Aborre innehöll 23 olika läkemedel

Gifter i fisk har länge diskuterats, och många fiskarter finns med på livsmedelsverkets svarta lista och bör tex undvikas under graviditet och amning. Forskaren Jerker Fick berättar i dagens Expressen att en ny studie visar på rester av 23 mediciner i en enda aborre. Studien beställdes av naturvårdsverket.

De läkemedel som påfanns i aborren var följande:  
.
Alfuzosin – prostatamedicin
Biperiden – för bl a parkinsonåatienter
Difenhydramin – mot rinnande ögon
Flekainid – hjärtmedicin
Fluoxetin – antidepressivt
Glibenklamid – diabetesmedicin
Haloperidol – antipsykotiskt
Hydroxyzin – lugnande/ångestdämpande
Irbesartan – blodtrycksmedicin
Klomipramin – antidepressivt
Klotrimazol – mot svampinfektioner
Kodein – opiat mot smärta
Memantin – alzheimersmedicin
Nefazodon – antidepressivt
Orfenadrin – mot muskelspänning
Oxazepam – ångestdämpande
Paroxetin – antidepressivt
Pizotifen – migränmedicin
Risperidon – antipsykotiskt
Sertralin – antidepressivt
Sulfametoxazol – mot infektioner
Tamoxifen – vid bröstcancer
Trihexyfenidyl – parkinsonmedicin

Läs mer om kemikalier och naturlig, ekologisk mat:

www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se
www.detox-guiden.se
www.detoxa.nu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.kostkoll.se
www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.gravidkost.se

Artikelns källa: Expressen

www.naturmedicin-guiden.se