Omega-3 kan skydda mot traumatisk hjärnskada

2011 januari > tisdag, januari-11-2011

Tillskott av omega-3-fettsyran DHA kan förhindra traumatisk hjärnskada, enligt en ny studie som visar på potentiella konsekvenser hos idrottsmän och soldater.

Studien är genomförd på råttor men genomförs redan nu som studie även på människor (North Carolina). Forskare från West Virginia University rapporterar att de råttor som fick högst dos av DHA före traumatisk hjärnskada erhöll minst vävnadsskada.

Source: Neurosurgery
February 2011, Volume 68, Issue 2, Pages 474-481
“Dietary Supplementation With the Omega-3 Fatty Acid Docosahexaenoic Acid in Traumatic Brain Injury?”
Authors: J.D. Mills, K. Hadley, J.E. Bailes

LÄS MER…

Tomatföreningar kan minska blodfetter

2011 januari > tisdag, januari-11-2011

Ett näringsämne som skulle kunna bidra till att lösa problemet med kärlsjukdomar har upptäckts i tomater. Ämnet anses minska blodfetter, enligt den japanska studien som publicerats i tidsskriften Molecular Nutrition & Food Research.

 En extraherad förening, 9-oxo-octadecadienoic (9-oxo-ODA) arbetar för att minska blodfetter och återställa den normala fettnivån i levern, vilket i sin tur kan hindra uppkomst av vaskulära sjukdomar kopplade till höga blodfetter.

Source: Molecular Nutrition & Food Research
Published online ahead of print, doi: 10.1002/mnfr.201000264
“9-oxo-10(E),12(E)-octadecadienoic acid derived from tomato is a potent PPAR α agonist to decrease triglyceride accumulation in mouse primary hepatocytes”
Authors: Y.I. Kim, S. Hirai, H. Takahashi, T. Goto, C. Ohyane, T. Tsugane, et al.

LÄS MER…

Miljögifter i barnmat och navelsträngsblod

2011 januari > måndag, januari-10-2011

På senare tid har forskare visat att det finns hundratals kemikalier och miljögifter i navelsträngsblodet hos en gravid kvinna. Denna kemikaliecocktail misstänks ha samband med uppkomst av ett flertal sjukdomar såsom störningar hos våra barn, exempelvis ADHD, aspergers syndrom, dyslexi, överaktivitet, könsutvecklingsstörningar m.m. Denna problematik framgår inte minst i den uppmärksammade filmen ”Underkastelsen” av Stefan Jarl, där ett stort antal forskare från hela världen är djupt oroade över effekten som denna kemikaliecocktail har på vår hälsa.

Barnens mat är en viktig källa som tillför miljögifter i barnens blod. Det har nu visat sig att både spannmålsprodukter exempelvis foder till djur odlas i jord där man spridit ut miljögifter och kemikalier. Vid våra kommunala reningsverk bildas avfall med många giftiga ämnen och som används i samhället. Avfallet kommer från industrier, bensinmackar, biltvättar, avfallsupplag etc. För att enkelt bli av med avfallet (s k ”slam”), så sprids det via avfallsföretag ut på våra odlingsmarker. Det hävdas att gifterna inte tas upp i växterna, vilket är helt inkorrekt.
  
Baktericider och läkemedelsrester tas upp i växterna

Nyligen har odlingsförsök visat att gifter, som exempelvis baktericider och läkemedelsrester, kan tas upp i växterna och att halterna kan vara upp till sex gånger högre än i den omgivande jorden. Livsmedelsverket har också uppmärksammat och varnar för spridningen av denna kemikaliecocktail som sprids ut på vår värdefulla odlingsmark.

Ovan nämnda innebär att barnmat, som tillverkas av spannmål, också kan innehålla sådana gifter. En undersökning av Sempers och Nestlés barngröt, genomförd av miljönämnden i Landskrona, har funnit produkter med så höga halter av miljögiftet kadmium att de inte bör konsumeras, då barnens tolererbara intag överskrids.

