kost (livsmedel med goda bakterier som exempelvis mjölksyrade grönsaker), motionera mera, stressa så lite som möjligt och ta hand om kroppen överlag. 

Om du lider av tarmsjukdom och symtom som trötthet och orkeslöshet, så bör du be din läkare att ta prover på ditt Hb, så att du kan få extra järn om det behövs. Med bra järnvärden, orkar du sannolikt motionera och röra dig mer i dagliga livet, vilket ger positiva effekter på tarmen, men även på resterande kroppen.   

Mer om tarmsjukdomar: www.friskabarn.se

Ovan nämnda studiens referens:
1. Stein J, Bager P, Befrits R et al. Current European practice in diagnosis and treatment of IBD-associated anaemia. Abstract presented at ECCO, 24-26 February 2011 i Dublin

www.kostkoll.se