90 % av alla kroniska sjukdomar härstammar från mag-tarmkanalen!

”Enligt Royal Society of Medicine i Storbritannien så beror 90% av alla kroniska sjukdomar på infektion i mag-tarmkanalen”


Nyligen diskuterades frågan om matsmältning under en konferens med femtiosju av Storbritannies ledande läkare i Storbritannien. Bland talarna fanns framstående kirurger, läkare och specialister inom olika grenar av medicinen. Hela 36 gifter nämndes som intressanta i utvecklingen och kopplingen till en läckande tarm.


Nedan följer en förteckning över de olika gifter som noterades av flera av konferensens talare. Dessa är översatta från den engelska artikeln och kan därför vara felstavade:

”Indol, skarol, fenol, kresol, indican, sulphurretted väte, ammoniak, histidin, urrobilin, methylmercaptan, tetramerhy-lendiamin, pentamethy lendiamine, putrescin, cadaverin, neurin, cholin , Muskarin, smörsyra, Bera-imidazzolethy-Lamine, methylgandinine, ptomarropine, botulinbakterien, tyramin, agamatine, Tryptophan sepsin, idolethylamine, sulpherro-globine”.


Naturligtvis är det vikigt att påpeka att inte dålig matsmältning är den enda orsaken utan att det kan bero på andra orsaker. Här följer symtom och sjukdomar som nämndes i diskussionen, grupperade och klassificerade.


Sår i tolvfingertarmen orsakar helt eller delvis stopp i tolvfingertarmen, pyloric spasm, pyloric obstruktion, buk och utvidgning av magsäcken, magsår, magcancer, sammanväxningar av omentum till magen och levern, inflammation i levern, cancer i levern.


Musklerna i tarmen förtvinar, så att passagen av innehållet hindras. Bukens inälvor förlorar sin normala relation till ryggraden och varandra, på grund av försvagning av magmusklerna, dessa förskjutningar är mycket mer uttalade och allvarliga hos kvinnor.

Övriga symtom är: Katarr i tarmarna, illaluktande gaser och illaluktande avföring, kolit, akut enterit, blindtarmsinflammation, akut och kronisk sammanväxningar och ”kramp” i tarmarna, visceroptosis, utvidgningen av mjälte, utspänd buk, ömhet i buken, diarré hos barn, inflammation i bukspottkörteln, kroniska buksmärtor, gastrit, cancer i bukspottkörteln, inflammatoriska förändringar av gallan, cancer i gallblåsan, gallsten, degeneration av lever, infektion i tandköttet, förfall av tänder , sår i mun och svalg m.m.


Även kopplingar till sjukdomar i hjärta och kärl omtalades, då med symtom som slöseri och försvagning av hjärtats muskler, högt blodtryck, åderförkalkning, permanent vidgning av artärer m.m..


En av konferensens läkare Dr W. Bezley säger: ”Det finns vissa faser av kardiovaskulära problem (sjukdom i hjärta och blodkärl) med vilka har kopplingar till störning i någon del av mag-tarmkanalen.”


Även nervsystemet kan påverkas och huvudvärk som är frontal, occupital, tidsmässig, matt kontra intensiv kan ofta sammankopplas med en hjärntumör när det i själva verket är kopplat till tjocktarmen.

En annan av läkarna, Dr Lane, berättar om ett fall där en kirurg hade föreslagit en operation för att avlägsna en tumör från frontalloben i hjärnan, med att symtomen försvann helt genom uteslutande av tjocktarmen. Akuta smärtor i benen, ryckningar i ögon och muskler i ansikte, armar, ben är tecken på detta. Även trötthet, irritabilitet, störningar i nervsystemet, som varierar från enkla huvudvärk till absolut kollaps, mental och fysisk depression. sömnlöshet, orolig sömn, mardrömmar, trötthet trots sömn, överdriven sömnighet, insomnande under dagtid, rysande känsla över ryggradens nedre regionen, brännande känsla i ansiktet, händerna eller i värsta fall… förlamning , kronisk trötthet, rädsla för ljud, perversa moraliska känslor, melankoli, mani, minnesförlust, svårigheter av psykisk koncentration, dårskap, vansinne, delirium och koma.


Sjukdom i tarmen kan påverka ögonen genom degenerativa förändringar i ögat, inflammation i objektivet, inflammation i synnerven, grå starr och ge ett stort antal liknande sjukdomssymtom.


I huden påvisas sjukdomsförfarandet främst genom bildande av rynkor, tunn, oelastisk, tråkig hud, pigmentering av huden i färgerna gul, brun eller en skiffer-svart, blå hy. Även förtjockning av huden, sår, klåda, herpes, rosacrea, mörka ringar under ögonen, psoriasis, gulsot m.m. Enligt läkarna så kan: ”En infinitestimal mängden gift räcka för att orsaka hudutslag.”


Musklerna förfaller, blir mjuka och hos unga människor så kan muskelkraften försvagas, vilket producerar missbildningar. Svaghet i bukmusklerna orsakar ansamling av avföring i bäcken, vilket gör bedömningen av innehåll svårare. Framhävandet av ben, reumatisk värk stimulerar ischias och ryggskott, olika muskelsmärtor, muskelreumatism, artrit missbildningar, synavitis, rakitis, artrit, akut och kronisk.


Reumatoid artrit är en direkt följd av intestinal berusning. Dr Lane säger: ”Jag tror inte det är möjligt för någon av dessa sjukdomar att få fotfäste förutom i närvaro av stasis.”


Utöver det, så ses olika förskjutningar och sjukdomar i livmodern, förändringen, fibros i bröst, slöseri med bröst, induration av bröst, cancer i bröst, infektion i urinblåsan särskilt hos kvinnor, täta urinträngningar, lös njure, rörlig njure.

Degeneration av organ för eliminering, framför allt levern, njurarna och mjälte, sänkt motståndskraft mot infektioner av alla slag; tidigt senil förfall, försening av tillväxten hos barn, Bright’s sjukdom som åtföljs av psykisk irritabilitet och muskeltrötthet, polyper, utvidgade tonsiller, skörbjugg, utvidgad sköldkörteln (struma), olika tumörer och sköldkörtelsjukdomar.

Det arbete som sker i kroppen för att undanröja alla gifter, skadar njurarnas vävnader och producerar för tidigt bortfall av dessa viktiga organ. En process som utvecklar gifter i kroppen är ett hot mot vävnadernas liv och funktioner, vilket bör minskas och/eller tas bort så snabbt som möjligt.


Det faktum att symptom på förgiftning följd av förstoppning inte visas på en gång är inget bevis för att skada inte sker. Tarmen kan jämföras vid ett avloppssystem, som genom vanskötsel och missbruk blir till en igenslammad kloak. När den är ren och normal är man frisk men med gifter kommer förfall, jäsning och förruttnelse. Detta sker i blodet, förgiftar hjärnan och nervsystemet, så att vi blir mentalt deprimerad och irriterad samt att det transporteras gift till hjärtat så att vi blir svaga och håglös, förgiftar lungorna så att andningen försämras, förgiftar matsmältningsorgan så att blir oroliga och svullna, och förgiftar blodet så att huden blir ohälsosam.

Kort sagt, alla organ i kroppen förgiftas, vi åldras i förtid, lederna blir stela och smärtar, ögonen blir matta ögon och hjärnan blir trög.

Basa upp och rena tarmen med PH-höjande bikarbonat, kalk eller björkaska. För att läsa artikeln in sin helhet, maila: zarah@kostkoll.se