I människans modersmjölk däremot kan kadmium i de flesta fall inte ens påvisas. Ny forskning har visat att nyfödda som får järntillskott också erhåller ökat upptag av kadmium.
Kadmium som ansamlas i mammans bröstvävnad leder till mindre kalciumtillförsel och proteinutsöndring. Därigenom får den nyfödde i sig mindre mängder av dessa ämnen. En sådan näringspåverkan kan leda till sämre tillväxt och utveckling hos våra barn.

5 000 p-piller per hektar

I den kemikaliecocktail som sprids på åkrarna finns också rester av läkemedel och hormoner. På detta sätt tillför man vid en enda spridning motsvarande cirka 5 000 p-piller per hektar. Det foder som våra mjölkkor äter odlas bland dessa föroreningar och det finns starka misstankar om att den torrmjölk som används i modersmjölkersättning även är förorenad av exempelvis hormoner och andra miljögifter.

Några mycket kraftfulla östrogena ämnen i avfallet är bland annat östradiol, etinylöstradiol (p-piller) och östriol. Östradiol finns i många läkemedel och även en rad andra kemikalier i avfallet har östrogena egenskaper, exempelvis kadmium. Östrogena ämnen kan sättas i samband med följande störningar: för tidig pubertet, menstruationsrubbningar, minskat spermieantal, beteendeförändringar hypospadi (urinröret mynnar ut fel), kryptorkism (en testikel hamnar inte i pungen), endometrios (livmoderslemhinna bildas på andra ställen), fertilitets- och graviditetsproblem, cancer i slidan, bröstcancer, testikelcancer, nedsatt immunsystem m.m.

Till detta tillkommer att spädbarn som får välling gjord på komjölksprotein kan öka sin risk för diabetes, en sjukdom som ökar allt mer i vårt samhälle.

Ingen kontroll av barnmaten

Det allvarligaste i hela denna diskussion är att exempelvis de läkemedelsrester och hormoner som finns i avfallet inte bevakas och analyseras i vare sig foderspannmål, torrmjölk eller modersmjölkersättning. Varken Livsmedelsverket, Semper eller Nestlé kontrollerar detta enligt vår uppgift. Halterna kan i princip vara hur höga som helst då det dessutom saknas bindande gränsvärden.

Med anledning av detta, så bör ansvarskännande småbarnsföräldrar kontakta det företag som tillverkar den ersättning, välling eller gröt de använder och ställa följande 3 frågor:

1. Vad är den högsta kadmiumhalt ni accepterar i era produkter?
2. Vilken är den högsta halt av östradiol ni accepterar i er modersmjölkersättning?
3. Avser ni att ställa kravet att spridning av kemavfall på all svensk odlingsmark upphör?

Det finns ett antal undanglidande svar som inte skall accepteras. En tillverkare kan exempelvis hävda att just deras råvaror framställs på odlingsmark som inte tagit emot kemavfall. Men så tycks alla livsmedelsföretag svara och de råvaror som odlats i avfall måste ta vägen någonstans? Svenska mjölkkor äter foder som odlas i avfallet och hur är det med fodret till värphöns, grisar och nötköttsproduktion?

Vidare kan vissa hormoner bildas naturligt i små mängder och finnas i animaliska livsmedel. Men när det är frågan om höga halter, så bör man som förälder inte ge sig förrän det finns klara besked om halterna av både kadmium och östradiol i den barnmat som säljs. Dessa ämnen är på så sätt indikatorer på föroreningar i barnens mat.

LÄS MER…

Cancerhämmande inflammation kan användas till läkemedel för att behandla cancer

2011 januari > lördag, januari-8-2011

Cancertumörer är ofta inflammerade, vilket kan stimulera eller hämma tumörens tillväxt beroende på vilka immunceller som är involverade. Detta enligt en ny studie som visar att det kroppsegna proteinet HRG, aktiverar de specifika immunceller som hämmar tumören. Den svensk/belgiska studien publicerades i den nätbaserade tidskriften Cancer Cell.

