Högt intag av kalcium kan ge ökad risk för prostatacancer

2011 december > tisdag, december-20-2011

Nya studier visar att man inte bör överkonsumera mjölk eftersom det kan öka riskerna för prostatacancer. När vi dricker mjölk, så erhåller vi en tillväxtfaktor (IGF-1) som gör att vi utvecklas, särskilt när vi är små växande barn. Vid överkonsumtion av mjölk, så blir IGF-1 för stor och i kombination med mjöl (främst vete) och socker så närs kroppens fettceller och cancerceller. Mjölk bör alltså aldrig överkonsumeras och vid cancer, diabetes, fetma eller allergi/intolerans, bör det uteslutas helt. 

LÄS MER…

IgM-antikroppar och infektionssjukdomar

2011 december > måndag, december-12-2011

Jag har skrivit mycket om IgG och IgE-reaktioner och märker att många även undrar över vad IgM-antikroppar är. Immunglobulin M, IgM är en antikropp som produceras av B-cellerna och som reagerar vid infektion. Antikroppen är den största antikroppen i det mänskliga cirkulationssystemet.

Eftersom IgM-antikroppar förekommer tidigt i loppet av en infektion, så används det som en markör för infektionssjukdomar. Höga nivåer av IgM-antikroppar i patientens serum visar på en aktuell infektion, eller om det är hos nyfödda spdäbarn så visar högt serum på intrauterin infektion (t ex medfödd röda hund ).

IgM-antikroppar motverkar också att blodkropparna klumpar ihop sig och om en patient får ett blod som inte är kompatibelt med deras blodtyp.

LÄS MER…

D-vitaminbrist hos gravida ökar risk för diabetes typ1

2011 december > måndag, december-12-2011

Ny forskning visar att mödrar som har lågt D-vitamin under graviditeten, också föder barn med ökad risk för diabetes typ 1. Studien visar att risken över med det dubbla om om moderns serumnivåer av 25-hydroxi-vitamin D (25-OH D) låg under rekommenderade nivåer. Helst bör man ligga mellan 20-40 men för att verkligen ha god effekt och vi sjukdom, så bör nivåerna vara ännu högre, mellan 40-80.

Det bör också tilläggas att diabetes typ 1 kan bero på genetik och på oförmåga att oxidera koppar i levern.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz
 
Reference:”Maternal Serum Levels of 25-Hydroxy-Vitamin D During Pregnancy and Risk of Type 1 Diabetes in the Offspring,” Sørensen IM, Joner G, et al, Diabetes, 2011 Nov 28; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Pediatrics, Oslo University Hospital Ullevål, Oslo, Norway. E-mail: i.m.sorensen@medisin.uio.no ).

LÄS MER…

Coenzym Q10 vid Huntingtons sjukdom

2011 december > måndag, december-12-2011

Patienter som erhållit diagnosen Huntingtons sjukdom, kan få markant förbättrade symtom genom tillskott av coenzym Q10. Det är dock viktigt att kosttillskottet ges redan i tidigt skede. Dosens styrka är också relevant för resultatet.
 
Reference:”Evidence for behavioral benefits of early dietary supplementation with CoenzymeQ10 in a slowly progressing mouse model of Huntington’s disease,” Hickey MA, Zhu C, et al, Mol Cell Neurosci, 2011 Oct 20; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Neurology, UCLA David Geffen School of Medicine, Los Angeles, CA, USA. E-mail: mchessel@ucla.edu ).

LÄS MER…

L-karnitin kan ge fördelar vid behandling av Hepatit C

2011 december > måndag, december-12-2011

L-karnitin kan förbättra hematologiska mönster hos patienter med hepatit C, visar en ny studie. Det kan också ge ett gott skydd mot virus.
 
Reference:”L-carnitine supplementation improves hematological pattern in patients affected by HCV treated with Peg interferon-a 2b plus ribavirin,” Malaguarnera M, Vacante M, et al, World J Gastroenterol, 2011 Oct 21; 17(39): 4414-20. (Address: Department of Biological Chemistry, Medical Chemistry and Molecular Biology, University of Catania, 95100 Catania, Italy. E-mail: malaguar@unict.it ).

