Testa allergiska reaktioner vid histaminöverskott med histamintest!

2010 juni > måndag, juni-7-2010

Histaminproblematik blir allt vanligare, främst då histamin tillverkas av den egna kroppen samt tilförs i allt större mängd, via maten. Vissa födoämnen innehåller väldigt höga halter av histamin. Läs mer om livsmedel med histamin längst ner i inlägget.

Histamin bryts ner av enzymet diaminoxidas och de som är känsliga mot histamin, har sannolikt en dålig produktion av just enzymet diaminoxidas. En anledning kan även vara att man har ätit eller druckit något (tex: läkemedel, alkohol etc.) som hindrar enzymets funktion. Detta är faktiskt en anledning till att många blir allergiska vid intag av tex öl, eftersom öl är histaminrikt samtidigt som alkoholen minskar enzymproduktionen.

När man har överskott av histamin i kroppen av ovan nämnda orsaker eller om flera orsaker kombineras, så uppstår allergiliknande symtom. Till exempel så är en nedsatt enzymfunktion (permanent eller tillfällig) tillsammans med högt intag av histamin via maten, en mindre bra kombination.

Liksom andra enzymer (laktas till laktosnedbrytning) så kan man köpa kapslar som innehåller diaminoxidas-enzymet. Dessa kan tas i förebyggande syfte inför en histamin-rik måltid eller när symtomen uppstår. Internationellt används Daosan men i Sverige verkar inte detta finnas, utan istället ett märke som heter Camucin. Jag vet dock inget om just detta enzym, men sannolikt så är det likt Daosan. 
 
Jag har tidigare skrivit om de utbildningar som jag gått inom miljögiftstester, födoämnestester m.m. och faktiskt så kan man även ta histamintest. Det kan vara en bra ide att undersöka det om man reagerar på histaminrika livsmedel. Själva analysen görs via ett tyskt labb och man skickar in serum från venöst blod på samma sätt som vid födoämnestester.

Testet mäter mängden diaminoxidas i blodet, dvs förmågan att bryta ner histamin, ej hur mycket histamin som finns i blodet. Ju mindre halt enzymer, desto större sannolikhet att det skapas histaminöverskott i kroppen som i sin tur leder till mer eller mindre stora besvär.
 
Läs mer om:
Histamin  
Histamin och mögeltoxiner
Födoämnestester
Pycnogenol
Histamintester

LÄS MER…

Uppvärmning och strålning med mikrovågor: Så här fungerar en mikrovågsugn och mobiltelefon!

2010 juni > söndag, juni-6-2010

Det är många som undrar över hur mikrovågsugnar och spisar fungerar vid uppvärmning och tilagning av mat. Det finns också roliga hemmalaborationer som man kan göra för att förstå detta bättre (se längst ner i inlägget).

Vid uppvärmning frigörs gaser som är lösta i vattnet, vilket innebär att det är vattnet som är det centrala vid uppvärmning. När gasen frigörs så uppstår det små bubblor, som du ser när något börjar att koka. I ett mikrovärmt vatten kan inte gaserna försvinna eftersom vattnet är stilla, vilket gör att det stannar kvar. Du ser detta om du lägger ner en tepåse i en kopp med mikrat vatten, eftersom tepåsen då frigör lösta gaser.

Uppvärmning i mikrovågsugn

Uppvärmningen på spisen och i mikrovågsugnen sker på olika sätt eftersom en spis tillför värme via ledning till den kastrull som du använder för att värma maten. Från ledningen bildas virvelströmningar (konvektioner) som värmer maten. I en mikro tillförs energin istället till vattnet genom absorberade mikrovågor. Vattnet värms upp genom att mikrovågorna tränger in i livsmedlet och värmer upp det inifrån. På grund av mikrovågornas förmåga att tränga in lite extra långt i livsmedlet. så går också att tillagningen blir snabbare.  

Skillnader i upphettning av olja och vatten

I en mikrovågsugnen sitter en liten sändare (magnetronen) som avger mikrovågor, vilka kan liknas vid korta radiovågor eller infrarött ljus (se förklaring nedan). När mikrovågorna träffar vattenmolekylerna, börjar molekylerna att svänga tills de blir varma. Endast vatten kan hettas upp i en mikrovågsugn, vilket innebär att ett livsmedel med mycket fett (tex smör) tar längre tid för upphettning än ett livsmedel som innehåller mycket vatten. Test gärna själv… genom att hetta upp olja och vatten samtidigt och känna temperaturskillnaden. Smör har ett litet vatteninnehåll, vilket gör att du kan värma det men om du använder tex Ghi som består av 100% fett, så är det en omöjlighet att hetta upp.

Anledningen till detta är att vatten har högt elektriskt dipolmoment, medan olja har ett lågt dipolmoment dvs: vattenmolekylen har en positiv och en negativ ände, vilket gör att de dras till varandra på samma sätt som magneter. Dessa ihopklumpningar bildar sedan en vattendroppe, ett moln, en sjö eller ett vattenfall. I oljan är dipolmomentet lågt, vilket innebär att det hettas upp långsammare av mikrovågorna än vatten. Det är också med anledning av detta som vatten räknas som bra lösningsmedel för salter, medan fett inte gör det.

Metallföremål i mikrovågsugn

Om du startar din mikro utan att ha något i den, så har inte mikrovågorna någonstans att ta vägen, vilket gör att de istället samlas väggarnas metall och bygger upp spänning som orsakar gnistor. Du kan inte heller hetta upp saker i metallkärl, eftersom metall inte släpper genom mikrovågorna. Maten värms då endast uppifrån, vilket försämrar uppvärmningstakten. Det är dock en myt att ugnen kan börja brinna av metallföremål, eftersom det endast är den höga spänningen som orsakar gnistorna. Däremot så kan hög spänning påverka magnetronen (som skapar mikrovågorna), så att den arbetar sämre eller går sönder.

