65 000 svenskar är läkemedelsberoende, enligt ny utredning

I Sverige finns 65 000 människor som är beroende av läkemedel och den hjälp som finns för de som vill sluta, är nästintill noll. Ofta börjar beroendet med ett läkemedel som skrivs ut för värk, ångest, sömnproblem eller depression. Alla dessa diagnoser kräver långvarig medicinering som lätt går över till ett beroende. 

Beroende av smärtstillande läkemedel som opioider eller ångestdämpande bensodiazepiner kan skapas snabbare än man tror och ibland inom endast fyra till sex veckor. Att sluta kan vara lika svårt som att ta sig ut ett drogmissbruk och läkemedelsberoende liknas ofta med heroinberoende i dessa sammanhang.

Idag är läkemedelsberoende den näst största beroendeformen efter alkohol, vilket visar hur stort detta problem faktiskt är. En markant skillnad är dock att det går att få hjälp om man vill sluta med alkohol, vilket inte ännu är verklighet för de som vill sluta med sitt läkemedelsmissbruk. En oroande sak i detta är att vi inte heller vet hur läkemedel påverkar olika människor och vad som sker i människor om de tar en kombination av många olika läkemedel.

www.kostkoll.se