Fettsyror hos patienter med avancerad njursjukdom

2011 augusti > fredag, augusti-5-2011

En studie utförd på 51 patienter med njursjukdom visar att tillskott med fettsyror kan minska behovet av dialys (rening av blodet), sannolikt p.g.a. minskad inflammation. Testpersonerna var i ett åldersspann mellan 20 och 75 år (medel: 47,8 år), som jämfördes med 45 friska kontrollpatienter.

Det som mättes i studien var plasmanivåer av omega-3 fettsyror, DHA, arakidonsyra, 14-eicosedienoic syra, linolensyra och linolsyra. Plasmanivåer av 10-cis-pentadecanoic syra, 10-cis-heptadecanoic syra, heneicosanoic syra, tricosanoic syra, nervonic syra, mättade fettsyror, enkelomättade fettsyror och delta 9 desaturaseaktiviteten var påtagligt högre hos de patienter som var sjuka, jämfört med studiens friska kontrollpersoner.

Reference:”Plasma Fatty Acid Composition in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients: An Increased Omega-6/Omega-3 Ratio and Deficiency of Essential Fatty Acids,” Yerlikaya FH, Mehmetoglu I, et al, Ren Fail, 2011 July 28; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biochemistry, Meram Faculty of Medicine, University of Selcuk , Konya , Turkey).

LÄS MER…

Omega-3 fettsyror i patienter med avancerad kronisk hjärtsvikt

2011 augusti > fredag, augusti-5-2011

En randomiserad, placebo-kontrollerad studie utförd på 36 patienter med icke-ischemisk hjärtsvikt visade att tillskott med omega-3 fettsyror (1 g / dag eller 4 g / dag) gav en signifikant minskning av monocyt-trombocyter och således även minskad risk för hjärtsvikt.

Omega-3 fettsyror i en dos på 4 g / d minskade P-selektin och minskade riskerna för inflammation genom att minska inflammationsmarkören interleukin-6. Studien utfördes under 12 veckors tid och resultatet konstaterades vara dosberoende.

Reference:”Dose-dependent decrease of platelet activation and tissue factor by omega-3 polyunsaturated fatty acids in patients with advanced chronic heart failure,” Moertl D, Berger R, et al, Thromb Haemost, 2011 July 28; [Epub ahead of print]. (Address: Dr. Deddo Moertl, Dept. of Internal Medicine II, Division of Cardiology, Medical University of Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna, Austria. E-mail: deddo.moertl@meduniwien.ac.at ).

LÄS MER…

Vitamin D i tillräckliga nivåer kan öka riskerna för överlevnad vid bröstcancer

2011 augusti > fredag, augusti-5-2011

De studier som kopplar samman cancer, och främst bröstcancer, med låga D-vitaminnivåer är många. Nu presenteras en ny prospektiv kohortstudie genomförd på 1295 stycken postmenopausala bröstcancerpatienter i åldrarna 50 och 74 år. Alla testpersoner hade diagnostiserats för sin bröstcancer mellan åren 2002 och 2005.

Slutsatsen var att de nedre 25 (OH) D koncentrationerna var linjärt förknippade med högre risker för dödsfall från cancern (HR = 1,08 per 10 nmol / L dekrement). Det syntes även betydligt högre risker för återfall (HR = 1,14 per 10 nmol / L dekrement) hos de kvinnor som hade låga nivåer av D-vitamin.

Mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference:”Serum 25-hydroxyvitamin D and postmenopausal breast cancer survival: a prospective patient cohort study,” Vrieling A, Hein R, et al, Breast Cancer Res, 2011 July 26; 13(4): R74. (Address: Division of Cancer Epidemiology, German Cancer Research Center, Im Neuenheimer Feld, 581, 69120 Heidelberg, Germany. E-mail: a.vrieling@dkfz.de ).

LÄS MER…

Tillskott med probiotika under graviditeten minskar riskerna för atopisk eksem

2011 augusti > fredag, augusti-5-2011

I en nyligen genomförd metaanalys, baseras på randomiserade, kontrollerade, dubbelblind, placebokontrollerade studier, fann forskarna en koppling mellan atopiska eksem hos spädbarn och tarmflora hos deras mamma. I studierna konstaterades att tillskott med probiotika under graviditet minskade riskerna för atopiska eksem hos deras barn. Barnens ålder vid testperioden var 2 och 7 år.

