10 bästa växterna för bättre oförorenad luft!

Under årens lopp har det varit många debatter om huruvida krukväxter kan filtrera inomhusluften genom att avlägsna gifter och partiklar. NASA-tester har visar att rymdfarkoster som packas med växter visade betydligt bättre luft. De tar både en del av luftföroreningarna, men det finns även teorier om att de kan ge ett visst skydd mot elektromagnetisk strålning.

New Ecologist gjort en lista över de 10 krukväxter som är mest anti-förorenande.

The Feston Rose plant
Devil’s Ivy
Phalaenopsis
English Ivy
Parlor Ivy
African Violets
Christmas Cactus
Yellow Goddess
Garlic Vine
Peace Lily

Källor Dr Mercola: 
www.mercola.com

Daily Green September 30, 2009 
New Ecologist juli 2009