Andelen överviktiga och feta barn minskar i Stockholms län!!!

Totalt är 9,3 procent av Stockholmsbarnen födda 2002 överviktiga och 2,1 procent feta, vilket är en klar nedgång jämfört med barnkullarna födda de två föregående åren.


Bland de fyraåriga pojkarna är 7,5 procent överviktiga och bland flickorna 11,1. För två år sedan var motsvarande siffror 10 respektive 12,5 procent.
Källa: Aftonbladet 

Publicerad: 2008-06-30