Reference:”Impact of maternal supplementation with probiotics during pregnancy on atopic eczema in childhood – a meta-analysis,” Doege K, Grajecki D, et al, Br J Nutr, 2011 July 26; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Gynecology, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistraße 52, 20246 Hamburg, Germany).

LÄS MER…

Omega-3 fettsyror ger minskad inflammation och ångest

2011 augusti > fredag, augusti-5-2011

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med parallella grupper påvisades kopplingen mellan omega 3, inflammation och ångest. Studien utfördes under 12 veckors på 68 läkarstuderande som alla erhöll tillskott med omega-3 fettsyror (2,5 g / dag med 2085 mg EPA och 348 mg DHA). Studien visade att tillskott med omega 3 gav 14 procents minskning av interleukin 6 (en inflammationsmarkör) och en minskning av ångestrelaterade symtom med 20 procent. Ingen väsentlig förändring syntes i symtom relaterade till depression.

De läkarstudenter som erhöll omega-3 fleromättade fettsyror hade minskade nivåer av omega-6 och ett bättre förhållande mellan omega 6 och omega-3. Detta bidrog till lägre ångest och minskningar produktion av IL-6 och TNF -alfa.

Reference:”Omega-3 supplementation lowers inflammation and anxiety in medical students: A randomized controlled trial,” Kiecolt-Glaser JK, Belury MA, et al, Brain Behav Immun, 2011 July 19; [Epub ahead of print]. (Address: Institute for Behavioral Medicine Research, Ohio State University College of Medicine, OH, USA).

LÄS MER…

Coenzym Q10 kan förbättra symtom och plackbildning vid Alzheimers sjukdom

2011 augusti > fredag, augusti-5-2011

En ny studie visar att patienter med Alzheimers sjukdom, kan erhålla minskad plackbildning i hjärnan genom tillskott av coenzym Q10. Coenzym Q10 är extra viktigt vid ålderdom eftersom tillverkningen av enzymer blir sämre med åren. Vid behandling med statiner upphör produktionen helt, eftersom statinernas funktion att hämma kolesterolbildning i levern, även hämmar bildning av Q10 (de tillverkas av samma enzymer).

Tillskott med Q10 vid Alzheimers sjukdom ger minskad plackbildning i hippocampus och i överliggande cortex immunostained. Dessutom minskade hjärnans Abeta42-nivåer samt nivåerna av amyloid-beta beta-carboxyterminalproteiner. Alla dessa förbättrade värden medför också att Q10 ger förbättrad kognition och förbättrat minne.

Reference:”Coenzyme Q10 Decreases Amyloid Pathology and Improves Behavior in a Transgenic Mouse Model of Alzheimer’s Disease,” Dumont M, Kipiani K, et al, J Alzheimers Dis, 2011 July 28; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Neurology and Neuroscience, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA).

LÄS MER…

Genetiska skillnader och ökad risk för prostatacancer kan minskas av höga serumnivåer av E-vitamin

2011 augusti > torsdag, augusti-4-2011

Effekter av kroppens vitamin E-status kan minska riskerna för prostatacancer eftersom É-vitamin kan modulera genetiska skillnader i de enzymer som styr oxidativ stress, visar ny forskning. Studien publicerades nyligen i Journal of Nutrition, och visade att samband mellan serumnivåer av vitamin E (alfa-och gamma-tokoferoler) och dess effekt på oxidativ stress och den reglering som krävs för att minska riskerna för prostatacancer.

Forskningen utfördes av forskare vid University of Washington och Fred Hutchinson Cancer Research Center. Slutresultatet visade att de manliga testpersoner som led av prostatacancer, även hade lägre nivåer av serum-alfa-tokoferol, jämfört med de män i studien som var helt friska.

Genetiska variationer i fyra enzymer var förknippade med en nästan tvåfaldig ökning av riskerna för aggressiv prostatacancer, detta hos rökare som led av lågt serum alfa-tokoferol. Forskarna noterade att polymorfismer i de gener som styr enzymet myeloperoxidas kan förändra den aggressiva risken för prostatacancer. De fann även tt högre nivåer av serum alfa-tokoferol kan vara särskilt viktigt hos de män som lider av högre risker för utveckling av cancer i prostatan.

