Acetyl-L-karnitin kan förbättra kognitiva funktioner hos patienter med svår hepatisk encefalopati

Behandling med acetyl-L-karnitin (ALC) visade signifikant förbättring av kognitiv funktion hos de patienter som led av kraftigt nedsatt encefalopati. I studien delog 61 patienter som alla led av gravt nedsatt encefalopati. Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie, där .patienterna fick antingen 2 g ALC två gånger dagligen eller placebo. Studien genomfördes under 90 dagar.

Resultatet visade att 88 procent av de patienter som behandlades med ALC erhöll signiffikanta förbättringar, jämfört med 72 procent i kontrollgruppen.

Reference:”Acetyl-L-carnitine improves cognitive functions in severe hepatic encephalopathy: a randomized and controlled clinical trial,” Malaguarnera M, Vacante M,et al, Metab Brain Dis, 2011 Aug 26 [Epub ahead of print]. (Address: Research Center ”The Great Senescence”, University of Catania, Ospedale Cannizzaro, Viale Messina, 829 – 95125, Catania, Italy. E-mail: m.malaguarnera@email.it ).

www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se