Skicka 2 månader efter kvicksilverförbudet skall vaccinering ske med kvicksilverinjektioner! till en kompis som ett e-postmeddelande!

  • captcha