Motverka depression med Omega 3-fettsyror, johannesört och passionsblomma

2013 november > lördag, november-2-2013

I en randomiserad studie med 95 personer alla fick behandling mot depression, påvisades god effekt vid intag av omega 3-fettsyror. Den administrerade dosen låg på 8 x 1 kapslar per dag med 2 g DHA , 0,6 g EPA och 10 mg E-vitamin. 

Vid depression bör du även se över om dina signalsubstander fungerar som de ska, och om du har belastningar i kroppen. Johannesört i kombination med passionsblomma kan fungera för de som behöver bättre genomblödning i levern och som har allmän saknad av passion och livsglädje. Observera att alla rekommendationer skall samrådas med medicinsk rådgivare. 

LÄS MER…

Vitamin K1 och Coronary artärcalcium Progression i antihypertensiva

2013 november > lördag, november-2-2013

En kohortstudie, baserat på data från 296 personer med extrem koronar kalciumprogression visar på lågt serum av vitamin K1, jämfört med data från 561 friska kontrollpersoner. Alla testpersoner med igenkalkade kärl och högt blodtryck låg lågt på serum vitamin K1.

Då K-vitamin ser till att föra in kalcium i benstommen (D-vitamin transporterar kalcium ut i blodbanan och k-vitamin och bor transporterar kalcium in i skelettvävnad) är det centralt för att undvika igenkalkade kärl. Om kärlen blir för igenkalkade och det är mycket annat skräp i blodet, så kommer inte blodet fram och trycket ökar. Högt blodtryck kan även bero på överbelastade njurar, högt socker eller för lite vätskevolym.

LÄS MER…

Omega 3 och arginin vid huvud- och halscancer

2013 november > lördag, november-2-2013

I en studie med 37 postkirurgiska patienter som alla led av huvud -och halscancer, påvisades goda resultat vid komplementering med omega – 3 fettsyror och arginintillskott. Patienterna erhöll tillskott under tolv veckor vilket visade förbättrade världen i blodprotein (albumin, prealbumin) och lymfocytnivåer. Vid hög dosering förbättrades även patienternas vikt. Gastrointestinala besvär var obemärkta under testperioden.

LÄS MER…

Folat och vitamin B12 under graviditeten

2013 oktober > söndag, oktober-27-2013

I en prospektiv observations-, kohortstudie med 1 838 gravida kvinnor i södra Indien, där alla kvinnor hade lågt intag av vitamin B12 och högt folatintag under första trimestern, syntes koppling till ökade risker för födsel av SGA-spädbarn. Med SGA menas att spädbarnen konstitutionellt är små och har tillväxtproblem.

Studien visar att vitamin B12 och folsyra är viktiga att korrigera så att det inte uppstår brister, men att förhållandet mellan vitamin B12 och folsyra också är viktigt. Sammanfattningsvis så behöver dessa näringsämnen vara i balans för bästa effekt.

 

LÄS MER…

Akupunkturbehandling för minskad smärta hos MS-patienter

2013 oktober > söndag, oktober-27-2013

I en studie med 20 patienter som alla led av multipel skleros (MS) syntes god effekt och minskad upplevd smärta vid behandling med akupunktur. Testpersonernas livsstil utvärderades och bedömdes med hjälp av ett frågeformulär där faktorer som: förändringar i smärtlindring, sömn, humörförbättringar, energinivå och rörlighet togs i beaktning. Resultatet visade att 55 procent av patienterna kunde sluta med användning av analgetika och att 3 patienter helt kunde sluta med smärtstillande.

Patienterna gick till en akupunkturklinik för smärtlindring, och erhöll behandling mellan 3 till 24 månader, med ett sex veckorsintervall. 85 procent av patienterna var kvinnor i åldrarna 20 och 60 år med en variation av varaktighet diagnos (1-29 år).

Resultatet visade att akupunkturbehandling var förenad med ”en viss minskning av smärta” hos alla 20 patienter, med 9 patienter som upplevde smärtlindring med så mycket som 8/10 eller bättre. 18 patienter upplever smärtlindring under fyra veckor eller mer. Vidare syntes även förbättringar i sömnmönster, humör, energinivåer och rörlighet.

LÄS MER…

Minskad antibiotikaanvändning med D-vitamin

2013 oktober > söndag, oktober-27-2013

jag har tidigare skrivit många hundra inlägg och artiklar om D-vitamin och dess betydelse för ett fungerande immunförsvar. Särskilt mellan höst- och vårdagjämning då solens strålar står så lågt att vi inte omvandlar D-vitamin i vår hud (i kombination med att vi är mer inomhus och har mer kläder på oss).

Nu visar en post hoc-analys av data från en randomiserad studie med 644 personer (60-84 år) att D-vitamin kan minska användning av antibiotika. Testpersonerna randomiserades till en av tre behandlingar, där grupp A fick 60.000 IE / månad av vitamin D ( kolekalciferol ) i antingen mindre än 12 månader eller under 12 månader. Grupp B fick 30.000 IE / månad vitamin D ( n = 215 ) och grupp C fick placebo.