Mikrovågor och proteiner

Mikrovågsugnen påverkar proteinerna i maten, eftersom molekylerna blir olika varma och krockar, på samma sätt som när åska uppstår. Proteiner påverkas dessutom av hårt upphettning och/eller kemisk påverkan, vilket man ser i studier om mjölk och mjölkersättning som värms i mikron. Det finns även teorier om att samma sak sker i homogenisering, då proteinerna vrids åt fel håll och inte kan tillgodogöra sig i kroppen.

Detta gör att man bör vara försiktig med mikrovågor från både mobiltelefoner och mikro. De värmer köttet både i din kropp när du talar i mobiltelefonen och i det livsmedel som du värmer/tillagar i din mikro, samt påverkar proteinerna så att de smälter samman och ändrar struktur. Det kan också vara orsaken till den ökade risken för hjärncancer från mobilstrålning men om detta finns relativt lite känd forskning.

Näring vid upphettning i mikrovågsugn

När molekylerna utsätts för mikrostrålning påverkas näringen genom att dunsta ur det du hettar upp, detta på samma sätt som när du kokar potatis och näringen till stor del försvinner ut i vattnet. Samma sak händer vid ångkokning, men det är sannolikt lättare att avgöra lämplig upphettningstid vid ångkokning som går långsammare, än när du använder mikro, eftersom det går så snabbt.

Mikrovågornas förmåga att tränga in längre in i livsmedlet, gör att uppvärmningen blir ojämn och temperaturerna kan bli oerhört höga på delar av livsmedlet. Vitaminer och mineraler påverkas redan vid 70 grader och enzymer redan vid 34-40 grader, vilket gör ett mikrat livsmedel till ett ”dött” livsmedel. Läs mer om:  enzymer

Däremot finns forskning som visar att lätt upphettning ökar tillgängligheten i vissa grönsaker såsom tex morötter och broccoli. Detta innebär att lätt upphettning ökar ditt näringsupptag av grönsakernas näring. Det bör dock påpekas att detta gäller vid lätt upphettning och inte sönderupphettning såsom det lätt kan bli i en mikro. Det bör också påpekas att enzymerna dör, även om näringen är lättare att ta upp. Det gör att maten smälts sämre och påverkar matsmältningssystemet på olika sätt, detta beroende på hur bra vi är på att smälta vår mat, hur mycket enzymer som finns i annan mat och i våra kroppar.  

Tyvärr, så används denna forskningsstudie som ett argument för att använda mikro, vilket är helt missvisande, då näringsökning även återfinns vid lätt upphettning med ångkokning och/eller tillagning i ugn. Att det skulle vara ett argument för ökad användning av mikro är alltså helt taget ur sitt sammanhang och ett rent kommersiellt argument.

Immunförsvar och mikrovågsugn

Mikrovågorna påverkar våra livsmedel så att strukturen förändras (se ovan). När detta sker, skapas reaktioner i magen som är oerhört intressanta. Tyska studier visar att m’nniskor som äter mikrad mat har mer vita blodkroppar i magen, till skillnad från de som äter vanligt uppvärmd mat, som har mindre mängd vita blodkroppar. I studien påvisades att de människor som åt levande föda, inte alls hade belastning av vita blodkroppar. 

Detta kan således tolkas som att mikrad och hårt upphettad mat, aktiverar vårt immunförsvar på grund av att det inte känns igen av kroppen. Hur det påverkas oss i nästa led är omöjligt att säga, men det innebär sannolikt att immunförsvaret arbetar för högtryck och belastas med onödig påverkan. Teoretisk sätt, skulle det också kunna innebära ett försämrat immunförsvar hos den som äter mikrad mat, medan det alltså går att förbättra sitt immunförsvar med mat som är mindre upphettad.   

Plaster i mikrovågsugn och aluminiumkärl

Det bör även påpekas att plaster fäller ut i mikrostrålning, vilket gör det mindre bra även av den anledningen. Var noga med att undvika plaster med ftalater och välj nappflaskor som är märkta och godkända för upphettning. Undvik alltid plastkärl av polyeten och välj hellre keramik och/eller porslin vid upphettning. Man bör inte heller tillaga eller förvara sura livsmedel i aluminiumkärl såsom kastruller, formar och/eller dricksflaskor eftersom de drar åt sig metallfällningar. Med sura livsmedel menas tex rabarberkräm eller citronsaft.  

Tänk också på att tomater är sura, så förvara inte krossade tomater i den öppnade konservburken utan i en liten glasburk. Undvik plaster i högsta möjliga mån och använd porslin och glas som förvaring. Desto tunnare plast, desto mer mjukgörare (ftalater) finns i plasten. Ftalater finns dessutom i hudvårdsprodukter, utan att behöva anges på innehållsdeklarationen.

Teflonförgiftning

Tänk även på att undvika att använda en stekpanna med teflon när du steker, eftersom teflon fäller ut och skapar förgiftning. Idag är 80-90% av den amerikanska befolkningen teflonförgiftade främst på grund av pannorna används trots repor i teflonlagret. Det står noga angivet på förpackningen att pannan inte får användas om det blir repor, men trots det, så används ointakta teflonpannor i de flesta hem. För att beskriva dess påverkan, så kan man använda kanariefåglarna som ett exempel.

