1,4-dioxan i tvättmedel och rengöringsmedel!

En av miljöfrågornas mest förekommande tema är 1,4-dioxan, som är ett syntetisk petrokemisk cancerframkallande ämne som finns i flertalet av våra konsumentprodukter, såsom i hårvårdprodukter, rengöringmedel och tvättmedel.

En billig teknik för att minska graden av hårdare ingredienser i tvättmedel och rengöringsmedel, är bearbetning med hjälp av ethoxylation. 1,4-dioxan anses vara en  biprodukt av etylenoxid som reagerra med andra ingredienser, 1,4-dioxan är ett främmande ämne men det anges inte på produkterna, vilket gör att få konsumenter vet om innehållet. Det är samma sak med ftalater som inte anges i hudvårdsprodukter.

1,4-dioxan i tvättmedel är särskilt skadligt eftersom den kemiskt sätt binder sig till vatten och alltså finns kvar i tvätten. Även efter att vattnet har filtrets och renats, så visar vattnet på låga nivåer, vilket är minst sagt anmärkningsvärt.  Med anledning av det, så finns 1,4-dioxan kvar i dricksvattnet även efter rening och filtrering.  


Av de 80.000 kemikalier som idag är godkända i USA, så är det bara 200 som testats av EPA och 1,4-dioxan är en av de som EJ har testas. 1,4-dioxin är ett känt cancerframkallande ämne som är inblandad i cancer, leversjukdomar och andra allvarliga symtom. Bästa sättet att undvika det är att köpa helt ekologiska produkter, ekologiskt tvättmedel, ekologiska och naturliga rengöringsmedel och hudvårdsprodukter!

Källa: NaturalNews

www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.zarahssida.se
www.kostkoll.se