Sammanfattningsvis kan man säga att reglering av tumörassocierad inflammation kan utnyttjas för att behandla cancer och att det finns en stor potential att utveckla HRG till ett läkemedel för cancerbehandling.

Källa: Newsdesk / Uppsala Universitet

LÄS MER…

Sammanställning över döda fåglar och fiskar i världen

2011 januari > lördag, januari-8-2011

Jag har tidigare skrivit om att det engelska bibeståndet som har halverats sedan 1980-talet och att 3 av de 25 arter med humlor som finns, numera är borta. Samma gäller de engelska fjärilarna där 3/4 av fjärilarna har minskat drastiskt.

Läs mer: Om insektsdöd och GMO

Trådlös tekniker, miljögifter som Roundup, dioxiner, kemikalier samt GMO och nanoteknik kan helt klart påverka, om inte ge denna skadliga påverkan. Det kan också vara jordens magnetfält som på något sätt har reagerat, men den sannolikheten känns mindre trolig. Att det skulle bero på kyla och att fåglar har skrämts är inte så troligt… utan mer en spekulativ gissning, som ges för att ha ett svar.

Kallt har det varit förut och det är knappast första året vi använder fyrverkerier. Att djuren dessutom skulle dö flera dagar senare och samtidigt är helt osannolikt. Samma sak om det var en sjukdom… Att alla skulle smittas samtidigt, ha samma inkubationstid och dö samtidigt är inte så troligt… och inte heller att de isåfall inte smittat vidare sjukdomen. Det faktum att djuren är skadade på insidan låter snarare som kemikalier eller strålning som har påverkat deras organ, så att skadas från insidan.

Inre blödningar ger självklart förvirring, vilket också kan förklara fåglarnas sinnesförvirring. Det är nog troligare att deras sinnesförvirring beror på inre skador än att inre skador uppstår av yttre förvirring, av så många fåglar samtidigt OM de inte störs av exempelvis strålning.  

Hur som helst, här följer en sammanställning av alla döda fåglar och fiskar, hämtad från Kalle Hedberg´s hemsida (Maxicom.se). Observera att det nästintill uteslutande är fall av massdöd som skett under den första veckan av år 2011…!

DEAD BIRDS

Kentucky
QTY < 100
Type Small Birds (not Stated)
Suspected Cause Cold Stress
Actual Cause : Unknown
www.wpsdlocal6.com/

Louisiana
QTY 500
Type Starlings and Blackbirds
Suspected Cause: Weather
Actual: Unknown
www.theintelhub.com
www.wbrz.com/

Arkansas
QTY ~5000
Type Blackbird, Starling, Grackle
Suspected Cause : weather/fireworks (haha)
Actual Cause : Unknow
www.eturbonews.com/

Arizona
QTY >65
Type Bats
Suspected cause : Weather
Actual Cause : Unknown
www.azcentral.com/

Germany
QTY 53
Type : Buzzards
Suspected Cause: Poisoning
Actual Cause : Unknown
www.theintelhub.com ]

Japan
QTY < 30
Type : Various (Mainly Swan/Heron)
Suspected Cause : Bird Flu
Actual: Unknown
www.upi.com/
www.nytimes.com/

Canada
10,000 manitoba (Unconfirmed)

DEAD FISH

Arkansas
> 100,000
Type Drum
Suspected Cause
Actual Cause Unknown
www.todaysthv.com/

Maryland
> 10,000
Type Menhayden, spots and croakers/various Suspected Cause Cold Stress Actual Cause : Unknown
www.wbaltv.com/

South Wales (UK)
QTY>~ 100’s
Type : Various Carp/Bream/Other
Suspected Cause Cold Weather
Actual Cause Unknown
www.bymnews.com/

Brazil
QTY: ~Millions (100 tons)
Type Sardines
Suspected cause :Unknown
Actual Cause : Unknown
www.freerepublic.com
www.parana-online.com.br/