Förr i tiden, släppte man ner kanariefåglar i gruvor, för att se när det eventuellt uppstod gasläckor. När kanariefåglarna slutade att sjunga, visste gruvarbetarna att det var dags att söka skydd. Det intressanta är att man inte kan steka maten i en teflonpanna med kanariefåglar i köket, eftersom de då dör av förgiftning. Stek istället i gjutjärnspanna och använd kärl av porslin eller glas.  

Strålningsskador
vid sjukdom

Vid strålning av tex tumörer, så kan biverkningar minskas med högt intag av antioxidanter, eftersom antioxidanter skyddar kroppen mot strålningens negativa påverkan (dvs motverkar bildning av fria radikaler). Antioxidanterna tar inte bort fria radikaler, utan gör dem stabila. En fri radikal saknar en elektron, vilket gör den aggressiv mot kroppens celler. När du äter antioxidanter, så delar de med sig av en elektron till radikalerna, som då blir neutrala och stabila. På så sätt kan oxidering och negativ påverkan på celler motverkas, minskas.

Inom kinesisk medicin används tee tree-te för att motverka strålning vid sjukdom. Forskning gjord vid University of California, Los Angeles och University of Freiburg visar även att svart och grönt te kan lindra strålningsskador på huden, främst från strålningsterapi. Enligt studien så minskades hudens inflammationer från strålningen, med hjälp av teet. Även Tulsité anses främja strålningsskador, vilket sannolikt kan bero på dess höga innehåll av basilika, som verkar skyddande genom mineraler. (Läs längst ner i inlägget om strålning från radioaktiva utsläpp)

Strålning vid cancer

Vid strålning av tumörer, löses tumören upp, vilket gör att den lättare sprids till andra organ i kroppen, då via blodomloppet. Tumörer har dessutom, ett stort nätverk med kärl som tillför näring till tumören, vilket gör strålningen mindre enkel. Vid strålning, bör alltid andra infallsvinklar beaktas och vägas mot för- och nackdelar. Exempelvs, så kan tumörer i prostatan vara så långsamt framskridande, vilket gör en operation eller strålning farligare än att låta tumören sitta kvar. Många män hinner bli gamla och avlider av ålderdom, innan cancern blivit så farlig så att den orsakar dödsfall. Det kan dock vara klokt att öka intaget av näring och att leva hälsosamt, eftersom det minskar den belastning på immunförsvaret som vi faktiskt kan styra över.  

Immunförsvar för att motverka strålning

Du kan öka immunförsvaret genom att tillföra gott om bra mat, näring (antioxiderande mineraler och vitaminer) från grönsaker och bär (ej för mycket frukt eftersom det påverkar levern och därmed kroppens rening). Tillsätt särskilt vitamin E, vitamin D (brist kan uppstå vid sjukdom och stor inomhusvistelse) samt selen (som idag är utarmat i våra marker). Sov ordentligt, stressa så lite som möjligt, umgås med människor som ger dig god energi  och gör saker som du tycker om och som får dig att skratta.

För att förtydliga ang olika vågor så kan det vara bra att veta att:

Radiovågor

– Radiovågor går rakt genom kroppen, innehåller oerhört lite energi och finns i den radiosändare som sitter i din trådlösa telefon eller i tex ett  trådlöst nätverk. Men som sagt, alla bäckar små… Ha hellre en fast telefon än en trådlös o.s.v.

Mikrovågor

– Mikrovågor innehåller mer energi, absorberas av kroppen och kan skapa uppvärmning. Både mobiltelefoner och mikrovågsugnar läcker mikrovågor. Stå alltså aldrig nära en mikrovågsugn, när den är igång (eller allra helst, undvik den helt) och ha inte mobiltelefonen för nära huvudet. Uppvärmningen påverkar och ökar värmen i ditt eget kött, vilket kan skapa problem på olika sätt.  

Infrarött

– Infrarött finns i dina fjärrkontroller och till viss del i glödlampor. Du kan undvika onödiga sändare genom att stänga av och sätta på saker med mänsklig kraft, istället för att använda en dosa. Dock så är infrarött så svagt och stoppas av huden, vilket gör att det anses vara ofarligt.

Synligt ”vanligt” ljus

– Vårt synliga ljus finns i glödlampor och lysrör och liksom infrarött. är det ofarligt eftersom huden stoppar strålningen. Det ser du enkelt eftersom synligt ljus inte kan går genom din kropp och komma ut på andra sidan.

Ultraviolett strålning (UVA och UVB-strålning)

– Ultraviolett ljus finns som UVA och UVB, och de har olika funktioner. UVB omvandlar D-vitamin i huden, vilket gör det nödvändigt för alla djur och människor (förutom för nakenråttan som är det enda djur som inte har förstadie till D-vitamin i huden. Hos djur med päls sitter förstadiet i pälsen, vilket är en av anledningarna till att de slickar sig på pälsen. Hos oss människor, behövs hudens provitamin aktiveras med UVB-strålar. Läs mer om D-vitamin och UVB-strålar: D-vitamin

UV-strålning kan även komma från UV-lampor som ger skador på huden (brännskador och senare risk för hudcancer) vid överexponering. Vid ljusterapi användes tidigare både UVA-och UVB-strålar vilket innebar omvandling av D-vitamin i huden och sannolikt bidrog till minskad depression då D-vitaminbrist är centralt vid bla: depression, särskilt i vårt vintermörka land. När UVB-strålarna avlägsnades, innebar det även ett sämre resultat vid ljusterapi. Ett exempel på UV-strålning är de gamla kvartslamporna som tillverkades frö att lösa problemet med vinterns brist på UVB-strålar. Dess upptäckt var således en nationell insats för att främja D-vitaminomvandlingen. 

