Missa inte vår nya bok om EQ (Emotionell inlärning), social inlärning och empati

2010 november > söndag, november-21-2010

I Fredags släpptes vår nya bok som handlar om den helande länken i barns och ungdomars uppväxt. Boken är en samlingsantologi med många människors klokheter samlat på ett och samma ställe. 

Boken är skriven av flertalet av Sveriges vassaste personer inom områd som EQ, livskunskap, social och emotionell träning, livsfärdighetsträning, mindfulness och mental träning.

INNEHÅLL:

BIRGITTA KIMBER
Förord

MONA LODÉN
Inledning

KERSTIN HARALDSDOTTER
Det fattas en väsentlig länk i skolans undervisning

BIRGITTA EKMARK
EQ,ur ett skolledarperspektiv
kommentar av Nathalie Lihv

BODIL WENNBERG & SOFIA NORBERG
EQ-trappan

MARIA-PIA GOTTBERG
Känslor, tillstånd och tankens kraft

BIRGITTA QVARSELL & ÅSA DEULLAR
Barnets rättigheter och bästa – med exemplet EQ ur eldsjälars
och elevers perspektiv

MONICA WIDSTRAND
En god relation. Att arbeta med Social och Emotionell Träning
i praktiken

ULRIKA GIGÅRD
SET ur ett skolledarperspektiv

LARS-ERIC UNESTÅHL
Livskompetens och Livsfärdighetsträning

ZARAH ÖBERG
Friska, pigga och starka barn

ANNA BORNSTEIN
Drömmen om det goda

YVONNE TERJESTAM
Med stillhet på schemat

Läs mer eller beställ boken: Den helande länken

LÄS MER…

Granatäpplejuice kan minska komplikationer vid njurdialys

2010 november > lördag, november-20-2010

Granatäpplejuice kan minska komplikationer hos patienter med njursjukdom och som står på dialys, inklusive hög prevalens på grund av infektioner och kardiovaskulära risker, detta enligt en förstudie. Studien visar att 12 månaders konsumtionen av granatäpplejuice ger en kontinuerlig, positiv effekt hos dialyspatienterna.

Forskarna fann att granatäpplejuicen bidrog till lägre nivå av oxidativ stress, minskad inflammation, förbättring av lipidprofilen och sänkning av blodtrycket. Detta sannolikt på grund av granatäpplets fantastiska antioxidativa effekt. Bland dialyspatienter, är vitamin E väl dokumenterad som källa för att minska kardiovaskulära sjukdomar. Polyfenoler är även kända för att minska fettoxidation och oxidativ stress.

Forskningen presenterades vid American Society of Kidneymedicin i Denver. De menade att patienter som genomgår dialys inte bara lider av njursjukdom utan även av ökade risker för diabetes med över 50 procents ökad risk och hypertoni med över 80 procent riskökning. Till detta tillkommer även ökade risker för kardiovaskulär sjukdom eftersom patienterna utsätts för höga nivåer av oxidativ stress.

Nyare studier har påvisat att granatäpplejuice kan sänka både kolesterol och blodtryck, främst hos diabetiker och hypertoniker.

Källa: www.nutraingrediens-usa.com

LÄS MER…

Antioxidanter kan minska inflammatoriska effekter vid Alzheimers sjukdom

2010 november > lördag, november-20-2010

Konsumtion av antioxidantrika drycker kan minska nivåer av aminosyran homocystein, och därmed motverka de skadliga inflammatoriska effekter som uppstår i samband med Alzheimers sjukdom. Resultatet uppkom i en nyligen genomförd studie och publicerades i ”Journal of the Neurological Sciences”.

Daglig konsumtion av antioxidantrika dryck under åtta månader associerades med lägre ökning av homocystein, jämfört med i placebogruppen. Effekterna var ännu större hos de personer som led av måttlig Alzheimers sjukdom. Studiens antioxidantdryck bestod av äpple, juice från citruskoncentrerat juice. grönt te extrakt och vitaminerna B och C. (Vitamin C och B2 är en av våra vanligaste antioxidanter)

Tidigare epidemiologiska studier har rapporterat att höga nivåer av homocystein associeras med misstänkt eller konstaterad demens. Ett exempel på detta är Framingham-studien som visade att personer med homocysteinnivåer över 14 mikromol per liter serum även löpte dubbelt så stor risk för demens. Höga nivåer av aminosyran (hyperhomocysteinemi) sägs även vara en markör för hjärtsjukdom och riskfaktor för aterosklerotisk sjukdom.

Forskarna från universitetet i Oxford rapporterade sina resultat i Archives of Internal Medicine (Vol. 170, s. 1622-1631).

Source : Journal of the Neurological Sciences
Published online ahead of print, doi:10.1016/j.jns.2010.08.050
”Effect of an antioxidant drink on homocysteine levels in Alzheimer’s patients”
Authors: J.M. Morillas-Ruiz, J.M. Rubio-Perez, M.D. Albaladejo, P. Zafrilla, S. Parra and M.L. Vidal-Guevara

LÄS MER…

Föräldrar varnar för gardasil

2010 november > lördag, november-20-2010

Jag har skrivit om gardasil tidigare och om de konsekvenser som vaccinet kan ge. Ni kan se det mest sammanfattande dokumentet här: Gardasil

Igår fick jag detta mail som jag tycker är bra att publiceras:

Föräldrar varnar för Gardasil

Trots att tusentals flickor vittnat om svåra biverkningar och skador till följd av att ha injicerats med Gardasil fortsätter företaget Merck & Co, Inc. att tillverka och sprida sitt vaccin som sägs skydda mot livmoderhalscancer. Nu varnar drabbade flickors föräldrar för vaccinet på egna hemsidor.

Amerikanska mat- och läkemedelsdepartementet ”Food and Drug Administration” (FDA) godkände Gardasil på den amerikanska marknaden 2006, och i februari 2009, har mer än 40 miljoner doser av vaccinet administrerats över hela världen, rapporterar tidskriften Natural News.

Gardasil är ett vaccin som ska förebygga livmoderhalscancer som orsakats av humant papillomvirus (HPV). Viruset sprids via sexuell kontakt eller hudkontakt.
Enligt internetsidan ”Sanningen om Gardasil”, lider tusentals unga flickor som fått en till tre injektioner av vaccinet, ofta av extrema biverkningar i form av krampanfall, stroke, autoimmuna sjukdomar, kronisk trötthet, håravfall, huvudvärk, smärtor i hjärtat, muskelsvaghet, störningar i menstruationscykeln, syn- och hörselnedsättning och även förlamning, bara för att nämna några biverkningar. Det ska också ha förekommit dödsfall i samband med vaccinet.

Initiativtagaren till den amerikanska hemsidan är Marian Greene, mamma till ett barn som skadats av vaccinet. Hon hoppas att hemsidan ska hjälpa till att öka medvetenheten om farorna med Gardasil, och vacciner i allmänhet. Genom att dela erfarenheter och nyheter om skador som orsakats av vaccinet, hoppas Greene att vaccinet så småningom kommer att försvinna från marknaden.

Läkemedelsföretaget Merck fortsätter att rekommendera vaccinet – nu även till unga pojkar. Företaget hoppas också på att nå ut till utvecklingsländer med hjälp av nya kampanjer, skriver Natural News.

Även i Sverige har föräldrar engagerat sig. Ann-Britt Axelsdotter i Göteborg har skapat nätsidan ”Mammor mot Gardasil”. Det var sedan hon fått ett reklamutskick i brevlådan som erbjöd Gardasil till hennes tonårsdotter som hennes engagemang tog fart. Även i andra länder i Europa har föräldrar börjat agera.

– Det finns engagerade föräldrar också i Holland, Storbritannien och Australien som vill ge djupare information om vaccinet och vad det innehåller, förklarar Ann-Britt Axelsdotter till Epoch Times.

Ann-Britt Axelsdotter är oroad över att man låtit godkänna ett vaccin som inte har testats ordentligt och som visat sig ha gett många biverkningar hos de flickor runtom i världen som redan vaccinerats.

– För övrigt finns det inga studier som kan tala för hur länge vaccinet är verksamt, vilket gör att flickor måste ha så kallad ”booster” vaccinering innan tonåren är slut. Är du redan smittad av HPV så ökar risken att få livmoderhalscancer om du tar vaccinet.

Hon förklarar att de moderna vaccinen är uppbyggda av så kallade rekombinant DNA vilket innebär att substanser i vaccinen kan penetrera blod- och hjärnbarriären och orsaka grava skador. HPV-vaccinen är inte heller testade för att se om de är cancerogena vilket i sig föranleder till ännu mera oro för framtida biverkningar.

Ann-Britt Axelsdotter är kritisk till det sätt som HPV-vaccinet snabbt sprids runt om i västvärlden.

– Det har skett genom en oerhörd lobbyism från läkemedelsbolagens sida i samtliga länder, där man antagit att vaccinet ska ingå i det ordinarie barnvaccinationsprogrammet, så också i Sverige. Dessutom anser hon att de dyra vaccinen är onödiga.

– HPV-vaccinen är de hittills dyrast framtagna vaccinen och tester visar att de flesta HPV-infektioner läker ut av sig själv och att vaccinet innebär risker, enligt läkemedelsbolagens samordnande forskare Diane Harper, säger Ann-Britt Axelsdotter.

HPV-vaccinen som finns tillgängliga i Sverige är Gardasil från Sanofi Pasteur MSD och Cervarix från Glaxo Smith Kline.

Flickor i Sverige i åldrarna 9-12 år skulle ha fått HPV-vaccin med början i januari 2010 men för närvarande pågår en tvist mellan läkemedelsföretagen Sanofi Pasteur MSD (återförsäljare för amerikanska Merck) och Glaxo Smith Kline gällande upphandlingen av vilket vaccin som skall ges, förklarar Ann-Britt Axelsdotter.

http://www.epochtimes.se/articles/2010/08/28/19826.html

LÄS MER…

CNN: 500 patienter kan ha dött efter intag av diabetesläkemedel

2010 november > lördag, november-20-2010

Mediator är ett diabetesläkemedel som användes fram till 2009 och nu rapporteras att så många som 500 personer kan ha dött av medicinen under en period på cirka 30 års tid. Enligt Franska CNN rekommenderar den fransk hälsobyrån att alla patienter som tagit detta läkemedel, bör undersöka om de har skador på hjärtklaffarna.

En rapport utförd av Frankrikes nationella sjukförsäkringssystem CNAM visade att under ca 30 år kan så många som 500 patienter har dött av komplikationer direkt relaterade till mediator. Läkemedlet hade förskrivitsbåde diabetiker och överviktiga patienter och har använts av mer än 303.000 patienter.

En god ide är att se över sina livsstilsvanor och i allra största grad, förbättra sina värden med hjälp av bra mat, regelbundna måltider, ökad motion, bra vätskeintag, god sömn och vila. 

Läs hela artikeln: CNN

LÄS MER…

Studie om medelhavskost och dess positiva inverkan för att undvika viktökning

2010 november > lördag, november-20-2010

Här kommer ytterligare en studie om medelhavetkost och dess potentiella positiva inverkan på fetma. I studien studerades sambanden mellan 6 tidigare publicerats utvärderingar för att på så sätt bedöma medelhavskosten och dess inverkan vid viktförändring. Forskarna bedömde även eventuella risker för relevant viktökning på upp till 5 kg samt risken för att utveckla övervikt eller fetma.
 
Studien omfattade 10.376 spanska män och kvinnor, med medelålder på 38 år. Slutsatsen från studien var att medelhavetkost som vana är signifikant associerad med minskad viktökning. Forskarna påpekar också att denna form av kostvanor kan rekommenderas för att sakta ner åldersrelaterade viktökning.

Källa: Beunza JJ, Toledo E, Hu FB, Bes-Rastrollo M, Serrano-Martínez M, Sánchez-Villegas A, Martínez JA, Martínez-González MA.
Departments of Preventive Medicine and Public Health and Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston, MA.

LÄS MER…

Medelhavskost och viktminskning: metaanalys av randomiserade kontrollerade studier

2010 november > lördag, november-20-2010

En nyligen genomförd studie utvärderar effekterna av medelhavskostvanor, denna gång i förhållande till kroppsvikt. Forskarna sökte engelska och icke-engelska publikationer i PubMed, Embase, Scopus och Cochrane Central Register of Controlled Trials. I studien ingick sedan sexton randomiserade kontrollerade studier, med sammanlagt 3.436 deltagare.

1.848 av deltagarna levde på medelhavskost medan 1.588 hade en kontrolldiet. Slutsatsen var att den grupp som levde på medelhavsdiet, också hade en  betydande effekt på sin vikt. Skillnaden var till och med större när det förelåg en energibegränsning. Slutsatsen från metaanalysen, var således att medelhavsdieten kan vara ett användbart verktyg för att minska kroppsvikten, 

Kombinera gärna dieten med regelbunden motion, god sömn, återhämtning och sunda måltidsstorkekar, så ökar möjligheten för en balanserad och sund livsstil och vikt.
  
Källa: Am J Clin Nutr. 2010 20 oktober. Esposito K, Kastorini CM, Panagiotakos DB, Giugliano D.
1 Department of Geriatrics and Metabolic Diseases, Second University of Naples , Naples, Italy.

LÄS MER…

Olivolja kan ha skyddande effekt vid cancer i urinblåsan medan mättade fetter (ost) kan öka riskerna, enligt ny studie!

2010 november > lördag, november-20-2010

Eur J Cancer. 2010 12 oktober.

Den västerländska kosten består vanligen av höga halter mättat fett från animaliska produkter och har associerats med ökade risker för cancer i urinblåsan. Även olivoljan, den olja som dominerande i Medelhavskosten, har lyfts för sina stora hälsofördelar och då även setts ha kopplingar till cancer i urinblåsan.  

För att undersöka detta, genomfördes nyligen en studie med fokus på hur animaliska produkter, olivolja och andra viktiga fetter i kosten kan påverka urinblåsans cancerrisk.

Resultatet från studien visade på olivoljans skyddande effekter och en möjlig ökad risk för cancer i urinblåsan i samband med ett högt intag av ost (mättat fett från animaliska produkter).

Källa:
Brinkman MT, Buntinx F, Kellen E, Van Dongen MC, Dagnelie PC, Muls E, Zeegers MP.
Department of General Practice, Katholieke Universiteit Leuven, Comprehensive Cancer Institute Limburg (LIKAS), Belgium; Unit of Urologic and Genetic Epidemiology, Department of Public Health, Epidemiology and Biostatistics, University of Birmingham, United Kingdom.

LÄS MER…

Fiskolja med omega-3 i triglyceridform, bättre för att öka Omega-3 i blodet än fiskolja i etylesterform, visar ny studie

2010 november > torsdag, november-18-2010

Fiskolja i form av omega-3 i triglyceridform är bättre för att öka omega-3 i blodet än om du tar fiskolja i etylesterform, visar en ny studie från Tyskland.

Forskare från Leibniz Universitat i Hannover och Ludwig Maximilians universitet i München rapporterade att omega-3 index, som är en kvantifiering av fettsyrans status hos en person ökade snabbare när de använde omega-3 i form triglycerider, jämfört med om fiskoljan var i etylesterform.

Studien publicerades nyligen i European Journal of Clinical Nutrition, där forskarna rapporten att sex månader med tillskott av EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) i triglyceridform, ökade omega-3-indexet med hela 197 procent. Motsvarande siffra låg på 171 procent efter tillskott av EPA och DHA i etylesterform.

Source: European Journal of Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.1038/ejcn.2010.239
”Enhanced increase of omega-3 index in response to long-term n-3 fatty acid supplementation from triacylglycerides versus ethyl esters”
Authors: J. Neubronner, J.P. Schuchardt, G. Kressel, M. Merkel, C. von Schacky, A. Hahn

LÄS MER…

Blåbär kopplade till förbättrad blodkärlshälsa, i ny studie

2010 november > torsdag, november-18-2010

Jag har skrivit mycket om det lilla blåbäret, som är så kompetent och bra för kroppen. Blåbär är inte bara bra för synen utan har även visat goda egenskaper på blodsockret ohc för att behålla minnet vid ålderdom.

Nu kommer en ny studie som visar att vilda blåbär som ett komplement till den vanliga kosten kan minska blodtrycket. Studien genomfördes med hypertensiva råttor och visade att de djur som utfodrats med kost kompletterad med 8 procent vilda blåbär fick mindre förträngningar i sina blodkärl. Detta jämfört med de djur som utfodrats med vanlig mat.

Resultatet publicerades nyligen i tidsskriften ”Journal of Agricultural and Foodchemistry” och utfördes av University of Maine, Northwestern University och University of Louisville.

Den medicinska anledningen till blåbärets positiva effekt tros härröra till NO systemet, dvs att kväveoxid främjar en uppmjukning av blodkärlen och därmed minskar blodtrycket. Hårda blodkärl är sedan länge en av de största orsakerna till högt blodtryck. Du får hårda kärl främst på grund av för lite kväve, för lite näring och fel fet. Du behöver elastik i blodkärlen, precis som i kroppens andra delar. Om det är hårt och svårt att ta sig genom kärlen, så blir det inte bara högre tryck utan också större risk för proppar.

Blåbär som är mitt älsklingsbär är en naturlig källa polyfenoler, de kraftfulla antioxidanter som innehåller phenolics syror, tanniner, flavonoler och antocyaniner. Det lilla bäret är alltså fullproppat med nyttigheter och är dessutom bra för magen. Som jag även nämnde ovan, så är blåbär förknippat med kolesterol och sägs även ge förbättrade blodsockervärden.

Source: Journal of Agricultural and Food Chemistry
2010, Volume 58, Issue 22, Pages 11600-11605
“A Wild Blueberry-Enriched Diet (Vaccinium angustifolium) Improves Vascular Tone in the Adult Spontaneously Hypertensive Rat”
Authors: A.S. Kristo, A.Z. Kalea, D.A. Schuschke, D.J. Klimis-Zacas

LÄS MER…

Vattenmelon kan balansera blodtrycket… !

2010 november > torsdag, november-18-2010

Fick just härliga tips från min vän och kollega Peter Wilhelmsson, gällande min älsklingssmoothie och sommarsnacks, Vattenmelon. Vattenmelon är oerhört rik på antioixdanter och är faktiskt en av de mest antioxidantrika livsmedel vi har, eftersom den annars mestadels innehåller vatten. 

Vattenmelon är även en naturlig källa av L-citrullin och en förening nära förknippad med L-arginin. De är avgörande för bildning av kväveoxid som hjälper till att vidga blodkärlen och därmed ge ett bra och balanserat blodtryck.

Arturo Figueroa på Florida State University och hans kollegor har gjort studier kring just vattenmelonen och dess goda effekter. Studierna ombesörjde inskrivna patienter (fyra män och fem kvinnor), som alla var medelålders (54 år) och som hade risk för hypertoni dvs högt blodtryck (134/77 ± 5 / 3 mm Hg).

Patienterna fick tillskott med vattenmelon under 12 veckors tid eller placebopiller. Det visade sig att tillskott med 6 gram L-citrullin från vattenmelon förbättrade den arteriella funktionen och sänkte blodtrycket på alla de nio patienter som fick tillskottet. Närmare bestämt så minskade L-citrullin-tillskottet det systoliska värdet utan att ändra hjärtfrekvens, eller aortans pulsvågshastighet.

LÄS MER…

Lagrad vitlök visar förbättring på systoliskt blodtryck

2010 november > torsdag, november-18-2010

Dagligt tillskott av ett lagrat vitlöksextrakt kan minska det systoliska blodtrycket med 10,2 mmHg, visar nya uppgifter från Australienska studier.

Och här kommer min lilla blodtrycksskola innan jag fortsätter leverera studien…

Med systoliskt blodtryck menas det övre trycket som representerar blodtrycket vid hjärtats sammandragning. Sammandragningen kallas för systole, vilket alltså ger namnet systoliskt. Ditt systoliska blodtryck bör ligga mellan 120 och 140 mmHg och helst inte över 140. Diastoliskt blodtryck är det motsatta blodtrycket, dvs det undre trycket när hjärtat utvidgas och samlar in blodet. Vid sammandragningen pumpas blodet ut i kroppen och vid utvidgning samlas blodet in och hålls kvar av hjärtklaffarna.

Hjärtats utvidgning kallas för diastole, därav namnet. Det diastoliska blodtrycket bör inte ligga högre än 90 mmHg och vanligtvis är det mellan 70-90. Vid diabetes och njursvikt bör blodtrycket ligga ännu lägre, vilket kan vara bra att känna till. När hjärtat vidgar sig, drar lungorna ihop sig och tvärtom. Detta gör andningen central vid högt och lågt blodtryck samt om man har problem med oregelbundna hjärtslag. Andas du snabbt , högt upp i bröstet och är ständigt stressad, så kommer det sätta sig på hjärtat.

