Curcumin kan verka inflammationshämmande och stödjer immunförsvaret

2012 juli > tisdag, juli-10-2012

Denna nya studie visar att curcumin, som verkar inflammationshämmande, kan blockera T-cell-aktivering samt öka den immunsuppressiva aktiviteten. Dessa resultat stärker bevisen för att curcumin kan verka antiinflammatoriskt och att det också är ett ämne som stödjer immunförsvaret.

Reference: ”Curcumin suppresses T cell activation by blocking Ca2+ mobilization and nuclear factor of activated T cells (NFAT) activation,” Kliem C, Merling A, et al, J Biol Chem, 2012 March 23; 287(13): 10200-9.  (Address:  Technologietransfer (T010), German Cancer Research Center (DKFZ), D-69120 Heidelberg, Germany)

LÄS MER…

Akupunktur kan förbättra slemhinnor och immunförsvar vid allergisk reaktion

2012 juli > tisdag, juli-10-2012

En klinisk studie som utvärderat effekterna av manuell akupunktur hos patienter med allergirelaterad astma visar att akupunkturbehandling kan ge en reglerande effekt på slemhinnor och cellulär immunitet. Akupunkturbehandingar utfördes 3 gånger per vecka i 5 veckors tid. Nålarna vreds ungefär 360 grader jämnt med en hastighet av 60 gånger per min under 20 sekunder, manipulerades var 10 minuter och avlägsnas efter 30 minuter.

Koncentrationer av sIgA och totalt IgA i sekret och nivåer av kortisol i plasma mättes och visade att akupunkturbehandlingen gav sänkt koncentration av sIgA och totalt IgA i saliv, sänkt koncentration i nasala sekretioner, lägre nivåer av totalt IgE i sera, IL-2R ^-T-lymfocyter och det absoluta och differentiella antalet av eosinofiler. Enkelt förklarat så minskade påfrestningen på slemhinnorna, vilket gav minskad produktion av antikroppar och förbättrat cellulärt immunförsvar/minskad immunförsvarsreaktion.

Reference: ”Considerations for Use of Acupuncture as Supplemental Therapy for Patients with Allergic Asthma,” Yang YQ, Chen HP, et al, Clin Rev Allergy Immunol, 2012 Jun 3; [Epub ahead of print].  (Address: YQ Yang, Shanghai Research Institute of Acupuncture and Meridian, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, 650 South Wanping Road, Shanghai, 200030, China. E-mail: yyq@shutcm.edu.cn ).

LÄS MER…

D-vitamin kan ge minskad tumörstorlek vid tidig bröstcancer

2012 juli > tisdag, juli-10-2012

En klinisk studie med 1800 patienter, som alla led av bröstcancer i tidigt stadie, visar ett samband mellan D-vitamin och tumörstorlek hos postmenopausala kvinnor. Forskarna fann att höga D-vitaminnivåer vid diagnosens fastställande korrelerade med förbättrade värden och minskad tumörstorlek. Detta kan tyda på att höga D-vitaminnivåer under tidiga stadier av bröstcancer ger lägre tumörstorlek, bättre överlevnad och bättre övergripande resultat, speciellt hos postmenopausala patienter. 

Reference: ”Vitamin D status at breast cancer diagnosis: correlation with tumor characteristics, disease outcome and genetic determinants of vitamin D insufficiency,” Hatse S, Lambrechts D, et al, Carcinogenesis, 2012 May 24 [Epub ahead of print].  (Address: Sigrid Hatse, Catholic University Leuven and University Hospitals, Laboratory of Experimental Oncology and Department of General Medical Oncology, Leuven, Belgium. E-mail: sigrid.hatse@med.kuleuven.be ).

LÄS MER…

Tranbärsjuice, mer effektiv än läkemedel vid återkommande urinvägsinfektion

2012 juli > tisdag, juli-10-2012

En ny fas III randomiserad, klinisk studie på 192 patienter mellan 1 månad och 13 år gamla, visar att tranbärsjuice är lika effektivt på återkommande urinvägsinfektioner som läkemedlet trimethorpin, men då helt utan biverkningar. Tranbärsjuice anses vara en säker behandling och en effektiv behandling helt utan biverkningar.  