UV-strålar på naturlig väg, kommer till oss via solen som avger både infrarött, synligt ljus, UVA- och UVB-strålning. UV-strålar finns även i stjärnor, men strålningen räknas som mycket låg.

Solkräm och näringsämnen som skyddar mot UV strålning

Skydda dig mot UV-strålar med kläder och strålningsskydd samt med naturliga solkrämer. Undvik de solkrämer som innehåller parabener och andra gifter, eftersom det blir allt påtagligare att de luckrar upp huden och skapar passage för strålningen, så att den når ännu längre in i dina hudlager. Detta är sannolikt en stor anledning till dagens ökade hudcancerfall, eftersom vi använder så pass mycket solkräm, istället för att hålla oss undan solen.

Solkrämen stoppar dessutom D-vitaminomvandlingen i huden, vilket innebär att man alltid skall vistas ute i minst 15-30 minuter, utan solkräm, självklart på ett sätt som är anpassat för just din hudtyp. Om du är rödlätt och har lätt att bli röd, så behöver du kortare tid i solen, medan en person som är mörk, behöver längre tid för att både bli mörk och för att omvandla D-vitamin. 

I norden skyddas huden till stor del av lycopener i grönsaker såsom tomater och i mörkare länder skyddas vi av mörk hy, orsakad av både gener och kosthållning (betakarotener). Konventionell odling i gödseltråg minskar tomaternas näringsämnen och därmed också lycopenet i tomatens skal. Det innebär ett minskat skydd mot solens strålar. Lycopen är dessutom en av de näringsämnen som behöver lätt upphettning för att tas upp i kroppen. Hetta upp tomaternas lätt och/eller lägg dem ute i solen, så får de gott om förstadie till D-vitamin från solens strålar. 

Om du inte tål tomater, så testa att äta tomater som är ekologiskt odlade, eftersom dagens genmanipulerade tomater har latex i skalen och därmed starka allergener som aktiverar ett svagt immunförsvar. Om du är allergisk, överkänslig mot latexl, så tål du sannolikt ekologiska tomater, men inte de som är konventionellt odlade.       

Röntgenstrålning

– Röntgenstrålning finns i röntgen inom sjukvård, tandvård och vid flyg m.m. När man röntgar något, så bestämmer man sig för att röntga ett visst energifält, som sedan utläser det man önskar veta. Ett exempel är när man röntgar kroppen, eftersom den kan röntgas i flera led. 

Ett organ som röntgas anses vara just ett organ, på grund av att det ingår i samma energifält. På detta sätt, ser man skillnaden mellan tex hjärtat och mjälten, eftersom de ingår i olika energifält. Det är också på detta sätt, som du röntgar på olika djup, då du kan antingen röntga kroppen där du ser konturer av organ och/eller gå djupare och röntga ett visst organ. Du koncentrerar dig på olika energifält och det som består av samma form. Det är exempelvis stor skillnad på tätheten i blod, jämfört med hjärtats vävnad o.s.v.

Röntgen finns även i de gamla tv-apparater som ritar bilden med 20 keV elektroner. De nya tv-apparater som kommer, har en annan konstruktion, vilket innebär att de inte avger röntgenstrålning. Undvik alltså att sitta nära en gammal tjock-tv.

För att vara mer akademisk i mitt språk, så kan röntgenstrålning ( och gammastrålning) tränga genom material och slitar sönder elektronerna (jonisera) vilket kan skada DNA och det är också det som är anledningen till den ökade cancerrisken vid röntgenstrålning. Visst kan man använda röntgen för goda syften vid tex läkarundersökningar, men det är oerhört viktigt att sätta skadan i förhållande till nyttan. Om du arbetar med röntgen, så bör du alltid ha detta i dina tankar.

Dagens Medicin skrev nyligen om att stora delar av sjukvårdens personal, inte har kunskap om strålningens påverkan. Sannolikt så orsakar denna okunskap, en minskad förståelse för de skador som kan uppstå.

Gammastrålning

– Gammastrålning finns som naturlig strålningsbakgrund i jordens bergarter och kn därmed finnas i byggnadsmaterial i tex din husstomme. På detta sätt, så är det också en omöjlighet att undvika, men denna form av strålning anses inte farlig, utan snarare en nödvändig naturlig strålning. Radon är också en form av strålning, men jag känner inte till hur detta påverkas kroppen, mer än att den är skadlig för oss.

Alfastrålning

– Alfastrålning är det sista strålningen jag känner till och den består av kärnor med He och finns i tex brandvarnare. Det är med anledning av det, som du bör lämna in din brandvarnare om den går sönder.  

Hemmalabb med glödlampa och mikrovågsugn

Glödtråden inne i en glödampa kan fungerar som en antenn i en mikro eftersom mikrovågorna gör att elektronerna accelererar i tråden och därmed skapar växelström. Växelströmmen har så pass hög frekvens så att tråden blir varm och börjar att glöda. Testa det genom att lägga in en glödlampa i en mikro MEN tänk på att en mikro aldrig skall köras obelastad, vilket innebär att du även behöver ställa in ett glas vatten. Om du inte har vatten i ugnen, så kan sändaren av mikrovågar att förstöras. Tänk även på att lampan kan explodera om tråden blir för varm, så stäng av ugnen direkt när tråden har börjat att lysa.

Kul att veta är att mikrons sitter bakom ett metallgaller som skyddar lampan från mikrovågorna på samma sätt som att ett metallgaller stoppar strålningen genom mikrovågsugnens glasdörr.  Detta är anledningen till att tråden i mikrons lampa inte exploderar av värme och också en förutsättning för att det inte ska läcka ut ännu mera mikrovågor. Om dörrens metallgaller avlägsnas så är mikrovågsugnen oerhört farlig och avger stora mängder mikrovågor. Sen har man kommit på ett sätt för att tillverka glödtrådar som inte fungerar som en antenn, vilket också minskar spänningen i ugnens lampa.

När du utför experiment med en mikrovågsugn, så bör du alltid vara försiktig och det bör alltid finnas vuxna med som kan ta ansvar för att försöket utförs på rätt sätt.

Sen ett sista tillägg… Mobiltelfoner består av radiosändare som liksom mikrovågsugnen, sänder ut mikrovågor. Den värmer således vatten på samma sätt som en mikro, även om strålningen är avsevärt mycket svagare. Om du däremot talar i telefon oerhört mycket, så fungerar mobilen precis som ugnen, och hettar upp vattnet vid ditt öra.

Vid radioaktiv strålning skall man inta stora mängder jod, eftersom det skyddar mot strålningsskador (om jodet inte är beläget på samma ställe som strålningsutsläppet och därmed kan vara radioaktivt). Jodbrist kan dessutom skapa problematik med sköldkörteln, vilket skapar kopplingen mellan strålning och struma. För lite brist, innebär att halogener såsom klor, tar över jodets plats i sköldkörtelhormonet. Detta skapar sedan sköldkörtelhormoner som inte är verksamma i cellens mitokondrie. Läs mer om sköldkörteln och jodbrist

Det finns även ett antal växter som skyddar mot förorenad luft och som även påstås skydda mot elektromagnetisk strålning. Läs mer om detta i min översatta artikel från NASA-studier om filtrerande växter: Filtrerande växter

LÄS MER…

Polyfenolrik juice kan stärka immunförsvaret!

2010 juni > fredag, juni-4-2010

En ny tysk studie visar att juice på grönt te, druvkärnor, druvmust och Shiitakesvamp kan minska förekomsten av vanlig förkylning. De testpersoner som drack polyfenolrik dryck upplevde förbättringar i sina förkylningssymtom, vilket tyder på förbättringar i kroppens immunförsvar. Studen publicerades nyligen i British Journal of Nutrition.

Polyfenoler har en antioxiderande effekt och motverkar kroppens åldrande och risk för sjukdom från fria radikaler. Polyfenoler sägs även skydda mot cancer och hjärt-kärlsjukdomar samt ha ettt potentiellt skydd mot Alzheimers.

Source: British Journal of Nutrition
Published online ahead of print, doi:10.1017/S0007114510002047
“Immune-modulating efficacy of a polyphenol-rich beverage on symptoms associated with the common cold: a double-blind, randomised, placebo-controlled, multi-centric clinical study”
Authors: K. Schutz, M. Sass, A. de With, H-J. Graubaum, J. Grunwald

LÄS MER…

Nya studier om antidepressiva läkemedel och 10 tips för att motverka depression på naturlig väg!

2010 juni > fredag, juni-4-2010

En studie som nyligen publicerades i The New England Journal of Medicine, visar att läkemedelsföretag har valt att publicera studier om antidepressiva medel på ett selektivt sätt. De har offentliggjort nästintill alla studier som visat sig vara till fördel för antidepressiv medicinering, medan de studier som visar på att dessa läkemedel är ineffektiva, ej har publicerats.

Psykiatriska mediciner är nu den näst största klassen av sålda läkemedel, efter kolesterolsänkande läkemedel. De positiva studierna som har publicerats visar dessutom på en knapp fördel, då hela 40 procent av personer som intog placebo (sockerpiller) också blev bättre, i jämförelse med de 60 procent som tog läkemedel och förbättrade sina symptom. Med andra ord, så blir 80 procent av alla människor bättre, detta endast genom placebo.

Kvinnor har en 10 till 25 procent och män har fem till 12 procent risk att utveckla svår egentlig depression under sin livstid och en av tio amerikaner tar idag ett antidepressivt läkemedel. Användningen av dessa läkemedel har tredubblats de senaste tio åren, enligt en rapport från den federala regeringen. 86 procent av de personer som tar antidepressiva läkemedel drabbas även av en eller flera biverkningar, såsom sexuell dysfunktion, trötthet, sömnlöshet, nedsatt mental förmåga, illamående och viktökning.

Studien som har tillkännagivits visar att 74 studier med 12 läkemedel och över 12.000 människor, visar att 37 av 38 studier med positiva resultat har offentliggjorts, medan endast 14 av 36 negativa studier har publicerats. De som uppvisade negativa resultat  offentliggjordes på ett sätt så att de förmedlades på ett positivt resultat.

 Om du misstänker depression, börja med dessa 10 steg! 

1. Öka ditt intag av D-vitamin eller vistas ute i solen under sommartid.
2. Sova ordentligt och ha gott om återhämtning. 
3. Se över näringen i kroppen, eftersom depression kan härledas till näringsbrister. 
4. Testa om du har hyperthyreous eller hypothyreous.
5. Använd ljusterapi med UVB (för D-vitaminomvandlingen)
6. Minska på socker, vete, alkohol och/eller tillsatser.
7. Undersök om du har allergier eller födoämnesintoleranser. 
8. Se över din omgivning, miljö och de människor som finns i ditt liv.
9. Öka ditt intag av mättade och omättade fetter
10. Se över om du ev. lider av kemikaliebelastning eller förgiftning från maten du äter.

Referenser:
(1) Turner EH et al. 2007. Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy. New England Journal of Medicine. 358: 252-260.

