Akupunkturbehandling för minskad smärta hos MS-patienter

I en studie med 20 patienter som alla led av multipel skleros (MS) syntes god effekt och minskad upplevd smärta vid behandling med akupunktur. Testpersonernas livsstil utvärderades och bedömdes med hjälp av ett frågeformulär där faktorer som: förändringar i smärtlindring, sömn, humörförbättringar, energinivå och rörlighet togs i beaktning. Resultatet visade att 55 procent av patienterna kunde sluta med användning av analgetika och att 3 patienter helt kunde sluta med smärtstillande.

Patienterna gick till en akupunkturklinik för smärtlindring, och erhöll behandling mellan 3 till 24 månader, med ett sex veckorsintervall. 85 procent av patienterna var kvinnor i åldrarna 20 och 60 år med en variation av varaktighet diagnos (1-29 år).

Resultatet visade att akupunkturbehandling var förenad med ”en viss minskning av smärta” hos alla 20 patienter, med 9 patienter som upplevde smärtlindring med så mycket som 8/10 eller bättre. 18 patienter upplever smärtlindring under fyra veckor eller mer. Vidare syntes även förbättringar i sömnmönster, humör, energinivåer och rörlighet.

Reference: ”Acupuncture is an effective treatment for pain and other ms symptoms,” Kerr Grieve J, Flucker S, et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2013 Nov; 84(11): e2. [Epub ahead of print]. (Address: Tayside MS Research Unit, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee, Scotland).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu