Veckans visdomsord… Om att vara frisk… ♥

2014 januari > fredag, januari-31-2014

När du är frisk jagar DU livet ur tiden
När du är sjuk jagar TIDEN livet ut dig
När du är frisk är tid pengar
När du är sjuk är tid lycka

När du är frisk är du rädd för att chansa
När du är sjuk har du inget att förlora

En frisk kropp har styrka
En sjuk kropp har överlevnad

En frisk själ besitter känsla av oövervinnerlighet
En sjuk själ besitter ödmjukhet

En frisk famn ger kramar med kärlek
En sjuk famn ger kramar med liv

(Skriven av: Zarah Öberg)

LÄS MER…

Piggare, starkare och friskare med Q10

2014 januari > torsdag, januari-30-2014

Koenzym Q10, även kallad ubikvinon eller ubikinon, är en av mina favoriterna vid läkning och energibrist. Q10 främjar celldelningen så att långt många fler celler blir friska vid celldelning, samtidigt som Q10 är nödvändigt för normal energiomsättning och för att hjärnan skall fungera normalt.

Q10 och utbrändhet
Vid utbrändhet eller långvariga mag-tarmproblem kan nivåerna ligga för lågt, och de som kombinerar binjurestöd med Q10 får oftast god effekt, med klarare hjärna, mer energi och snabbare läkningsprocess.

Q10 och inflammatoriska sjukdomar
Vid inflammation behöver kroppens immunförsvar fungera optimalt, samtidigt som kroppens läkning kräver mycket energi. Q10 bidrar till ett fungerande immunförsvar och ger snabbare läkning då celldelningen fungerar bättre och energiproduktionen främjas. I kombination med stärkta binjurar, som på så vis kan producera fullgod mängd kortisol samt eliminering av problematikens grundorsak (allergener, hård stress, kemikalier/gifter etc) så kan inflammationen läka ut på naturlig väg.

Q10 och sköldkörtelsjukdom
Vid sköldkörtelsjukdom, kan en kombination av Q10, binjurestöd och sköldkörtelextrakt från gris ge gott resultat. Baserat på utredning av sjukdomens grundorsak, så kan även komplettering med selen, jod och tyrosin vara lämplig (Sköldkörtelhormoner produceras av aminosyran tyrosin som binder till jod. Dessa konverteras sedan från T4 till det verksamma hormonet T3 med hjälp av främst selen).

Q10, demens och kolesterolsänkande läkemedel
När man intar kolesterolsänkande läkemedel så blockerar de den enzymatiska funktion i levern som producerar kolesterol, och då det är samma funktion som producerar Q10, blir bristen snart ett faktum. Vid Q10-brist uppstår demensliknande symtom och impotens. Kolesterolsänkande läkemedel bör således alltid kompletteras med Q10. Vid demens eller andra sjukdomar där hjärnan har brist på energi, såsom vid alzheimers kan Q10 kombineras med kaprylsyra (Den mellanlånga fettsyra som finns i kokosolja, och som fungerar som energi till hjärnan på samma vis som ketoner och glukos).

Q10 och åldrande:
I och med att Q10 ger ökad energi så minskar påfrestningen på kroppens energiproduktion, och de som har haft mindre ork för träning och aktiv rörelse, kan uppleva att detta förbättras avsevärt. När man blir äldre så minskar kroppens egna produktion av Q10, vilket gör att många äldre både får demensproblematik, samt får för lite ork till motion. Detta kan korrigeras genom god kost, Q10 samt genom att se till att tarmen har optimalt upptag (då upptaget försämras vartefter åren går).

Q10 och immunförsvaret
Q10 bidrar till ett förbättrat immunförsvar och för de äldre och sjuka som lätt drabbas av infektioner, så ger goda Q10-nivåer att bättre skydd, gärna i kombination med antioxidantrik kosthållning, mycket vila och allmänt balanserat liv. Äldre människor även uppleva att läkning av tandkött och svårläkta sår förbättras.

Q10 och oxidation
En av Q10´s bästa fysiologiska funktioner är att det hindrar fettsyror från att oxidera i cellerna, vilket minskar åldrandetakt och sjukdomsalstrande oxidation. Man kan alltså säga att Q10 skyddar cellerna från att förstöras genom att det motverkar bildning av fria radikaler. Q10 stärker även cellens skal (cellmembranet) vilket gör cellerna mer tåliga och motståndskraftiga. Med rätt fetter i skalet, kan näring och viktiga ämnen komma in och ut, samtidigt som cellen är stark.