(2) Eaton WW, Kalaydjian A, Scharfstein DO, Mezuk B, Ding Y. 2007. Prevalence and incidence of depressive disorder: the Baltimore ECA follow-up, 1981-2004. Acta Psychiatr Scand. 116(3):182-188.

LÄS MER…

Symtom på kemikaliebelastning, sjukdomar vid kemikaliebelastning och 10 steg för avgiftning av kemikalier och gifter!

2010 juni > fredag, juni-4-2010

Den amerikanska människan exponeras för i genomsnitt 6 miljoner pounds av kvicksilver och 2,5 miljarder pounds andra giftiga kemikalier, varje år.

100.000 giftiga kemikalier finns i vår miljö och har uppkommit sedan den industriella revolutionens början vilket gör att merparten av dem inte har hunnit testats för deras långsiktiga inverkan på vår hälsa. Faktum är att endast 5 % är testade, medan påverkan från restrerande kemikalier är relativt okända för oss. Det bör också tilläggas att även om en liten mängd av en kemikalie inte påverkar nämvärt, så kan all denna cocktail av kemikalier, orsaka oerhört stora problem i metabolismen och naturen.

Nolltolerans är en omöjlighet eftersom vi exponeras för kemikalierna, vart vi än befinner oss. Däremot så finns det mycket som går att göra, såsom att sluta lägga ut rötslam på åkrarna, att börja använda mer naturliga tillsatser, biologiskt nedbrytbara hushållsprodukter m.m.m.m.

Enligt den ideella organisationen Environmental Working Group, så har det genomsnittliga nyfödda barnet HELA 287 kända toxiner i hans eller hennes navelsträngsblod. Det bör påpekas att ett litet barn inte har utvecklade reningsorgan, varken i mammans mage och/eller vid livets början. Det är också vida känt att mammans allergier oftast upphör under en graviditet, eftersom barnet blir en form av rening av mammans blod… så kanske förstår du nu, hur påtagligt detta problem är och kommer att visa på.

Barn som diagnoseras med ADHD, autism m.m. är inte sjuka… de passar bara inte in i den här världen med stress, skräpmat och kemikalier. Autistiska barn har dessutom en oerhört andlig sida, vilket istället kan anammas och byggas vidare på. Att de inte tar kontakt med oss kan bero på mycket, men tider utan socker, kemikalier, avgiftning från kemikaliebelastning och läkemedel samt rensning efter vaccinering, har visat påtagliga och positiva skillnader.  

De flesta läkare har fortfarande en stor okunnighet inom området då de helt enkelt lär sig väldigt lite om kost och avgiftning under sin läkarutbildning. Stora delar av befolkningen har symtom på kronisk toxicitet, dvs kemikaliebelastning eller läkemedelsbelastning, men dessa symtom kan verka kroniska och uppkommer oftast i steg, vilket gör att du sällan kopplar ihop dem med gifter.

Då mijögifter kan ta proteinernas plats i citronsyracykeln så kan miljögifter ge kemikaliebelastning med trötthet (brist på ATP) och ett katabolt syndrom med proteinbrist och därmed även enzymbrist. Även bromider kan störa i kroppen, främst genom att ta över platsen från jod i sköldkörtelproduktionen, vilket ger icke fungerande hormoner som når cellens mitokondrie.

Till detta kan även inlagring av kemikalier i kroppens fettvävnader vara av intresse, då kroppen lagrar gifterna och därmed ökar sin fettinlagring när det tillförs stora mängder kemikalier. Flera universitet kring världen forskar i ämnet, vilket visar tydliga resultat på att kemikalier ökar fetma och diabetes, självklart i samband med andra livsstilsfaktorer. 

Har du någon av nedanstående symtom på kemikaliebelastning?
(Källa: Mark Hyman)   

• Trötthet
• Muskelvärk
• täppta bihålor
• Överdrivna problem med bihålorna
• Huvudvärk
• Uppsvälldhet
• Gas
• Förstoppning
• Diarré
• Illaluktande avföring
• Halsbränna
• Sömnproblem
• Matbegär, starkt sug
• Vätskeansamlingar
• Hudutslag
• Hudproblem
• Eksem
• Psoriasis
• Acne
• Dålig andedräkt
• Premenstruellt syndrom
• Andra menstruella störningar
• Mörka ringar under ögonen
• Koncentrationssvårigheter
• Problem att gå ner i vikt (kemikalier, gifter lagras in i fettet)

Läs även mer om läckande tarm (Leaky Gut Syndrome): Läckande tarm 

Vid kemikaliebelastning/födoämnesintolerans kan du drabbas av bland annat:

• Parkinsons sjukdom
• Alzheimers sjukdom
• Demens
• Autism
• Depression
• Sömnlöshet, sömnproblem
• Hjärtsjukdom
• Kroniskt trötthetssyndrom
• Fibromyalgi
• Cancer
• Autoimmun sjukdomar
• Födoämnesallergier
• Artrit
• Crohns sjukdom, sår i tarmen och kolit
• Menstruella problem som svåra blödningar, kramper, PMS, klimakteriebesvär, humörsvängningar och värmevallningar

Våra organ behöver rena oss från kemikalier hela tiden, och om det blir för mycket eller om våra organ är nedsatta, så skickar levern ut skräpigt blod, vilket gör att det fastnar skräp i kroppen. Skräpet orsakar sedan inflammationer, som idag omnämns som autoimmuna sjukdomar. Samma sak om du har en tarm som har fått små hål (läckande tarm) på grund av för dålig tarmmiljö, mycket negativ stress eller mindre bra kosthållning. Genom dessa små hål läcker det ut skräp i blodet som sedan inte kan renas av levern.