Source: Journal of Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.3945/?jn.111.141713
“Genetic Variation in Myeloperoxidase Modifies the Association of Serum a-Tocopherol with Aggressive Prostate Cancer among Current Smokers”
Authors: T-Y.D. Cheng, M.J. Barnett, A.R. Kristal, C.B. Ambrosone, et al

LÄS MER…

D-vitaminbrist kan orsaka psykiska störningar hos barn

2011 augusti > torsdag, augusti-4-2011

En ny studie visar att barn med psykoser och andra svåra psykiska sjukdomaräven lider av dubbelt så stor D-vitaminbrist, jämfört med de barn som är psykiskt friska.

I studien, som nyligen presenterades på American Psychiatric Associations årsmöte i Honolulu påvisades att 21 procent av de barn som led av allvarliga psykiska problem hade D-vitaminnivåer under de rekommendationer som råder (American Academy of Pediatrics). Detta kan jämföras med att endast 14 procent av de friska barnen som deltog i National Health and Nutrition Examination Survey III, visade på låga nivåer av D-vitamin. Studien är en populationsbaserad studie, med syfte att utvärdera kost och hälsa hos både amerikanska barn och vuxna.

Slutsatsen är att det är 50 procent vanligare med brist på D-vitamin hos de barn som är sjuka, jämfört med de barn som annars ingår i en frisk och normal population. Detta innebär att så mycket som 1 av 5 barn med svår psykisk sjukdom lider av låga D-vitaminnivåer.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz och www.kostkoll.se

LÄS MER…

Vitamin E tokotrienoler kan förebygga risk för vaskulär sjukdom och cancer

2011 augusti > torsdag, augusti-4-2011

E-vitamin är en av våra mest effektiva antioxidanter, som dessutom påverkar cellernas nedbrytning och motverkar sjukdom och åldrande. Ny forskning visar att brister på vitamin E kan leda till för tidig kromosomala telomerförkortning och minskad livslängd. Studien publicerades i Journal for biomedicin and biotechnology, och visar att tokotrienoler kan förlänga vår livslängd genom att förbättra situationen för våra genetiska delar samt genom att skydda oss från skador på vårt DNA.

Naturliga livsmedelskällor för tokotrienoler är relativt få, vilket gör det till ett av de näringsämnen som bör kompletteras med via tillskott. Längden på en telomer avgör hur många gånger en cell kan dela sig i kroppen, vilket innebär att en lång telomer lättare kan reparera sig själv och eliminera de celler som kan leda till cancer. Telomerernas livsstid och förutsättningar försämras genom fri radikalbildning som uppstår vid stress, näringsbrister, rökning samt vid miljöpåverkan m.m.

En annan studie som presenterades i Journal of biomedicin and biotechnololgy visade att tocotrienolformen av vitamin E kan aktivera mänskliga celler så att genomgår en förlängning av sina telomerer. Det är alltså denna funktion som gör att E-vitamin kan påverka vårt åldrandeprocess, även om det tillförs först vid sjukdomstillstånd. Det allra bästa är självklart att ta tillskottet i förebyggande syfte, snarare än som behandling vid redan diagnostiserad sjukdom. Studien visade också att tokotrienoler kan förhindra att det uppstår skador på våra känsliga DNA-strängar samt att de har en föryngrande effekt på cellerna. Dessa effekter ger signifikant minskad risk för de cancermutationer som annars ackumuleras under många decennier.

En tredje studie som publicerades i tidskriften Nutrition and Metabolism fann att tillskott med tokotrienoler (160 mg per dag under 6 månaders tid) markant sänkte nivåerna av oxiderat LDL. Detta innebär i sin tur att åldrandeprocesser och risker för onaturlig celldelning minskar markant. Studien visade att tillskott med vitamin E kan sänka nivåer av AGE som i sin tur verkar inflammationsökande.

Läs mer om AGE och inflammation: www.kostkoll.se

LÄS MER…

Läkemedel mot Alzheimers sjukdom kan orsaka hjärnsvullnad, visar ny forskning

2011 augusti > torsdag, augusti-4-2011

Ett nytt läkemedel mot Alzheimers, utvecklat av läkemedelsjätten Bristol-Myers Squibb, kan orsaka en allvarlig form av hjärnsvullnad, så kallad vasogenic ödem. Den nya studien visar att det finns en koppling mellan just hjärnsvullnad och läkemedel mot Alzheimer.