Hur uppstår Q10-brist
Oftast uppstår Q10-brist från dålig tarm, läkemedelsanvändning eller vid åldrande samt långvarig sjukdom. Exempel på riskgrupper är: Hjärt- och kärlpatienter (främst de som äter kolesterolsänkande läkemedel), äldre människor med sämre näringsupptag och sämre leverfunktion, cancerpatienter med hög oxidationstakt, patienter med inflammatoriska sjukdomar Cohns, Ulcerös kolit, reumatism och artrit. Q10 kan även råda brist hos rökare och hos de som tränar hårt, samt hos elitiidrottare.

Fakta om Q10
Q10 är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym, och skall alltid intagas i samband med fettkälla, för optimalt upptag. Q10 tas upp via maten och kan produceras i levern, förutsatt att levern fungerar som den ska, och att denna enzymatiska funktion inte blockeras av kolesterolsänkande läkemedel.

Q10 finns i alla mitokondrier och dess främsta uppgift i kroppen är att reglera energiförsörjningen. Q10 finns i hög grad i de organ som förbrukar mycket energi, då främst i hjärta, lever och i kroppens immunförsvar. Där fungerar det både som energiproducent och antioxidant. Absorption av Q10 sker i tunntarmen och upptag kan ligga kring 30-40 procent, förutsatt att måltiden innehåller fett och att tarmens upptag är optimalt (vilket det sällan är). Kombinera gärna ditt Q10-intag med linfröolja, vitamin B6 och vitamin E för bättre upptag. Komplettera även kosten med selen, då selen och E-vitamin är nödvändiga för bildning av Q10 i levern (främst då vi i Sverige har selenfattiga marker).

Överkursinformation
Q10 är en transportör i elektrontransportkedjan och transporterar reduktionspotentialer mellan komplex I och komplex III. Ubikvinon avger en elektron till syrgas, O2 innan det reduceras, och då bildas en fri radikal (superoxid). I cellen omvandlas Q10 samt kolhydrater, fett och protein till energi (som lagras i molekylen ATP). En fungerande cell skall producera cirka 40 ATP, medan en sjuk cell (ex en cancercell) endast producerar 2 ATP. Kroppens celler delar sedan på ATP-molekylens energi för att på så vis skapa ny muskulatur, för återhämtning/reparation och för all annan energi som går åt i kroppen. En enda liten ATP-molekyl kan bidra med upp till 7000 kalorier, och denna molekyl fungerar som bränsle och energi till en fungerande kropp. ATP lagras med cirka 85 gram i kroppen, vilket endast räcker till några sekunders hård träning. Kroppen kräver därmed att ATP-produktionen i cellerna kontinuerlig, vilket förbättras och stärks av tillräcklig mängd Q10.

LÄS MER…

Omega 3 kan förbättra endotelfunktion och artärstelhet hos vuxna med metabolt syndrom

2014 januari > söndag, januari-19-2014

I en randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind, crossover studie med 15 manliga försökspersoner (medelålder 44 år) som alla hade metabolt syndrom syntes förbättringar vid intag av omega 3. Patienterna erhöll behandling med 2 gram omega 3 per dag under 12 veckors tid. Förbättringar syntes i endotelfunktion, artärstelhet, och det påvisades också en parallell antiinflammatorisk effekt. Ingen signifikant effekt hittades hos de patienter som erhöll placebo. Minst 2 gram omega 3 per dag kan således minska inflammatoriskt tillstånd och förbättra artärstelhet och endotelfunktion men helst bör nog intaget ligga ännu högre, med i alla fall 4 gram per dag.

LÄS MER…

Omega 3-fettsyror, för förbättrad lipidprofil och minskat blodtryck hos överviktiga/feta vuxna med insulinresistens

2014 januari > söndag, januari-19-2014

I en randomiserad, placebokontrollerad studie med 61 överviktiga och feta vuxna, syntes minskade symtom vid intag av omega 3. Alla patienter led av höga blodfetter och insulinresistens, delades in i 3 grupper och erhöll behandling under 16 veckors tid. Patienterna fick antingen 2 gram omega 2  per dag samt nikotinsyra( ERN ), 4 gram omega 3 per dag eller kombinationsbehandling. Resultaten visade att behandling med omega – 3 -fettsyror, med eller utan ERN , visade sig öka proportioner av EPA, DHA och DPA, och minska arakidonsyra i alla lipoproteinfraktioner, med störst påverkan på HDL-fraktionen . Förändringarna i EPA inom LDL och VLDL befanns ge positiva effekter på medelartärtryck och pulstryck, vilket indikerar fördelar på blodtrycksparametrar.