Studien visade att den grupp som erhöll 60.000 IE / månad hade 28 procent lägre risk för sjukdom som krävde antibiotika, jämfört med placebogruppen.  Testpersoner över 70 år eller äldre visade behov av betydande lägre antibiotikaanvändning vid intag av höga doser D-vitamin, jämfört med placebogruppen. Äldre människor är ofta mycket inomhus, särskilt om de är sjuka eller har funktionsnedsättning, och de har inte heller samma upptag av näring i tarm och omvandling av D-vitamin i huden, jämfört med en ung människa. Dock så påvisas D-vitaminets viktiga och goda effekt hos alla ålderskategorier.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

LÄS MER…

B12 för bättre utvecklat nervsystem och minskade kräkningar hos spädbarn

2013 oktober > söndag, oktober-27-2013

I en randomiserad, dubbel -blind, kontrollerad studie med 105 barn, som alla var yngre än 8 månader syntes förbättrad neurologisk och/eller psykomotorisk utveckling vid injektion med kobalamin (vitamin B12). Alla barn som deltog i studien hade svårighet att äta, och hade subtila neurologiska symtom , eller försenad psykomotorisk utveckling. De barn som fick kobalamin visade på högre utvecklingstakt och minskade kräkningar vid intag matintag, jämfört med placebogruppen.  

Studien visar att de spädbarn som uppvisar biokemiska tecken på nedsatt kobalaminfunktion, och som fick intramuskulär injektion av kobalamin, påvisade förbättrade symtom. En adekvat kobalaminstatus är viktigt för en snabbt växande nervsystem, särskilt hos små växande barn.
   

LÄS MER…

Minsk kolik med probiotika (Lactobacillus reuteri )

2013 oktober > söndag, oktober-27-2013

I en systematisk genomgång och metaanalys av randomiserade studier som undersökt effekter av probiotika hos spädbarn som är 3 månader eller yngre, visar intag av probiotika på minskade besvär med kolik. Metaanalysen baseras på 12 studier som valts ut för analys, och inkluderar totalt 1 825 barn. I 6 av dessa studier syntes tydliga resultat vid oral komplementering av probiotika. Framförallt var det den probiotiska stammen Lactobacillus reuteri som markant syntes minska kolik hos spädbarnen. Det bör även tilläggas att mammans kost är viktig under amningstiden, då kost som är gasbildande kan vara en viktig orsak till barnets mag-tarmreaktioner. Även intag av allergener som mjölk, soja, vete eller jordgubbar m.m. kan påverka.

LÄS MER…

Coenzym Q10 hos patienter med fibromyalgi

2013 oktober > söndag, oktober-27-2013

I en studie med fyra patienter med fibromyalgi, påvisade tester att de alla led av brist på coenzym Q10. Oralt tillskott med coenzym Q10 visade sig associerat med viktiga förbättringar i testpersonernas kliniska symtom, baserat på utvärderingsmetoder från American College of Rheumatology och deras diagnostiska kriterier för 1990 och 2010, samt checklista från ”Symptom Checklist – Revised (SCL – 90 – R )”. Resultatet visar att coenzym Q10 kan vara till nytta för patienter med fibromyalgi.

Q10 ger inte bara förbättrad celldelning, och på så vis en friskare vävnad, inkluderat muskelvävnad. Den ger också en friskare och starkare hjärna, vilket på så vis även kan påverka en sjukdomsresa, i och med att patienten upplever förbättrad problemlösning och att de är gladare och piggare. Q10 bildas i levern och en belastad lever kan på så vis bidra till att det bildas för lite Q10. Om du dessutom äter kolesterolsänkande läkemedel, som blockerar produktionen av Q10 i levern (då kolesterol och Q10 bildas av samma enzymatiska funktion i levern), så blir Q10 ännu lägre, eller helt utarmat.

LÄS MER…

Omega 3 för ökad insulikänslighet hos patienter med diabetes typ 2

2013 oktober > söndag, oktober-27-2013

Jag har tidigare skrivit många inlägg och artiklar om vikten av omega 3 vid diabetes (samt självfallet lägre intag av sockerrika livsmedel, fruktos, och vikten av balans i östrogen och kortisolnivåer m.m.)

En ny prospektiv, randomiserad, dubbel -blind, placebo – kontrollerad, singel – centrerad studie med 104 patienter som alla erhållit diagnos med typ 2 diabetes mellitus, visar på just detta. Alla testpersoner hade dokumenterat insulinresistens och fick tillskott med omega- 3 fettsyror, alfa – liponsyra och vitamin E, vilket i alla fall visade på signifikanta minskningar i hemoglobin A1c och minskad blodglukos vid fasta. Testpersonerna erhöll tillskotten under en 90-dagars behandling.