LÄS MER…

L-Carnitin kan skydda leverns mitokondrier

2011 december > måndag, december-12-2011

En ny studie visar att L-karnitin kan minska symtom från fettlever som uppstått från en energirik, främst kolhydratrik kost. Forskningen visade på signifikanta förbättringar vid fettlever och typ 2 diabetes, minskad oxidation av fettsyror och minskat förhållande mellan LC / ALC i levern. Detta tyder på att L-karnitin skydda mitokondriernas funktioner i levern.
 
Reference:”L-carnitine ameliorated fatty liver in high-calorie diet/STZ-induced type 2 diabetic mice by improving mitochondrial function,” Xia Y, Li Q, et al, Diabetol Metab Syndr, 2011 Nov 15; 3:31. (Address: Physiology Department of the Medical College, Qingdao University, Ningxia Road, Qingdao, China. E-mail: jingdong8@yahoo.com.cn ).

LÄS MER…

Antioxidanter kan minska risk för stroke hos kvinnor

2011 december > torsdag, december-8-2011

En ny studie visar att ökat intag av antioxidanter kan minska riskerna för stroke hos kvinnor. Studien publicerades nyligen i tidsskriften Stroke, och visade att antioxidanter från frukt, grönsaker och fullkornsprodukter kan sänka den totala risken för stroke.

Kopplingen till den minskade risken för stroke är främst att antioxidantrika livsmedel kan hämmar oxidativ stress och inflammation, vilket i sin tur minskar risk för inflammation i kärlen. Inflammation i kärlen uppstår exempelvis vid högt sockerintag. Studien utfördes av Karolinska institutet.

Source: Stroke
Published online before print, doi: 10.1161/​STROKEAHA.111.635557
“Total Antioxidant Capacity of Diet and Risk of Stroke: A Population-Based Prospective Cohort of Women”
Authors: S. Rautiainen, S. Larsson, J. Virtamo, A. Wolk

LÄS MER…

Stärk immunförsvaret med sprängticka (chaga)

2011 december > måndag, december-5-2011

Jag har tidigare skrivit mycket om de fantastiska egenskaper som finns hos både humussyra, vitlök och kolloidalt silver om du vill stärka ditt immunförsvar. Om du har svårt att bli av med viruset, så kan du testa kolloidalt silver tillsammans med kokosolja. Kokosolja löser upp hinnan (lipidhinnan) kring viruset om det är ett mer envist lipidvirus… :)

Du kan även bygga immunförsvaret med god grundnäring, bra sömn, mycket rent vatten, genom att undvika stress och genom komplettering av immunförsvarsstärkande antioxidanter såsom zink, selen, vitamin C. vitamin E och betakaroten. Även fytonäringsämnen och framförallt bär med högt ORAC, ökar immunförsvarets förmåga att motstå mikrober.  

En annan underbar antioxidant är sprängticka eller chaga.Sprängsticka är en rötskada och parasit som lever i symbios med björkar, och som torkas och används som te. Förutom att sprängstickan sttärker immunförsvaret, så är det rogivande, minskar stress, ger förbättrad mental påverkan och koncentration och det kan också ge bättre motstånd mot sjukdomar och nervproblem.

LÄS MER…

Mikronäringsämnen och Omega-3 fettsyror kan förbättra hälsan och minska dödlighet hos barn

2011 december > lördag, december-3-2011

Denna studie undersökte effekterna av tillskott med mikronäringsämnen (MNS) eller omega-3 fettsyror hos skolbarn. 598 barn i åldrarna 6-10 år fick livsmedel berikade med antingen hög eller låg andel mikronäringsämnen i kombination med antingen högt intag på 900 mg ALA plus 100 mg dokosahexaensyra eller lågt intag på 140 mg ALA omega-3 fettsyror. Studietiden löpte över 1 år.

Under studiens gång mättes sjukligheten med hjälp av frågeformulär. Analyserna utfördes på symtom, inkluderat övre och nedre luftvägsinfektioner (ÖLI och LRTI), magbesvär (GI) samt på allmänna sjukdomssymptom. S lutsatsen var att omega-3 fettsyror kan vara välgörande för att minska ohälsa hos skolbarn.
 