Reference: ”Cranberry syrup vs trimethoprim in the prophylaxis of recurrent urinary tract infections among children: a controlled trial,” Uberos J, Nogueras-Ocana M, et al, Dovepress Journal: Open Access Journal of Clinical Trials, 2012 May; 2012:4, 31-38.  (Address:  Jose Uberos, Paediatric Clinical Management Unit, San Cecilio University Clinical Hospital, Avda de Madrid s/n, Granada, Spain).

LÄS MER…

Högre nivåer av koenzym Q10 kan minska risk för kranskärlssjukdom

2012 juli > tisdag, juli-10-2012

I en studie med 51 patienter och 102 friska kontroller ses betydligt lägre plasmavärde av coenzym Q10 hos de patienter som led av kranskärlsjukdom än hos de som var friska. De patienter som led av kranskärlsjukdom hade också lägre nivåer av antioxidativa enzymerna, katalas (CAT) och glutationperoxidas (GPx) samt högre grader av malondialdehyd och superoxiddismutas (SOD).

Författarna konstaterade att koenzym Q10 kan skydda mot kranskärlsjukdom och att det således kan vara en viktig del i behandling för sjukdomen. Q10 är viktigt även i andra sammanhang, såsom vid demens, leversjukdomar o.s.v. Q10 bildas i levern av samma enzym som producerar kolesterol. Högt kolesterol eller kolesterolsänkande läkemedel kan påverkar Q10, så att det blir bristfälligt och på så sätt skapar impotens och demens.

Reference: ”The Relationship between Coenzyme Q10, Oxidative Stress, and Antioxidant Enzymes Activities and Coronary Artery Disease,” Lee BJ, Lin YC, et al, Scientific World Journal, 2012; 792756; [Epub ahead of print].  (Address:  School of Nutrition, Chung Shan Medical University, No. 110, Section 1, Jianguo N. Road, Taichung 40201, Taiwan).

LÄS MER…

Folsyra kan skydda mot barncancer

2012 juli > tisdag, juli-10-2012

En systematisk utvärdering av olika studier mellan 1986 och 2008 visar en koppling mellan fosyra och barncancer. Utvärderingen inkuderade 8 829 barn i åldrarna 0 till 4 år som diagnostiserats med maligniteter. Resultatet visar att de barn som hade cancer, också hade lägre nivåer av folsyra. Forskarna säger att detta visar att folsyra kan vara ett intressant och viktigt ämne vid förebyggande cancervård.

Reference: ”Childhood Cancer Incidence Trends in Association With US Folic Acid Fortification (1986-2008),” Linabery AM Johnson KJ, et al, Pediatrics, 2012 Jun; 129(6): 1125-33. (Address: Amy M. Linaberry, Division of Pediatric Epidemiology and Clinical Research, University of Minnesota Department of Pediatrics, 420 Delaware St SE, MMC 715, Minneapolis, MN, USA. E-mail: linabery@umn.edu ).

LÄS MER…

Vitamin B-tillskott kan skydda mot stroke

2012 juli > söndag, juli-8-2012

En systematisk genomgång av 19 randomiserade kontrollerade studier (baserade på 47 921 personer) visar att tillskott med B-vitamin kan ha en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt, koronar hjärtsjukdom, kardiovaskulär död eller mortalitet samt som skydd mot stroke. B-vitamin är en av de viktigaste vitaminerna vid stress, och när vi stressar förbrukar vi flertalet av dem, vilket påverkar andra saker som kräver B-vitaminer, såsom avgiftning i levern, konvertering av fettsyror m.m.

Reference: ”Meta-analysis of B vitamin supplementation on plasma homocysteine, cardiovascular and all-cause mortality,” Huang T, Chen Y, et al, Clin Nutr, 2012 May 29; [Epub ahead of print]. (Address:  Tao Huang, Department of Food Science and Nutrition, Zhejiang University, Hangzhou 310029, PR China; APCNS Centre of Nutrition and Food Safety, Hangzhou, PR China.  E-mail: taohuang83@gmail.com ).