När du sedan blir toxisk så innebär det att den totala belastningen för kroppens organ, blir för stor och tung att klara av. När detta sker, så accelererar sjukdomarna oftast snabbt, eftersom kroppens fasad har fallit och allt går på halvfart. Det är ungefär som en fabrik som har massor med alerta arbetare men som arbetar mycket hårt och under press. När de sedan bränner ut sig, så går det snabbt och många av dem bränner ut sig samtidigt.

Exponeringskällor för kemikalier:
(Källa Mark Hyman)

• Exponering för tungmetaller som kvicksilver och bly, petrokemi, bekämpningsmedel och gödningsmedel.

• Födoämnesallergier, miljörelaterade allergier, mögel och gifter från mögel.

• Dagens amerikaniserade snabbmatskost med tillsatser, kemikalier och industriellt framtagna produkter.

• Mentala, emotionella känslor av ensamhet och otillräcklighet såsom isolering, ensamhet, ilska, svartsjuka och fientlighet, omvandlas också till gifter i vårt system.

• Mediciner kan ibland verka som toxiner. Ibland kan vi behöva mediciner, men idag tar vi det för alla möjliga små problem och missar helt det faktum att tex antibiotika behöver kompletteras med tex probiotika. Vid cancerbehandling kan tex immunförsvaret förbättras avsevärt genom bra mat, gott om utomhusvistelse, bra umgänge, minskad stress och mental träning m.m..

• Interna toxiner som vi har i kroppen såsom bakterier, svampar och jäst som finns i våra tarmar samt de hormonella och metaboliska toxiner som förekommer i kroppen.

Optimal avgiftning:

1. Identifiera och bli av med gifter

2. Fixa din tarm och tarmens slemhinna

3. Avlägsna snabbmat, vete, socker och andra försurande livsmedel

4. Motionera så att du svettas ut gifter och får omsättning i systemet

5. Öka funktionerna i din lever så att du har fungerande rening

6. Detoxa din hjärna genom att ha gott om återhämtning och genom att göra saker du tycker om och som ger dig energi

7. Drick ordentligt med kokat, renat vatten

8. Öka fettmängden i din kost, eftersom fett tar med sig tungmetaller och gifter ut ur kroppen.

9. Stressa mindre

10. Öka ditt näringsintag, så att ditt immunförsvar fungerar som det ska

LÄS MER…

Organic Food Solution (Maria Rodale) – Ny bok om ekologisk mat, ekologiska produkter och forskning om ekologisk livssil!

2010 juni > torsdag, juni-3-2010

Nu har det kommit en ny bok som är mer detaljerad inom ekologisk mat och beskriver de vinster som man kan gå från en ekologisk, giftfri livsstil. Boken heter ”Organic Food Solution” och sammanfattas i mars-numret av Women’s Health.

Långt före den ekologisk maten såg dagens ljus, så grundas den ekologiska rörelsen Rodale INC 1930 av Ji Rodale, följt av 1942 års lansering av ekologiskt jordbruk och ett magazine med tema trädgårdsskötsel. 5 år efter grundarens start av den ekologiska rörelsen, så skapade han ytterligare en ideel organisation, numera känt som Rodale Institutet, där man forskar om de fördelar som finns med ekologiskt jordbruk. JI´s son, Robert Rodale, var en av de första att sträva för USDA´s ekologiska certifiering.

Boken Organic Food Solution är skriven av Maria Rodale och lyfter hurivida ett ekologiskt jordbruk kan läka och rädda oss, vår natur och våra djur.

Boken tar upp om jordbrukskemikalier, då dessa förstör markens naturliga förmåga att lagra och bearbeta Carbon. Mykorrhizasvamparna, som växer på växternas rötter och bidrar till att växthusgaser ur luften, dödas av kemikalierna.

Merparten av dagens kemikalier är inte biologiskt nedbrytbara, liksom kärnavfall och vi ser effekter från detta redan nu, då havslivet, natur och djur skadas. Detta syns i fortplantning, genom ökade mängder gifter i vattnet, i grödor och i djurens kött. Vi lider dessutom av infektioner och sjukdomar som astma, diabetes, MRSA, Parkinsons och cancer som alla är knutna till dessa kemikalier.

Läkare och forskare har numera visat att små doser och kumulativt små doser, kan vara lika giftiga som stora doser när det gäller kemikalier och gifter. Det finns således inga säkra gränser och det kanske mest oroande är den blandade cocktail som skapas från alla tillsatser och kemikalier vi utsätter kroppen för. Tänk också på att detta påverkas av dagens stress, för lite sömn, sämre näring och därmed sämre immunförsvar. Även kombinationer med läkemedel är okänd.  

Syntetiska gödningsmedel, bekämpningsmedel, fungicider, och genetiskt modifierade organismer (GMO) blir allt vanligare, främst ur kommersiella avseenden.

Flertalet studier visar att vissa ekologiska livsmedel har högre halter av näring, såsom antioxidanter och mineraler såsom magnesium och selen. Detta sannolikt beroende av näringen i odlingsjorden, men även det faktum att grönsaker som odlas ekologiskt, också får mogna i sin naturliga takt. Detta till skillnad mot konventionellt odlade grönsaker som oftast plockas tidigt i mognadsprocessen. Ekologiska råvaror har även större halter av näringsämnen som är verksamt mot cancer, tex konjugerad linolsyra. Ekologisk odling är dessutom säkrare då den inte innehåller farliga kemikalier, antibiotika eller har odlats på åkrar med förorenat avloppsslam.