Ödem är ett tillstånd där vätska antingen finns i för liten mängd i kroppen eller i för stor ansamling mellan blodkärl och vävnader. Ödem kan kategoriseras som ett symtom på andra sjukdomar eller tillstånd snarare än som en sjukdom i sig. När ödem uppstår i hjärnan, så är det ett oerhört allvarligt tillstånd, eftersom vätskan kan orsaka skador på hjärnans känsliga delar. Det är inte heller lika lätt att eliminera vätska från hjärnan, som det är vid ödem i ett knä eller i en arm.

Kopplingen mellan Alzheimer och ödem i hjärnan, presenterades nyligen på Alzheimers Association internationella konferens i Paris, Frankrike.

LÄS MER…

Artemisinin (malört), proteasenzymer, lägre koppar och minskat intag av socker kan vara effektivt vid behandling av cancer

2011 augusti > torsdag, augusti-4-2011

En av de naturliga produkter som kan användas vid cancer är malört eller artemisinin. Örten har använts av kinesiska medicinen under tusentals år, främst för att behandla malaria och numera även cancer. Malört är särskilt värdefull vid behandling av läkemedelsresistent falciparum malaria, men också för behandling av de flesta cancerformerna.

Artemisinin innehåller två syreatomer som sitter ihophakade. Dessa två syreatomer bryts ner vid närvaro av järn genom att skapa mycket reaktiva fria radikaler som dödar malariaparasiter och cancerceller. Både cancerceller och malariaparasiter binder järn, vilket är en av anledningarna till cancerpatienters låga järnvärde. Att de har högt koppar och lågt zink, beror på att de små fina kärl som transporterar näring till tumören, byggs upp av bland annat koppar.

Cancercellernas behov av socker beror på att de inte längre använder en ATP-produktion av energi, utan framkallar långt mycket lägre energi, men via en jäsningsprocess som kräver glukos. Kring cancercellerna sitter en hinna av protein som ser till att immunförsvaret inte kommer åt de sjuka cellerna. Denna hinna kan elimineras med hjälp av proteasenzymer som spjälkar (bryter ner) proteinhinnan.

Eftersom en cancercell kan ackumulera så mycket som 1000 gånger mer järn än vad normala celler klarar, så sjunker oftast järnvärdena otroligt snabbt, Vid lågt järn bör man först utesluta att det inte är ett transportproblem med lågt transferritin och/eller problem med upptag av järn i tarmen. Vid lågt transferritin eller cancer är det viktigt att inte ge järn som tillskott  eftersom järn lagras in i cancercellerna om det är cancer som är upphovet till bristerna. Om det däremot är p.g.a. lågt transferritin, så kan järntillskott innebära fritt järn som ger förgiftning.

Det finns tre former av artemisinin: artemisinin, artesunat och artemeter. Alla absorberas bra efter peroralt intag och passerar blod-  hjärnbarriären.

LÄS MER…

Konstgjorda sötningsmedel (splenda/sackarin) kan skapa inflammatoriska tarmsjukdomar

2011 augusti > torsdag, augusti-4-2011

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) som ulcerös kolit och Crohns sjukdom, anses i många fall ha oförklarliga orsaker. Uppkomsten av tarmsjukdomarna grundar sig till stor del i oxidativa processer som skapar nedbrytande (katabola) tillstånd med en otroligt dålig tarmflora. Sjukdomarna kan ha sin grund i dålig kosthållning, dålig tarmflora efter antibiotikakurer och vid intoleranser och/eller överväxt av candida men det kan också bero på högt intag av konstgjorda sötningsmedel.

En nyligen genomförd studie som publicerats i tidskriften inflammatory boweldisease, visar att IBD kan bero på det konstgjorda sötningsmedlet sackarin samt sukralos (Splenda). Dessa två sötningsmedel är vanliga ingredienser i dagens lightprodukter, och tillsammans med lågt intag av bra fetter, samt tillstånd som stress, sjukdom, högt intag av läkemedel m.m. kan de ge upphov till inflammation i tarmen.