LÄS MER…

Omega 3, för minskade inflammatoriska markörer hos hemodialyspatienter

2014 januari > söndag, januari-19-2014

I en randomiserad, placebokontrollerad studie med 45 vuxna patienter som alla genomgick hemodialys under minst 3 månader, syntes minskad symtombild vid intag av omega 3-fettsyror. Patienterna fick tillskott med 1800 mg omega – 3 fettsyror under en period av fyra månader, vilket visade på minskat inflammatoriskt tillstånd och signifikanta skillnader i förhållande mellan värde av IL- 10 till IL- 6 samt serumferritinnivåer. Andra inflammatoriska markörer visade inga förändringar. Omega – 3 fettsyror kan således minska systemisk inflammation hos kroniska HD-patienter.

LÄS MER…

Minska dysmenorré (mensvärk) med fänkålsextrakt, E-vitamin och Vitamin D

2014 januari > söndag, januari-19-2014

I en randomiserad, dubbel-blind, cross-over studie med 68 kvinnor med primär dysmenorré (smärtsam menstruation, mensvärk), syntes god effekt vid behandling med fänkålsextrakt och vitamin E (Ref:1). Behandlingen visade på lägre medelvärde för smärtintensitet både första, andra och tredje timmen, samt även under hela menstruationsperioden, jämfört med den grupp som behandlats med ibuprofen. Studien visar således att en kombination av fänkålsextrakt och Vitamin E, effektivt kan minska intensiteten av smärtan vid mensvärk (medicinsk term: primär dysmenorré) och att testpersonerna således kunde avstå kemiska droger. 

En annan studie, visar på vikten av D-vitaminstatus vid menstruella besvär. Tvärsnittsstudien omfattade 56 kvinnor i åldrarna 17 och 24 år, som alla led av svåra (39 procent) och mycket svåra (61 procent) smärtsamma menstruationer (dysmenorré). 80 procent visade sig ha otillräcklig plasma D-vitaminnivåer och 48 procent hade även hyperparatyreos. Hyperparatyreos är ett endokrint tillstånd där patienten av olika anledningar har för hög nivå av bisköldkörtelhormon (paratyreoideahormon (PTH), i blodet, vilket innebär en överproduktion av kalcium, kalk, i en eller flera bisköldkörtlar). D-vitamin kan således påverka båda dessa tillstånd.

Det är också viktigt att känna till att höga kopparhalter, i förhållande till zink kan påverka den menstruella cykeln och ge PMS-besvär med svåra krämpor. Samma gäller hormonella obalanser och då främst brist på progesteron, och således för höga nivåer av östrogen i förhållande till progesteron.

LÄS MER…

Minska torra ögon med omega 3-fettsyror

2014 januari > söndag, januari-19-2014

I en prospektiv, interventionell, placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad studie med 264 ögonpatienter som alla led av torra ögon, syntes god effekt med omega 3-tillskott. Patienterna erhöll tillskott med omega 3-fettsyror (325 mg EPA och 175 mg DHA) under en period av tre månader, vilket påvisade förbättring hos 65 procent av studiens försökspersoner (jämfört med 33 procent i den grupp som erhöll placebo). Förbättring av Schirmer-testvärde och TBUT- värden syntes också, med ett medelvärde på TBUT värd vid 2,54 i omega- 3 -gruppen jämfört med 0,13 i placebogruppen. Dessutom låg den genomsnittliga minskningen av symptomvärd på 2,02 i omega- 3 -gruppen, jämfört med 0,48 i placebogruppen. Komplettering med omega 3-fettsyror kan på så vis förbättra symtom vid torra ögon. Komplettera gärna med lutein och probiotika (eftersom alla slemhinnor hör ihop och det som reagerar i tarmen även reagerar på andra slemhinnor), samt en bra kosthållning med mycket gröna grönsaker och antioxidantrika bär.
   

LÄS MER…

Vitamin D-status och allvarlighetsgrad av Clostridium difficile- infektion

2014 januari > söndag, januari-19-2014

En prospektiv studie med 100 patienter som alla led av clostrium difficile -infektioner påvisades lägre svårighetsgrad hos de patienter med högre D-vitaminstatus. De delades in i två grupper beroende på infektionens svårighetsgrad, där grupp A hade lägre symtombild jämfört med grupp B. Det totala serumvärdet av 25 ( OH ) D var signifikant högre i grupp A ( 21 ng / ml ) jämfört med grupp B ( 15 ng / ml). Författarna konstaterar att D-vitaminstatus är synonymt med infektionsgrad. 