Författarna avslutar studien med att konstatera att ALA, Omega 3 fettsyror och vitamin E kan användas för att förbättra insulinkänslighet och lipidmetabolism hos patienter med diabetes typ 2.

LÄS MER…

Omega 3 för minskad depression och inflammation

2013 oktober > söndag, oktober-27-2013

I en studie med 80 patienter med diagnosen depression (baserat på undersökning hos Centrum för epidemiologiska studier i Korea) syntes koppling till goda fettsyrenivåer och minskade risker för depression. Studien baserades på 80 ålders – och könsbestämda patienter samt matchade kontrollpersoner utan tidigare depressionssjukdom. 

Resultatet visade på lägre nivåer av omega -3 fettsyror och högre cirkulerande nivåer av inducerbar kväveoxidsyntas, superoxiddismutas samt interferon – gamma , och nitrotyrosin hos de patienter som led av depression, jämfört med kontrollpersoner. Studiens författare konstaterar att erytrocytnivåer av omega – 3 PUFA är förknippat med cirkulerande markörer för inflammation och oxidativ stress, och depression.

För att läsa mer om hur du motverkar inflammation, sök på inflammation i sökrutan till höger. Glöm inte att klicka i att du vill söka på zarahssida.   

LÄS MER…

Minskad risk för hjärtkärlsjukdom med gröna grönsaker och C-vitaminrik frukt

2013 oktober > söndag, oktober-27-2013

En prospektiv studie med 71 141 kvinnor från Nurse Health Study (utförd 1984-2008) och 42 135 män från Health Professional-studien (utförd 1986-2008) visar på vikten av god kost vid förebyggande mot kärlsjukdom. Alla testpersoner var fria från diabetes, hjärtkärlsjukdom och cancer vid studiens början. Under studiens gång bedömdes deras kost via ett validerat frågeformulär som uppdaterades/validerades vart 4 år.

Under studiens tid inträffade 2 582 fall av hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor och 3 607 fall av hjärt-kärlsjukdom hos män. Resultaten visade på minskad risk med 17 procent hos de testpersoner som hade ett högt intag av frukt och grönt. Speciellt de som hade hög konsumtion av citrusfrukter, gröna bladgrönsaker, betakaroten och C-vitaminrika frukt och grönsaker påvisade minskade risker. Resultatet stödjer tidigare studier, som visar att antioxidantrika och mineralrika råvaror som gröna grönsaker och frukt, förebygger hjärt- kärlsjukdom. 

LÄS MER…

Kostens påverkan för att förebygga bröstcancer

2013 oktober > söndag, oktober-27-2013

Många studier visar på samband mellan högt östrogen (i förhållande till progesteron hos kvinnor och testosteron hos män) som en viktig faktor vid insjuknande i bröstcancer. Andra viktiga faktorer är även D-vitaminnivåer, där bra D-vitaminserumnivåer associeras med minskade risker. En ny, och gedigen studie, visar dessutom på kostens påverkan och inverkan. 

Studien bygger på data från 91 779 amerikanska kvinnor (från kalifornien), varav 4 140 av dem fick diagnosen invasiv bröstcancer mellan åren 1995 och 2009. Studien visar att en växtbaserad kost, med högt innehåll av frukt och grönsaker, var associerat med minskade risker för att insjukna i bröstcancer. Forskarna sammanfattar studien, med att konstatera att ökad konsumtion av växtbaserade kostvanor är associerat med minskad bröstcancerrisk , särskilt för den tumörsjukdom som är länkad till kroppens östrogenreceptorer.

LÄS MER…

Vitamin C och E för sänkt blodtryck

2013 oktober > fredag, oktober-25-2013

Jag skriver ofta om vikten av att dricka vatten och rensa i kärlen vid högt blodtryck, då dålig framkomst eller brist på vätska kan vara en orsak till högt blodtryck. Även belastade njurar kan vara en orsak, både från högt socker, och från mycket gifter och dålig kost, samt proteinrik kost.

I en randomiserad, dubbel -blind, placebo – kontrollerad studie med 120 män med essentiell hypertoni, syntes positiva förändringar i blodtrycket vid supplementering med vitamin C och E, under en period av åtta veckor. Hypertensiva patienter visade högre aktivitet av ( Na , K ) – ATPas och andel PUFA , samt lägre blodtryck, OS markörer och andelen SAFA, jämfört med placebo. Enkelt förklarat så minskade blodtrycket vid intag av vitamin C och E, sannolikt p.g.a. dessa vitamineras oerhört potenta antioxidativa förmåga. Forskningen tyder på att oxidativ stress (kopplat till förändringar i cellmembranets fettsyrakompositionen och fluiditet) spelar en nyckelroll i patofysiologin av essentiell hypertoni och kan förbättras med vitamin C och E.   

LÄS MER…

1 2 3 18
26 st på 18 sidor
FörstaSista