Källa:
NaturalNews
www.kolhydrater.org

LÄS MER…

En daglig tupplur (power nap) kan öka din prestation och ork

2011 augusti > onsdag, augusti-3-2011

Vi kallar det för power nap, för att det ger extra energi och ork. När vi är små sover vi ofta middag för att orka och ha god prestation, men när vi blir äldre minskar vi ner eller eliminerar dessa energigvande dagliga små tupplurer.

Sömnbrist blir allt vanligare och samtidigt som vi minskar på vår sömn, ökar de påfrestningar på kroppen som kan göra oss sjuka, såsom stress, miljöstress, dåligt matintag m.m. Nu visar forskning att över 70 procent av alla amerikaner lider av sömnbrist. 

En ny studie från Brock University i Ontaria visar på dramatiska förbättringar i den totala uppmärksamheten och medvetenheten, endast efter en liten power nap, tupplur. Studiens försökspersoner upplevde minskad sömnighet, trötthet och ökade sin noggrannhet i tester som krävde mental skärpa.

Forskningen visar även att sömn i största allmänhet är bra för oss, eftersom det är då kroppen reperarer sig och rensar ut både gifter och de intryck som är överflödiga. Genom god sömn har vi förbättrat immunförsvar, ökad prestationsförmåga, bättre minne, starkare psyke, förbättrad reaktionstid m.m.

Läs mer om sömn: www.somn-skolan.se

Källa:

– Czeisler, Charles. and Fryer Bronwyn. Sleep Deficit: The Performance Killer: The Harvard Business Review. February 21st, 2008.
– C. Mah. Study Shows Sleep Extension Improves Athletic Performance and Mood. Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies. June 8, 2009.
– C. Mah. Extended Sleep and the Effects on Mood and Athletic Performance in Collegiate Swimmers.
– Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies. June 9, 2008.C. Mah. Extra Sleep Improves Athletes’ Performance. Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies. June 14, 2007.
– Samuels C. Sleep, recovery, and performance: the new frontier in high-performance athletics. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2009 Feb;20(1):149-59, ix.

LÄS MER…

Vegetarianer kan ha lägre depåer av karnitin i sin muskelvävnad, visar ny studie

2011 augusti > onsdag, augusti-3-2011

Vegetarianer har nedsatt förmåga att transportera karnitin in i musklerna samt lägre kapacitet att lagra karnitin, visar ny forskning. Karnitin spelar en viktig roll i vår ämnesomsättning och finns främst i animaliska produkter. 95 procent av kroppens karnitin lagras i skelettet och i vår muskelvävnad.

Forskare från Nottingham University Medical School i Storbritannien valde i studien, att testa muskelns karnitinupptag och retention var högre hos vegetarianer än hos köttätare.

Resultatet visade att vegetarianer utsöndrar mindre karnitin än icke-vegetarianer, att de hade lägre halter i blod och muskler, samt lägre nivåer av de transportproteiner som transporterar karnitin in i muskelvävnaden. Låga depåer av karnitin i musklerna kan bero på lägre förekomst av transportprotein (OTCN2) eller för litet intag av karnitinrika livsmedel.

Source
American Journal of Clinical Nutrition
DOI: 10.3945/ajcn.111.012047
“Vegetarians have a reduced skeletal muscle carnitine transport capacity”
Stephens, F., Kanagaraj, M., Cheng, Y., Patel, N., Constantin, D., Simpson, J., Greenhaff, P.

LÄS MER…

Grape- och vindruvsextrakt kan skydda mot Alzheimers sjukdom

2011 augusti > onsdag, augusti-3-2011

En ny studie som publicerats i Journal of Alzheimer `s disease visar att föreningar i grape- och vinddruvsextrakt kan förhindra uppkomst och utveckling av Alzheimers` s demens. Sjukdomen kännetecknas av ansamlingar av kluster med beta-protein i hjärnan s.k. oligomerer.

Överskott av oligomerer bidrar till gifter i hjärnans nervceller vilket orsakar minnesförlust i samband med sjukdomen. Ett antal naturliga ämnen, bland annat extrakt från grape och druvor har en kraftfullt skyddande förmåga att motverka utvecklingen av oligomerer samt därmed också de symtom som är relaterade till Alzheimers `s demens.

Källa: Naturalnews

LÄS MER…

1 6 7 8
109 st på 8 sidor
FörstaSista