Reference:”The effect of a 1-year multiple micronutrient or omega-3 fatty acid fortified food intervention on morbidity in Indian school children,” Thomas T, Eilander A, et al, Eur J Clin Nutr, 2011 Oct 19; [Epub ahead of print]. (Address: Epidemiology and Biostatistics Unit, St John’s Research Institute, St John’s National Academy of Health Sciences, Bangalore, India. E-mail: tinkuthomas@sjri.res.in ).

LÄS MER…

Vegankost kan minska benförlust och ris för frakturer efter klimakteriet

2011 december > lördag, december-3-2011

En ny studie visar att vegansk kost kan minska nedbrytning och benförlust hos kvinnor som genomgått klimateriet.  Forskarna såg ett samband mellan veganism och förlust av benmassa hos postmenopausala kvinnor, vilket är ett otroligt intressant resultat.

Studien var en prospektiv longitudinell undersökning med 210 kvinnor (105 veganer och 105 allätare) 181 av kvinnorna fullföljde studien Mätningar på lårbenshalsens bentäthet uppmättes år 2008 och 2010med dual-energy X-ray absorptiometry. Även D-vitaminnivåer mättes under studiens gång.

Lägre kroppsvikt, högre intag av animaliskt protein och fett, och användning av kortikosteroider var associerade med ökad benförlust samtidigt som en vegansk kost med mer grönsaker och vegetabiliska fetter minskade takten på nedbrytningen. Kortikosteroider, högt intag av animaliskt protein och animaliskt fett kan därmed associeras med benförlust. En vegankost inte visade inga negativa effekter på benförlust och/eller risk för frakturer.

Reference:”Vegetarianism, bone loss, fracture and vitamin D: a longitudinal study in Asian vegans and non-vegans,” Ho-Pham LT, Vu BQ, et al, Eur J Clin Nutr, 2011 Aug 3; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Internal Medicine, Pham Ngoc Thach University of Medicine, Ho Chi Minh City, Vietnam. E-mail: thuclanhopham@pnt.edu.vn ).

LÄS MER…

Prebiotika kan modulera tarmfloran och immunsystemet hos hiv-infekterade vuxna

2011 december > lördag, december-3-2011

En ny studie undersökte hur prebiotika kan påverka och förbättra hälsan hos HIV-infekterade vuxna. Behandlingen var en prebiotiska oligosackaridblandning med högaktiv antiretroviral påverkan (HAART). Studien var ett pilotprojekt och en dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad studie.

57 HAART-naiva HIV-1-infekterade patienter fick en unik oligosackarid blandning (15 eller 30 gram kortkedjade galactooligosaccharides / långkedjade fruktooligosackarider / pektin hydrolysat-derived sura oligosackarider (scGOS / lcFOS / PAO) dagligen) eller placebo under 12 veckors tid.

Resultatet visade att den mikrobiota sammansättningen förbättrades avsevärt med ökat intag av bifidobakterier. Behandlingsgruppen visade en minskning av lösliga CD14 (sCD14), aktiverade CD4 (+) / CD25 (+) T-celler, och ökade signifikant sina naturliga mördarceller (NK) jämfört med kontrollgruppen. Resultaten av denna pilotstudie tyder på att kosttillskott med prebiotiska oligosackaridblandningar resulterar i förbättrad tarmflora, minskad sCD14, CD4 (+) T-cellsaktivering (CD25), och förbättrade NK-cellsaktivitet i HAART-naiva HIV-infekterade individer. Denna förbättring i immunförsvaret, kan signifikant förbättra HIV-diagnosens framfart.
 
Reference:”Specific prebiotics modulate gut microbiota and immune activation in HAART-naive HIV-infected adults: results of the ”COPA” pilot randomized trial,” Gori A, Rizzardini G, et al, Mucosal Immunol, 2011 Sep; [Epub 2011]. (Address: Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, San Gerardo Hospital, University of Milano-Bicocca, Monza, Italy. E-mail: andrea.gori@unimib.it ).