LÄS MER…

Magnesium minskar risk för hjärtkärlsjukdom

2012 juli > söndag, juli-8-2012

En ny studie utförd på 58 615 japanska vuxna i åldrarna 40 och 79 år visar att intag av magnesium minskade dödligheten i hjärt-kärlsjukdom, särskilt hos kvinnor. Försökspersonerna följdes upp vid en mediantid på 14,7 år, då sammanlagt 1 690 dödsfall hade skett (1227 från stroke och 557 från CHD). Resultatet visade att de som hade högst intag av magnesium, löpte minskad risk för hjärtkärlsjukdomar samt dödsfall från sjukdomar relaterade till hjärta och kärl.

Reference:”Associations of dietary magnesium intake with mortality from cardiovascular disease: the JACC study,” Zhang W, Iso H, et al, Atherosclerosis, 2012 April, 221(2): 587-95.  (Address:  Department of Social and Environmental Medicine, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka, Japan.  E-mail:  zhangwen3524@gmail.com ).

LÄS MER…

Nervsystemet hos spädbarn påverkas av låga nivåer av vitamin B12

2012 juli > söndag, juli-8-2012

En studie av hjärtats autonoma nervsystem och dess aktivitet visar att B12 är oerhört viktigt för spädbarn och deras mödrar. Studien är utförd på 79 friska barn i åldrarna 3-8 år och visar att låg nivå av vitamin B12-status kan minska hjärtats sympatiska aktivitet. Forskarna fann att den lågfrekventa hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) reducerades hos barn med låg vitamin B12-status. 

Reference: ”Low maternal vitamin B12 status during pregnancy is associated with reduced heart rate variability indices in young children,” Sucharita S, Dwarkanath P, et al, Matern Child Nutr, 2012 May 24; [Epub ahead of print].  (Address: Sambashivaiah Sucharita, Department of Physiology, St. John’s Medical College, Bangalore, India.  E-mail: sucharita@sjri.res.in ).

LÄS MER…

Metaanalys: Omega 3-fettsyror minskar risk för hjärtkärlsjukdom

2012 juli > söndag, juli-8-2012

En metaanalys av studier visar på de fantastiska effekter som omega-3 fettsyror har vid hjärtkärlsjukdom och vid förebyggande behandling av sjukdomar relaterade till hjärta och kärl. Författarna drar slutsatsen att ”marina omega-3 fettsyror är effektiva för att förhindra kardiovaskulära händelser, hjärtdöd och koronara händelser, särskilt hos personer med hög kardiovaskulär risk.

I metaanalysen ingår kliniska prövningar och randomiserade kontrollerade studier av omega-3 fettsyror i kapslar eller genom intag under 6 månader eller längre. Resultatet visar 10 procent total minskning av risk för kardiovaskulära sjukdomar (oavsett slag) samt 9 procents minskning av risk för dödsfall från hjärtsjukdomar och 18 procents minskning av koronara händelser (fatal och icke-dödlig). Studierna visade även 5 procents minskad risk för total dödlighet.

Reference:”Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review,” Delgado-Lista J, Perez-Martinez P, et al, Br J Nutr, 2012 June; 107 Suppl 2; S201-13; [Epub ahead of print].  (Address:  Lipids and Atherosclerosis Unit, Department of Medicine, IMIBIC/Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad de Cordoba, Cordoba, Spain).

LÄS MER…

Låga nivåer av vitamin C kan vara riskfaktor för havandeskapsförgiftning

2012 juli > söndag, juli-8-2012

En kontrollstudie genomförd på 559 gravida kvinnor under åren 2008-2009 visade ett starkt samband mellan låga plasmanivåer av C-vitamin och havandeskapsförgiftning. Forskarna fann sänka plasmanivåer av C-vitamin  hos kvinnor med pre-eklampsi och att sänkt vitamin C var en riskfaktor för att utveckla havandeskapsförgiftning. Resultaten tyder på ett samband mellan låg plasma C-vitamin och havandeskapsförgiftning.

Reference:

”Plasma vitamin C concentration in pregnant women with pre-eclampsia in Mulago hospital, Kampala, Uganda,” Kiondo P, Welishe G, et al, Afr Health Sci, 2011 Dec;11(4):566-72. (Address: Paul Kiondo, Department of Obstetrics and Gynaecology, Makerere University College of Health Sciences, Kampala, Uganda. E-mail: kiondop@yahoo.com ).