Italy (Scarlino)
QTY 100,000s
Type, Clams/Small fish/Shellfish/Crabs/Flatfish Suspected Cause : Pollution Actual
Cause : Unknown Links
www.corrierefiorentino.corriere.it ]

Sammanställning av vissa av ovanstående rapporter

FALLING BIRDS

Kentucky – www.wpsdlocal6.com/

Louisiana – www.theintelhub.com ]

Arkansas – www.nytimes.com/

Germany – www.presseportal.de/

Japan – www.upi.com/

DEAD FISH

Arkansas – www.nydailynews.com/

Kent Island, MD – www.wbaltv.comBrazil/

Wales UK – www.bymnews.com/

UK fish Sunday, 02 January 2011:

www.bymnews.com/

Japan Birds ( 23 birds, December 2010)

www.investors.com/

German birds ( 60 birds, 1/3/2011)

www.presseportal.de/

Arizona 70 bats 12/28/2010

www.azcentral.com/

Victoria Canada, Neon Green River 12/29/2010

www.news.nationalpost.com ]

North Carolina 100 birds 12/22/2010

www.carteretnewstimes.com/

Kentucky 40ish birds (same species as Arkansas) 1/3/2011

www.wpsdlocal6.com/

Källa: Maxicom.se

LÄS MER…

D-vitamin kan skydda mot urinvägsinfektioner

2011 januari > fredag, januari-7-2011

D-vitamin kan skydda mot urinvägsinfektioner, visar en ny svensk studie som publicerats i den vetenskapliga nättidskriften Public Library of Science One.

Forskning om D-vitamin

Finska forskare har dessutom upptäckt samband mellan brister på vitamin D och utveckling av Parkinsons sjukdom. Studien publicerad i Archives of Neurology, juli 2010. Brister på vitaminet visade på en trefaldigt högre risk.

Anledningen till D-vitaminets positiva effekter, främst på immunförsvaret, beror på att immunförsvarets funktioner inte kan aktiveras utan D-vitamin. Vid brister uppstår således problem med kroppens naturliga motstånd mot sjukdomar som cancer, diabetes, MS och depression.

www.d-vitamin.biz

LÄS MER…

Blåbär och vindruvskärnextrakt kan föryngra den åldrande hjärnan

2011 januari > torsdag, januari-6-2011

Vi förväntar oss ofta att hjärnan ska bli sämre med åren och merparten av dagens sjukdomar såsom Alzheimer och demens, anses nästintill naturliga och självklara. Det vi inte bör glömma är att hjärnan är mottaglig för många av de skadliga effekter som kommer från både inflammation och fria radikaler samt insulinresistens som leder till kronisk sjukdom.Genom att exempelvis äta mycket dålig mat, stressa mycket och utsätta kroppen för slitage, så ökar riskerna för att hjärnan ska åldras.

I forskningen mot detta, ses antioxidanteras roll som oerhört viktig, eftersom de motverkar fria radikaler och därmed också inflammationer. Även bra fetter har en viktig roll, tillsammans med en sockerfattig kost. Av de antioxidantrika bär som lyfts, så är blåbär och vindruvskärnextrakt de stora vinnarna, som visar stora potential i kampen mot hjärnans åldrande och kognitiva försämring.

Antocyaniner och flavonoler i blåbär kan passera den kritiska blod-hjärnbarriären och påverka hjärnan på lokal nivå. Jag skrev nyligen om en studie på blåbär och hjärnans åldrande. Resultatet av en studien publicerades nyligen i tidskriften Nutrition och visade att kosttillskott med blåbär kan bromsa försämrad mental funktion på mindre än 30 dagar.

Vindruvskärnextrakt är en betydande källa till naturligt förekommande fenolföreningar, kända för att stärka den strukturella integriteten av hjärncellerna och hjärnans nätverkceller. Resultaten av en studie som publicerats i tidskriften Fytoterapi Research, visade druvkärnextraktets förmåga att stimulera produktionen av nya hjärnceller. Forskarna kunde visa att föreningar i vindruvskärnextrakt aktiverar de gener som kontrollerar cellulär föryngring. Dessutom så kan vindruvskärnextrakt förstärka befintliga hjärnceller i hippocampus.