LÄS MER…

Coenzym Q10 och medelhavskost kan ge anti-inflammatoriska effekter hos äldre

2011 december > lördag, december-3-2011

I denna studie fann forskare att en medelhavskost i kombination med coenzym Q (10) tillskott kan modulera inflammatoriska markörer genom att minska den oxidativa stressen hos äldre. Försökspersonerna följde 3 olika dieter under 4 veckor av varje diet. Antingen hade de en kombination av medelhavsdieten + Coq eller ren medelhavsdiet (Med) med mättade fettsyror kost.

Forskarnas resultat stöder tidigare studier om den antiinflammatoriska effekt som kan erhållas vid intag av medelhavskost i kombination med Q10. Dessa, i kombination med varandra modulerade immunförsvaret, minskade inflammatoriska markörer och motverkade oxidativ stress.

Reference:”Mediterranean Diet Supplemented With Coenzyme Q10 Modifies the Expression of Proinflammatory and Endoplasmic Reticulum Stress-Related Genes in Elderly Men and Women,” Yubero-Serrano EM, Gonzalez-Guardia L, et al, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2011 Oct 20; [Epub ahead of print]. (Address: Lipids and Atherosclerosis Unit, Reina Sofia University Hospital, Avda. Menendez Pidal, s/n. 14004 Córdoba, Spain. E-mail: jlopezmir@uco.es ). 

LÄS MER…

Glutenfri kost kan förbättra upptag av vitamin K och D hos barn med celiaki

2011 december > lördag, december-3-2011

Denna studie undersökte sambandet mellan vitamin K / D status och bentäthet hos barn och ungdomar med celiaki. Undersökningen utfördes vid diagnos och efter ett år då barnet levt på glutenfri diet. Relevanta faktorer som togs i beaktning på anthropometrics, vitamin D / K-status, kosthållning, fysisk aktivitet och exponering av solljus. 

Vid studiens start hade alla barn låga D-vitaminnivåer och mer än hälften av dem erhöll normaliserade nivåer efter ett års användning av glutenfri kost. Tjugofem procent hade suboptimala vitamin K-status vid diagnos. Alla erhöll normala nivåer av K-vitamin efter ett 1 års användning. Ökad vitamin K och D-vitamin ökar förmågan att behålla och bygga bentätheten i benstommen. Komplettera även med bor och magnesium vid låg bentäthet (magnesium hjälper till i upptaget av kalcium).
 
Reference:”Vitamin D and K status influences bone mineral density and bone accrual in children and adolescents with celiac disease,” Mager DR, Qiao J, Turner J, Eur J Clin Nutr, 2011 Oct 5; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Agriculture, Food and Nutritional Science, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada. E-mail: mager@ualberta.ca ).

LÄS MER…

Vitamin B-12, homocystein och fysisk prestation hos äldre

2011 december > lördag, december-3-2011

I denna studie undersökte författarna om höga plasmanivåer av homocystein och låga serumnivåer av vitamin B12 kan försämra fysisk prestationsförmåga hos äldre. Homocystein är en markör för hjärt- kärlproblematik och viktig att sänka, samtidigt som upptag av B12 ofta minskar vid ålderdom.

Studiens försökspersoner var i genomsnitt 65 år och de deltog alla i LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam), vilket är en pågående kohortstudie. Blod samlades under åren 1995/1996 och fysisk prestation bedömdes både 1995/1996 och 1998/1999 med tre olika sorters tester. Ett var ett gångtest, som visade att de kvinnor som hade högst plasmanivåer av homocystein, också hade betydligt lägre fysisk prestationsförmåga.

Resultatet visar att högt homocystein i plasma kan ge lägre fysisk prestationsförmåga hos äldre kvinnor, medan sambandet mellan vitamin B12 och fysisk prestation är mindre tydligt.
 
Reference:”Cross-sectional and longitudinal association between homocysteine, vitamin B12 and physical performance in older persons,” van Schoor NM, Swart KM, et al, Eur J Clin Nutr, 2011 Aug 24. [Epub ahead of print]. (Address: Department of Epidemiology and Biostatistics, EMGO Institute for Health and Care Research, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands).

LÄS MER…

1 2 3 74
45 st på 74 sidor
FörstaSista