Här är även koppar otroligt viktig eftersom koppar som mineral är nyckeln till hjärtat och även kalcium och lite andra mineraler. Tänk på att högt blodtryck kan bero på trånga kärl, för lite vätska (så att det blir som en sugrörseffekt då blodkärlen drar ihop sig, för att spara på vatten). Högt blodtryck kan även bero på höga och långvariga kortisolpåslag, sköldkörtelproblematik och för dålig blodgenomströmming på grund av för lite motion. Sen kan självklart sjukdomar och näringsbrister inverka, men nu har ni den första förståelsen i hur blodtrycket funkar.  

Vitlök har god effekt på blodrening samt vid tarmproblematik eftersom den renar effektivt. Även vid mikrober (virus, parasiter, bakterier) så har vitlök god effekt och det har en förmåga att minska blodets myntrullar (när blodet klumpar i hop sig).

Om du vill testa själv, så kan du uppsöka en näringsterapet som är duktig på blodananlys och se på ditt eget levande eller torkade blod. Testa sedan med fermenterad vitlök eller annan blodrensande ört och titta igen efter ett par månader. Samma sak med ditt blodtryck… testa det också efter att kärlen har rensats lite, så får du sannolikt se vilken skillnad det blir. Har du högt blodtryck, så är det också klokt att motionera mera, äta mera grönsaker, bär och bra fett fisk. Minska ner på skräpmat, dåligt fett och rött kött. Byt kvällsmackan eller snacksen mot att en ”upp och hoppa ur soffan-timme” med kvällspromenad… :)

Och nu fortsätter jag med studien… :)

Studierna är utförda av forskare från University of Adelaide. Resultatet observerades hos personer med inledande systoliskt blodtryck (SBP) på 140 mmHg eller över, och inga effekter observerades hos personer med lägre SBP. Studien är den första inom just vitlök och dess inverkan på blodtrycket, vilket stödjer de potentiella kardiovaskulära (i kärlen) nyttor som vi kan se hos vitlök. I studierna använder tillskott med fyra kapslar vitlöksextrakt per dag. Kapslarna var på 960 mg och innehöll 2,4 mg S-allylcysteine. Tillskotten gavs i 12 veckor.

Source: Maturitas
Volume 67, Issue 2, Pages 144-150
“Aged garlic extract lowers blood pressure in patients with treated but uncontrolled hypertension: A randomised controlled trial”
Authors: K. Ried, O.R. Frank, N.P. Stocks

LÄS MER…

En av sju patienter skadas av misstag inom sjukvården

2010 november > onsdag, november-17-2010

En av sju patienter skadas av misstag under medicinska behandlingar, visar en ny analys utförd av Department of Health & Human Services.

Rapporten nämner ett antal olika ”biverkningar” eller orsaker till felbehandlingar, bland annat kraftiga blödningar efter operationer, urinvägsinfektioner i samband med användning av katetrar och felaktig medicinering. Forskarna uppskattar att dessa typer av biverkningar bidrar till cirka 15.000 dödsfall per månad eller cirka 180.000 dödsfall varje år, enligt rapporten som publicerades i tisdags.

I artikeln som ankyter till studien, står att läsa lite olika tips för dig som ska läggas in på sjukhus eller på något sätt behandlas inom sjukhusets väggar.

1. Ta med dig någon till sjukhuset, din mamma, syster, man, hustru eller en vän som kan tala för dig och som också kan föra läkarens ord vidare till dig, när du har piggnat till. Det är också skönt med någon som kan hämta kläder, saker eller som kan hjälpa till med småfix.

2. Var noga med att ha koll på vilka mediciner du ska äta och anteckna direkt när du har fått en medicin, så att du kan säga ifrån om du tror att du får din dos dubbelt. Ett vanligt misstag i sjukvården är att man råkar ge medicinen två gånger eftersom tiden är för knapp och det är för många personer som tar hand om en och samma patient.

Om du har mindre lätt att hålla ordning på medicinerna, så be om en daglig lista över alla mediciner du tar och deras doser. När sjukhusets personal kommer för att ge dig din medicin, så kan du se om det matchar din lista och på så sätt pricka av. En god ide är också att fråga personalen om vad de olika medicinerna har för syfte!?

3. Var försiktig med katetrar. Katetrar kan vara källor till onödiga infektioner, så använd en kateter bara om det är ytterst nödvändigt.