Läs mer: http://www.naturalnews.com/030927_grape_seed_extract_brain_health.html

LÄS MER…

Föreningar i grönt te kan skydda demens och cancer, enligt ny studie

2011 januari > torsdag, januari-6-2011

Upphettade polyfenolföreningar från grönt te kan skydda hjärnan mot utveckling av Alzheimers och andra demenssjukdomar, visar ny forskning.

Studien publicerades nyligen i tidsskriften Phytomedicine, och visar att drycker med fytokemiska föreningar har skyddande effekter för demens, och kan spela en viktig roll för att skydda kroppen mot cancer.

Source: Phytomedicine
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.phymed.2010.11.004
“In vitro protective effects of colon-available extract of Camellia sinensis (tea) against hydrogen peroxide and beta-amyloid (Aβ(1–42)) induced cytotoxicity in differentiated PC12 cells”
Authors: E.J. Okello, G.J. McDougall, S. Kumar, C.J. Seal

LÄS MER…

FDA vill förbjuda injektioner med vitamin C

2011 januari > torsdag, januari-6-2011

Merparten av de kosttillskott eller naturliga läkemedel som finns på marknaden jagas av marknadens stora, ledande aktörer. Om det inte är örter som är föremål för nya påhittade lagar, så är det kolloidalt silver, verkningsbara tillskott, naturläkemedel eller naturingredienser.

Senaste tillskottet till listan över jagade ämnen, är vitamin C. Amerikanska FDA har precis infört bestämmelser för att reglera så att små apotek inte längre kan tillverka eller distribuera injicerbart vitamin C. Detta till trots, dess fantastiska egenskaper vid flertalet medicinska sjukdomsdiagnoser.

Det är dock viktigt att påtala att det ej är hemmagjorda lösning med vitamin C som används för injektion, utan en farmaceutisk kvalitetsvätska.

Injektion med vitamin C kan bota och/eller förbättra virus-liknande sjukdomar som körtelfeber och hepatit samt lindra flertalet influensavirus på bara ett par timmar. Med anledning av detta, kan man tycka att FDA borde stödja forskningen inom området, istället för att förbjuda injektionerna. Idag finns privat finansierade studier, men dessa kan inte fortsätta om injiceringen förbjuds. 

FDA kan sannolikt även komma att förbjuda injicerbar magnesiumklorid och injicerbart vitamin B-komplex 100. Dessa två tillsammans med intravenöst C, används för ”Myers Cocktail”, vid sjukdomar som kroniskt trötthetssyndrom, hepatit, aids, mononukleos och influensa.

Läs ursprungsartikeln och/eller följ utvecklingen:

ANH USA

Intressant studie om toxicitet vid injektion:

Orthomolecular

LÄS MER…

Betulin i näver, kan främja hjärt- och kärlsjukdomar

2011 januari > onsdag, januari-5-2011

Betulin, en förening som finns rikligt i näver, kan främja metabola sjukdomar genom att blockera en väg del i produktionen av kolesterol och fettsyror, enligt en ny studie.

Studien publiceras nyligen i tidsskriften Cell Metabolism och visade att betulin sänkte kolesterolet, förhindrade kostrelaterad fetma och ökade insulinkänsligheten. Betulin minskade dessutom riskerna för att utveckla aterosklerotiska plack i artärerna.

Betulin sägs minska påverkan på de gener som normalt aktiveras av SREBP och sänker lipidnivåerna i blod, lever och fettvävnad.

Source: Cell Metabolism
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.cmet.2010.12.004
“Inhibition of SREBP by a Small Molecule, Betulin, Improves Hyperlipidemia and Insulin Resistance and Reduces Atherosclerotic Plaques”
Authors: J.J. Tang, J.G. Li, W. Qi, W.W. Qiu, P.S. Li, B.L. Li, B.L. Song

LÄS MER…

D-vitamin kan minska risk för sjukdomar i urinvägarna

2011 januari > onsdag, januari-5-2011

Tillräckliga D-vitaminnivåer kan stärka kroppens immunförsvar och skydda mot urinvägsinfektioner, visar en ny svensk studie.