En ny studie visar att personer som äter ekologiska livsmedel minskar sitt intag av bekämpningsmedel med så mycket som 90 procent (University of Washington). En annan studie visar att vissa stammar med jordburna bakterier stimulerar även vårt immunsystem samt ökar serotoninnivåerna hos möss vilket kan innebära stort genomslag för forskning kring depression. 

Läs boken av Maria Rodale för mer information!

LÄS MER…

Ekologiskt garvade och giftfria skor utan krom!

2010 juni > torsdag, juni-3-2010

Vi får i oss oerhört mycket gifter via skorna som vi använder, särskilt när vi blir svettiga om fötterna. När naturskyddsföreningen gjorde test på 27 olika plastskor, så fann de giftiga ämnne i samtliga skor. Tänk små barn, som går i plastiga skor eller kromgarvade skor som avger tungmetaller/kemikalier och för att inte tala om de gamla hederliga strumporna i plast (sockiplast)…

Lyckligtvis, så kommer det bättre och bättre alternativ, då främst vegetabiliskt garvade skor som är utan kemikalier och tungmetaller. Docksta skor och Kavat har börjat sälja garvade ekologiska skor och idag hittade jag barnskor som är helt ekologiska och utan krom på Kretsa. Super att det börjar komma mer och mer alternativ… :)

Kavat-skor finns även för vuxna under varumärket: E & K of Sweden och säljs hos Scorett. De ska vara tillverkade av vegetabiliskt garvat skinn från Tärnsjö garveri i Uppland. Du kan även finna ekoskor på: http://www.blueturtle.se

LÄS MER…

Kul workshops med Danny Becher, Folker Meissner och Martin Fransson!

2010 juni > onsdag, juni-2-2010

Tänkte tipsa om lite olika workshops som är på gång, med Danny Becher (Healing Sound med övertoner, sound, mantra), NES som är en 2-dagars kurs med praktisk introduktion och utbildning i ”The Human Body Field (HBF) och dess olika delar” med
akupunktören Dr Folker Meissner (Tyskland) samt Access Bars och Foundation med Martin Fransson.

Dr Folker Meissner har arbetat som läkare och terapeut i nästan 30 år, främst med fokus på integrativ medicin på sin egen klinik i Bonn. Dr Meissner är expert och lärare i Akupunktur, NES och andra metoder inom Energimedicin. Kursen är nu till helgen: 4-5 juni i Sthlm.

Danny Becher, Holland, är en pionjär inom området Ljud, toning, övertoner och chanting och dess koppling till personlig utveckling och medvetenhet. Hans workshop är 12-13 juni: Läs mer på Livshälsa

Sen, 18-21 juni är det Bars oc h Foundation… Läs mer: Welledge

LÄS MER…

Mixa ditt eget cashewsmör!

2010 juni > tisdag, juni-1-2010

Jag har fått många mail ang mitt tips om cashewsmör i juni månads ToppHälsa. Så här kommer receptet:

Mixa naturella cashewnötter med lite kallpressad ekologisk olivolja (200 gram till 2 msk olja), mixa tills det uppstår ett smörliknande massa som nästan skummar. Det är oerhört gott och nyttigt till både mat och som pålägg istället för exempelvis mjukost eller liknande! Sen är självklart smör ett kanonbra alternativ, men om du alltså önskar ett helt veganskt alternativ, så är cashewsmöret perfekt. Testa även Ghi om du vill göra en laktosfritt, proteinfritt fett, utan miljögifter och kemikalier. Recept på GHI

Läs mer om kemiska margariner: Det ohälsosamma margarinsnusket

LÄS MER…

Förkärlek för salta smaker kan bero på genetiska faktorer!

2010 juni > tisdag, juni-1-2010

En ny studie visar att natriumfattiga livsmedel kan vara svårare för vissa människor att tycka om på grund av genetiska faktorer. Studien publicerades nyligen i magasinet: fysiology and behavior och är genomförd av Penn State University och University of Connecticut.

Forskarna fann att sälta uppfattas olika beroende på genetiska skillnader. Människor med större antal papiller på tungan var mer benägna att tycka om höga halter natrium än de som hade lägre antal papiller. 

”Ost är en blandning av mejeriprodukter med smak från fermenterad mjölk, men också med bittra smaker från mognad som blockeras av salt. En person med mycket papiller finner låg salthalt ost obehaglig eftersom bitterhet är för stor. ” sade bträdande professor i livsmedelsvetenskap vid Penn State University, John Hayes.

Source: Behavior and Physiology
doi:10.1016/j.physbeh.2010.03.017 pp. 369-380
“Explaining variability in sodium intake through oral sensory phenotype, salt sensation and liking”
Authors: John Hayes, Bridget Sullivan, Valerie Duffy

LÄS MER…

Cancerfall kan halveras och antalet hjärtinfarkter kan minskas med en femtedel med enkla val av livsstilsfaktorer!

2010 juni > tisdag, juni-1-2010

I dag står att läsa i SvD att antalet cancerfall bland svenska kvinnor kan halveras, tillsammans med en minskning på och antalet hjärtinfarkter med en femtedel. Forskare vid Karolinska institutet har genomfört en studie på 25000 kvinnor hemmahörande i Mälardalen. Dessa kvinnor har följts under elva år, vilka visar att cancer och hjärtsjukdomar kan minskas radikalt, med förhållandevis enkla medel såsom ökat intag av frukt, grönt, motion och andra livsstilsrelaterade faktorer. Studien visar dock att bara 5 procent av kvinnorna i studien tar omhand sig på detta sätt och att hela 95 procent väljer att inte gör det.

Läs mer: SvD

LÄS MER…

1 4 5
72 st på 5 sidor
FörstaSista