Vassleprotein kan minska metabola risker vid fettrik kosthållning

Vassleproteinisolat kan minska viktökning och ansamling av kroppsfett vid en alltför fetrik kosthållning, visar en ny studie på möss. Djur som fick fettrik kost kompletterad med vassleproteinisolat (WPI) erhöll 42 procent lägre vikt och hade 32 procent lägre kroppsvikt än de djur som utfodrats med bara fettrik kost. Studien publicerades i Journal of Nutrition.


I studien påvisades vinster i kroppsvikt och fetma, minskade risker för insulinresistens och för fettlever. Vassleprotein kan således ha terapeutiskt potential att minska förekomst av diabetes och fetmarelaterade leversjukdomar, särskilt hos de individer som är i riskzonen.

Source: Journal of Nutrition
Volume 141, Pages 582-587, doi: 10.3945/​jn.110.133736
“Dietary whey protein lowers the risk for metabolic disease in mice fed a high-fat diet”
Authors: H.G. Shertzer, S.E. Woods, M. Krishan, M.B. Genter, K.J. Pearson

www.kostkoll.se