D-vitamin konstaterades främja produktionen av en anti-mikrobiella peptid i urinväggarna, så kallad cathelicidin. Med anledning av det, så kan vitaminet ge lokala och platsspecifika ökade skydd, enligt resultaten som publicerades i Public Library of Science One (PLoS ONE).

D3 kan därmed vara ett effektivt och säkert sätt för att aktivera kroppens egna antimikrobiella skydd lokalt på platsen för en infektion.

Läs mer om D-vitamin

Source: PLoS ONE
5(12): e15580. doi:10.1371/journal.pone.0015580
“Vitamin D Induction of the Human Antimicrobial Peptide Cathelicidin in the Urinary Bladder”
Authors: O. Hertting, A. Holm, P. Luthje, H. Brauner, R. Dyrdak, et al.

LÄS MER…

Nanoteknik: Spridning av nanopartiklar och medicinska risker med nanoteknik.. !

2011 januari > onsdag, januari-5-2011

Jag har skrivit om nanoteknik och nanopartiklar vid ett flertal tillfällen.- Nanotekniken är till stor del en alltför oprövad metod, som varken stödjs av vetenskapliga studier eller sunt förnuft. För att förstå vad nanoteknik är, så kan man likna det vid genmanipulering. Vid genmanipulering flyttar man gener och i nanotekniken, flyttar man molekyler.

Nanoteknikens användningsområden

Idag används det främst till förpackningsmaterial inom livsmedelsbranschen, till läkemedel, inom kosmetiken och till kläder, men förekommer även som kosttillskott och inom kemiindustrin. Det som är oroande är att vi inte har en aning om hur nanopartiklarna agerar och påverkar den mänskliga kroppen och naturen.

Spridning av nanopartiklar

Nanopartiklar kan ta sig sig genom huden, in i cellerna och in i vårt DNA. De kan också spridas upp i hjärnan via vår näsa och luktnerv. Att de är så små, så de sprids i hela kroppen, används till och med som ett argument från ett tyska kosttillskott-företag, känt för sina nanobaserade kosttillskott.

Medicinska farhågor med nanoteknik

Hur nanopartiklar sprids känner vi till, men hur de påverkar oss och naturen har vi oerhört låg kunskap om. Partiklarnas nedbrytning och omvandling kan ha förödande konsekvenser för båda djur, natur och människan. Om det är farligt eller inte… det vet vi inte ännu och det kommer ta lång tid att ta reda på. Sakkunniga talar om medicinska farhågor, gällande nanobaserade material och dess inverkan på hjärt-kärlsystemet samt hur det påverkar DNA och kroppens celler. Trots detta, så används nanoteknik och nanopartiklar allt mer. 

Genmanipulering, kemikalier och nanoteknik

Liksom vid genmanipulering, så ignoreras försiktighetsprincipen, där de saker som misstänks farliga bör undersökas noga INNAN de används. Liknande undantag figurerar i andra sammanhang, som exempelvis de 100.000 kemikalier som finns i vårt samhälle. Att endast 5% av dessa ’är forskade på säger mycket i sammanhanget. Även tillsatser och läkemedel släpps genom för lättvint och skapar problem som oftast tar lång tid att rensa upp.  

Säkerhetsprinciper kring nanoteknik

Lyckligtvis, så har vår riksdag och regering förstått oron kring detta och talar om säkerhetsåtgärder kring nanoteknik. Tyvärr, så är sannolikheten stor att det kommer ta tillräckligt lång tid för dem att agera, för att skadan redan ska vara skedd (… om den inte redan är det… ). Det är som med GMO… Först när alla våra grödor är genmanipulerade kommer de förstå hur farligt det är att mixtra med naturen. Att det nu finns ytterligare ett orosmoln gör ju inte saken bättre.   