LÄS MER…

Vegetarisk kost kan minska risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom

2012 juli > lördag, juli-7-2012

En meta-analys baserad på 7 kohortstudier på hjärt-och kärlsjukdomar och cancer visar att vegetarisk kost kan minska risk för hjärtkärlsjukdom och canccersjukdom. Studierna innefattade 124 706 deltagare och de publicerades från mellan januari och september 2011. Resultatet inkluderar sänkt dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom, cirkulatoriska sjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar samt lägre risker för utveckling av cancer.

Reference: ”Cardiovascular Disease Mortality and Cancer Incidence in Vegetarians: A Meta-Analysis and Systematic Review,” Huang T, Yang B, et al, Ann Nutr Metab, 2012 Jun 1; 60(4): 233-240. (Address: Duo Li, Department of Food Science and Nutrition, Zhejiang University, Hangzhou, China. E-mail: duoli@zju.edu.cn ).

LÄS MER…

Zink kan minska allvarliga bakteriella infektioner hos spädbarn

2012 juli > lördag, juli-7-2012

En randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie med 700 barn i åldrarna 7-120 dagar som alla hade allvarliga bakteriella infektioner, visade på förbättringar vid behandlig med zink. Studien genomfördes mellan juli 6, 2005, och dec 3, 2008.

Resultatet visade att zinktillskott kan minska bakteriella infektioner och att det isåfall skulle kunna innebära minskat behov av beahndling med antibiotika och/eller ökad effekt i kombination med antibiotikabehandling. Spädbarnen fick antingen zink (n = 352) eller placebo (n = 348) som en tilläggsbehandling.

Reference: ”Zinc as adjunct treatment in infants aged between 7 and 120 days with probable serious bacterial infection: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial,” Bhatnagar S, Wadhwa N, et al, Lancet, 2012 Jun 2; 379(9831): 2072-8. (Address: S Bhatnagar, Centre for Diarrhoeal Diseases and Nutrition Research, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India. E-mail: shinjini.bhatnagar@thsti.res.in ).

LÄS MER…

NAC kan minska irritabilitet hos autistiska barn

2012 juli > lördag, juli-7-2012

I denna 12-veckors, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie av oral N-acetylcystein (NAC) behandlades 33 barn i åldrarna 3-10 år. Alla barn hade en autistisk störning och behandling av NAC påvisade en signifikant minskning av irritabilitet. Barnen fick NAC 900 mg dagligen i 4 veckor, sedan NAC 900 mg 2x dagligen i 4 veckor och NAC 900 mg 3 gånger dagligen i 4 veckor. Tester utfördes vid baslinjen, efter 4, 8 och 12 veckor.

Reference:”A randomized controlled pilot trial of oral N-acetylcysteine in children with autism,” Hardan AY, Fung LK, et al, Biol Psychiatry, 2012 Jun 1; 71(11):956-61. (Address: Antonio Y. Hardan, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University, Stanford, California, USA. E-mail: hardanay@stanford.edu )

LÄS MER…

Probiotiska stammar kan gynna barn med akut diarré

2012 juli > lördag, juli-7-2012

En ny randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie som omfattar 69 barn i åldrarna 6 och 36 månader, visar att akut diarré förbättras markant vid behandling med probiotika. I studien användes den probiotiska stammen L. reuteri ATCC 55730, som visade signifikant minskning av barnens symtom och besvär. Efter 2 och 3 dagars behandling med probiotika eller placebo, kvarstod diarré hos 82 procent och 74 procent av de barn som medverkat i placebogruppen, medan endast 55 procent och 45 procent av de i L. reuteri-gruppen hade besvär kvar.

Reference: ”Randomised clinical trial: Lactobacillus reuteri DSM 17938 vs. placebo in children with acute diarrhoea – a double-blind study,” Francavilla R, Lionetti E, et al, Aliment Pharmacol Ther, 2012 June 11; [Epub ahead of print].  (Address:  Department of Biomedicina dell’Età Evolutiva, University of Bari, Bari, Italy).

LÄS MER…

1 2 3
40 st på 3 sidor
FörstaSista