Läs mer om D-vitamin på vår D-vitaminsajt: www.d-vitamin.biz

LÄS MER…

Coenzym Q10 och antioxidanter hos patienter med Sanfilippo sjukdom

2014 januari > måndag, januari-13-2014

Sanfilippos sjukdom är en ärftlig sjukdom där ämnesomsättningen påverkas. Sjukdomen tillhör mukopolysackaridoser (MPS-sjukdomar) som är mycket sällsynta sjukdomar, orsakade av enzymbrist (brist på olika former av lysosomala enzymer). Då lysosomala enzymer är nödvändiga för nedbrytningen av substanser så kan sjukdomen leda till kroppen inte klarar av att bryta ner viktiga ämnen. Dessa ämnen ansamlas då i kroppen och kan på så vis skada organ och vävnader.

Idag finns 4 kända enzymdefekter som orsakar Sanfilippos sjukdom, och det finns sju kända MPS-sjukdomar. Sanfilippos sjukdom orsakas av en mutation i de gener som kodar för de enzymer som deltar i nedbrytning av heparansulfat (heparansulfat är en mukopolysackarid även kallad glukosaminoglykan) som innehåller långa kolhydratkedjor och som ingår i kroppens olika vävnader. Nedbrytning sker normalt i alla våra celler (i lysosomerna), bortsett från i de röda blodkroppar. Lysosomerna har till uppgift att med hjälp av enzymer, bryta ned olika ämnen. Vid Sanfilippos sjukdom saknas något av dessa fyra enzymer, vilket gör att mukopolysackarider ansamlas i cellerna istället för att brytas ned. De olika enzymbristsjukdomarna anges som A, B, C och D.

I en studie med patienter med Sanfilippos syndrom, syntes minskade basala nivåer av coenzym Q10 men ingen dysfunktion i Q10-biosyntesen. Detta tyder på en sekundär Q10 -brist hos patienter med Sanfilippo A. En annan studie visar fem patienter som drabbats av Sanfilippo A och B och som behandlats med koenzym Q10 och en antioxidantcocktail innehållande alfa- tokoferol, N-acetylcystein och alfa-liponsyra. Resultat visade att Q10 behandling bidrog till en statistiskt signifikant ökning av den enzymaktivitet som fanns kvar i kroppen, och att 50 mikromol / L Q10 behandling och antioxidantbehandling statistiskt signifikant minskade glykosaminoglykanernas ackumulering.

Q10  och antioxidanttillskott, i kombination med antioxidantrik kost kan således förbättra enzymstatusen hos de patienter som lever med Sanfilippos sjukdom.

LÄS MER…

Vitamin E – för förbättrade lipidprofiler hos kroniska hemodialyspatienter

2014 januari > måndag, januari-13-2014

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallell studie med 81 patienter som genomgår kronisk hemodialys, påvisas att tillskott med vitamin E (TRF – 180 mg tokotrienoler, 40 mg tokoferoler ) kan ge förbättrade lipidprofiler. Patienterna fick tillskott med Vitamin E eller placebo under 12 och 16 veckors tid.  Ingen förändring fanns i placebogruppen, men dock i båda de andra grupperna. Tester visade att TRF-gruppens plasma-HDL-kolesterol och plasma apolipoprotein A1 -koncentration var högre medan deras kolesteryl- esteröverföringsproteinaktivitet var lägre, jämfört med placebo. 

LÄS MER…

Ökat antioxidantintag kan ge ökade möjligheter att bli gravid

2014 januari > måndag, januari-13-2014

En sekundär dataanalys som bygger på resultat från en randomiserad kontrollerad studie visar att kvinnor med oförklarad infertilitet, ökar sin möjlighet att bli gravid vid ökat intag av C- vitamin. Studien visar att ökade C-vitaminnivåer är associerade med kortare tid till graviditet (då baserat på graviditeter som gick hela vägen fram till förlossning ). Även ökade betakarotennivåer var associerade med ökad möjlighet till att bli gravid. Främst syntes positiva resultat hos kvinnor under 35 års ålder vid intag av C-vitamin, medan E-vitamin gav god effekt hos kvinnor som var 35 år eller äldre. Sammanfattningsvis, så kan komplettering med betakaroten, E-vitamin och C-vitamin kan öka kroppens antioxidantnivåer och på så vis förbättra möjligheterna till att bli gravid.

LÄS MER…

1 3 4 5
31 st på 5 sidor
FörstaSista