10 fakta om GMO (genmanipulering / genmodifiering)

1. GMO skapas genom konstgjord genetisk modifikation på växternas DNA, vanligen genom att man sätter in djurgener i växterna.


2. Genetiskt urval är däremot en naturlig process där växtfrön stärks i sina egenskaper från generation till generation. Man kan alltså säga att växten korsar sig för att bli starkare och mer motståndskraftig.

3. GMO-industrin förbjuder att spara utsäde och plantmaterial, vilket tvingar jordbrukarna att köpa nytt utsäde år efter år . Detta sker även genom försälning av hybrider, eftersom en hybrid inte går att plocka frön ifrån. På det sättet behöver du köpa nya frön varje år.

4. Moralen hos de personer som främjar GMO kan ifrågasättas i och med att de främjar farliga teknologier som hotar livet på jorden genom genetisk förorening och en kraftiga förluster av utsäde och mångfald.


5. GMO har kopplats till minst 200.000 självmord i Indien under det senaste decenniet, detta på grund av misslyckade grödor. Bönderna tror att de ska få stora vinster, satsar allt de har och när de sedan inser att de blivit lurade, så tar de sitt liv.  

6. GMO-industrin har finansiellt tagit över en stor del av både media, politiker och vetenskapliga tidskrifter. 

7. GMO orsakar ”genetisk förorening” som skadar andra grödor och i slutändan hotar den reproduktiva lönsamheten hos grödor på lång sikt. GMO-pollen sprids via vinden och insekter, vilket gör att det sprids till både genmanipulerade odlingsfält och fält med icke-gmo. Det går alltså inte att undvika GMO-smittade råvaror. 

8. GMO-foder ges till djur som sedan får GMO i sitt kött, mjölk och ägg. I Sverige behöver man inte ange om fodret är från en GMO-källa som exempelvis genmanipulerat sojaprotein. Du kan alltså handla kött utan att veta om det har GMO-smitta i sig eller inte. Lantmännen använder GMO-soja till alla sina djur. 

9. I Sverige är all soja, majs och raps GMO-smittad. Det har genomförts undersökningar som visar att GMO finns i princip alla våra livsmedel.

10. Om en produkt innehåller mindre än 0.9% GMO, så behöver det inte anges. Det är omöjligt att veta om en produkt är GMO-fri. Det får inte heller anges om den är GMO-fri.

Läs mer:

NaturalNews

Mer om GMO:

www.gmo-guiden.se
www.kemikalier.eu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se

www.rawfood-kost.se