4. Sen är det en bra tanke att alltid se vad man kan göra med sin egen hälsa, såsom att motionera, äta bra mat, återhämta sig, sova ordentligt, dricka vatten o.s.v.

Våra sjukhus är fantastiska på akutvård och det är tur att de finns på många sätt, så man ska aldrig svartmåla dem. Däremot så är de inte så bra på förebyggande och rehabiliterande åtgärder och i många länder samarbetar man med andra yrkesgrupper för detta, istället för som i Sverige, där de istället försöker vara bäst på allt.

Men som sagt… de är otroligt duktiga på akut medicin och jag skulle knappast vilja bli behandlad av en zonterapeut eller bindvävsmassör om jag råkade ut för en bilolycka… ;)

Det som vi däremot inte får glömma är att vår hälsa till stor del är vårt eget ansvar. Jag brukar se på sjukhus som på lyxfällan… att människor bara överlämnar sina liv till någon annan för att han/hon inte orkar längre, det är trist men sant. Ibland kanske det är så, att orken tryter, men ta då med en vän som kan hålla låda för din skull… :)

Läs hela studien: Hospitals

LÄS MER…

Tonåringar som minskar sitt natriumintag kan förhindra hjärtsjukdom i vuxen ålder

2010 november > tisdag, november-16-2010

Om tonåringarna minskar sitt intag av salt avsevärt så kan de minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder, detta enligt ny forskning som presenterades vid American Heart Association’s Scientific Sessions nu i helgen.

Forskarna, från University of California, San Francisco hävdar att dagens tonåringar konsumerar mer natrium i genomsnitt än någon annan målgrupp. Pizza anses vara den främsta källan till natrium, och då alltså inte vanligt salt från bra källor som havssalt. Riskerna med att de minskar sitt intag av salt är att även jodintaget minskar, vilket är nödvändigt framförallt idag när vi utsätts för så mycket strålning (jod skyddar mot strålning).

Källa: FoodNavigator.com

LÄS MER…

Kalcium och Vitamin D – den ultimata kombinationen för god benhälsa

2010 november > måndag, november-15-2010

Nu kommer ytterligare en studie om D-vitaminens stora roll vid benskörhet. Kombinationen av D-vitamin och kalcium ökar bentätheten hos postmenopausala kvinnor, visar en ny studie från Finland.

Bentätheten ökade betydligt om de fick dagliga doser på minst 800 internationella enheter D-vitamin (cholocalciferol) och 1000 milligram kalcium. Studien utfördes av universitetet i Kuopio, drevs under 3 års tid och rapporterades nyligen i tidskriften Osteoporosis International.

Det kan vara klokt att tänka på att kalcium i sin tur behöver magnesium för att tas upp av kroppen. Öka alltså gärna ditt magnesiumintag, tillsammans med kalcium 60/40 eller 80/20. Vid magnesiumbrist som lätt kan uppstå pga urlakade marker eller långvarig stress, så minskar upptaget av kalcium.

En annan intressant sak är att om du har för lite D-vitamin så minskar kalciumupptaget i tarmen. Alla dessa saker som sker, är beroende av varandra och skyddar kroppen mot att ha för håga nivåer av det ena eller det andra.

För lite kalcium i förhållande till D-vitamin, gör att D-vitamin tar kalcium från benstommen och på så vis skapar benskörhet. Ät alltså alltid dessa tre tillsammans, kalcium, magnesium och D-vitamin OM du inte har höga halter och behöver minska dem alla. D-vitamin behövs hela året om i Sverige, framförallt under vintertid eftersom solens strålar står för lågt och inte ger strålning till vår hud. Om detta kan du läsa på min D-vitamin-sajt: www.d-vitamin.biz

Source: Osteoporosis International
2010, Volume 21, Issue 12, Pages 2047-2055
“Effect of calcium and vitamin D supplementation on bone mineral density in women aged 65-71 years: a 3-year randomized population-based trial (OSTPRE-FPS)”
Authors: M. Karkkainen, M. Tuppurainen, K. Salovaara, L. Sandini, T. Rikkonen, J. Sirola, R. Honkanen, J. Jurvelin, E. Alhava, H. Kroger

LÄS MER…

1 2 3 4
56 st på 4 sidor
FörstaSista