Läs mer om etiska frågor kring nanoteknik:

www.smer.se/Bazment/406.aspx
Debattartikel om nanoteknik

Läs mer om kemikalier och GMO:

www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.ekologisk-mat.info
www.ekologiskaval.se

LÄS MER…

Humlorna minskar i USA på grund av bekämpningsmedel

2011 januari > tisdag, januari-4-2011

Jag har tidigare skrivit om att världens bin, humlor och fjärilar minskar allt mer. Tyvärr, så är detta ett sorligt kapitel eftersom det innebär att det inte längre finns insekter som kan pollinera våra växter.

Anledningen anses vara både genmanipulering (GMO) och bekämpningsmedel, vilket inte är så överraskande. De kemikalier och tungmetaller som vi sprider kring oss påverkar naturen mer än vi tror och likså när vi genmanipulerar eller använder nanoteknik.

Nu rapporterar The Guardian att fyra vanliga arter av amerikanska humlor har minskat med så mycket som 96 procent under de senaste decennierna. Eftersom våra bin pollinerar upp till 90 procent av världens kommersiella anläggningar inom frukt, grönsaker, kaffe och bomull så är det oerhört illa. Läs hela artikeln: Huffingtonpost.com

Läs mer om humlor och fjärilar som utrotningshotas: Tidigare inlägg

www.gmo-guiden.se
www.kemikalier.eu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.kostkoll.se

LÄS MER…

Probiotika kan minska övervikt och främja viktminskning

2011 januari > måndag, januari-3-2011

Probiotiska bakteriestammar som är skräddarsydda för att producera konjugerad linolsyra (CLA) kan ändra fettvävnaderna, visar ny forskning på möss. Detta innebär att probiotikan kan främja viktminskning och minska övervikt.

Studien publicerades nyligen i mikrobiology, och visar att lactobacillus kan utformats för att uttrycka CLA-enzym från andra bakterier.

Forskarna klonade fram en gen som är känd för att producera CLA från Propionibacterium acnes i Lactococcus lactis-bakterierna. Denna kloning ger en probiotisk stam som uppnått omräkningskurserna för mer än 50 procent av linolsyra till T10, C12 CLA, vilket är en specifik typ av CLA som är känd för att agera positivt i fettvävnaderna.

Source: Microbiology
Published online ahead of print, doi: 10.1099/mic.0.043406-0
“Recombinant lactobacilli expressing linoleic acid isomerase can modulate the fatty acid composition of host adipose tissue in mice”
Authors: E. Rosberg-Cody, C. Stanton, L. O’Mahony, R. Wall, F. Shanahan, E.M. Quigley, G.F. Fitzgerald, R.P. Ross

LÄS MER…

Järn- och folsyratillskott till den gravida kvinnan förbättrar intellektuell funktion hos barnen

2011 januari > söndag, januari-2-2011

En ny randomiserad, dubbelblind-studie utfördes på 676 barn i åldrarna 7 och 9 år, vars mammor fick tillskott under den tidigare graviditeten. Kvinnorna fick följande tillskott från början av graviditeten till 3 månader efter förlossningen:

a) Daglig järn / folsyra,
b) Järn / folsyra / zink,
c) Flera mikronäringsämnen som innehåller järn, folsyra, zink plus 11 andra näringsämnen, inklusive A-vitamin,
d) Endast vitamin A

Studien visade att den intellektuella funktionen, med ett aktivt minne och fungerande finmotorik fungerade bättre hos de avkommor vars mammor hade fått tillskott med järn och folsyra.  

Reference:”Prenatal micronutrient supplementation and intellectual and motor function in early school-aged children in Nepal,” Christian P, Murray-Kolb LE, et al, JAMA, 2010 Dec 22; 304(24): 2716-23. (Address: Center for Human Nutrition, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 615 N Wolfe St, Room W2041, Baltimore, MD 21205, USA. E-mail: pchristi@jhsph.edu ).

LÄS MER…

1 4 5 6
79 st på 6 sidor
FörstaSista