Uppvärmning och strålning med mikrovågor: Så här fungerar en mikrovågsugn och mobiltelefon!

Det är många som undrar över hur mikrovågsugnar och spisar fungerar vid uppvärmning och tilagning av mat. Det finns också roliga hemmalaborationer som man kan göra för att förstå detta bättre (se längst ner i inlägget).

Vid uppvärmning frigörs gaser som är lösta i vattnet, vilket innebär att det är vattnet som är det centrala vid uppvärmning. När gasen frigörs så uppstår det små bubblor, som du ser när något börjar att koka. I ett mikrovärmt vatten kan inte gaserna försvinna eftersom vattnet är stilla, vilket gör att det stannar kvar. Du ser detta om du lägger ner en tepåse i en kopp med mikrat vatten, eftersom tepåsen då frigör lösta gaser.


Uppvärmning i mikrovågsugn

Uppvärmningen på spisen och i mikrovågsugnen sker på olika sätt eftersom en spis tillför värme via ledning till den kastrull som du använder för att värma maten. Från ledningen bildas virvelströmningar (konvektioner) som värmer maten. I en mikro tillförs energin istället till vattnet genom absorberade mikrovågor. Vattnet värms upp genom att mikrovågorna tränger in i livsmedlet och värmer upp det inifrån. På grund av mikrovågornas förmåga att tränga in lite extra långt i livsmedlet. så går också att tillagningen blir snabbare.  

Skillnader i upphettning av olja och vatten

I en mikrovågsugnen sitter en liten sändare (magnetronen) som avger mikrovågor, vilka kan liknas vid korta radiovågor eller infrarött ljus (se förklaring nedan). När mikrovågorna träffar vattenmolekylerna, börjar molekylerna att svänga tills de blir varma. Endast vatten kan hettas upp i en mikrovågsugn, vilket innebär att ett livsmedel med mycket fett (tex smör) tar längre tid för upphettning än ett livsmedel som innehåller mycket vatten. Test gärna själv… genom att hetta upp olja och vatten samtidigt och känna temperaturskillnaden. Smör har ett litet vatteninnehåll, vilket gör att du kan värma det men om du använder tex Ghi som består av 100% fett, så är det en omöjlighet att hetta upp.


Anledningen till detta är att vatten har högt elektriskt dipolmoment, medan olja har ett lågt dipolmoment dvs: vattenmolekylen har en positiv och en negativ ände, vilket gör att de dras till varandra på samma sätt som magneter. Dessa ihopklumpningar bildar sedan en vattendroppe, ett moln, en sjö eller ett vattenfall. I oljan är dipolmomentet lågt, vilket innebär att det hettas upp långsammare av mikrovågorna än vatten. Det är också med anledning av detta som vatten räknas som bra lösningsmedel för salter, medan fett inte gör det.


Metallföremål i mikrovågsugn

Om du startar din mikro utan att ha något i den, så har inte mikrovågorna någonstans att ta vägen, vilket gör att de istället samlas väggarnas metall och bygger upp spänning som orsakar gnistor. Du kan inte heller hetta upp saker i metallkärl, eftersom metall inte släpper genom mikrovågorna. Maten värms då endast uppifrån, vilket försämrar uppvärmningstakten. Det är dock en myt att ugnen kan börja brinna av metallföremål, eftersom det endast är den höga spänningen som orsakar gnistorna. Däremot så kan hög spänning påverka magnetronen (som skapar mikrovågorna), så att den arbetar sämre eller går sönder.

Mikrovågor och proteiner

Mikrovågsugnen påverkar proteinerna i maten, eftersom molekylerna blir olika varma och krockar, på samma sätt som när åska uppstår. Proteiner påverkas dessutom av hårt upphettning och/eller kemisk påverkan, vilket man ser i studier om mjölk och mjölkersättning som värms i mikron. Det finns även teorier om att samma sak sker i homogenisering, då proteinerna vrids åt fel håll och inte kan tillgodogöra sig i kroppen.

Detta gör att man bör vara försiktig med mikrovågor från både mobiltelefoner och mikro. De värmer köttet både i din kropp när du talar i mobiltelefonen och i det livsmedel som du värmer/tillagar i din mikro, samt påverkar proteinerna så att de smälter samman och ändrar struktur. Det kan också vara orsaken till den ökade risken för hjärncancer från mobilstrålning men om detta finns relativt lite känd forskning.

Näring vid upphettning i mikrovågsugn

När molekylerna utsätts för mikrostrålning påverkas näringen genom att dunsta ur det du hettar upp, detta på samma sätt som när du kokar potatis och näringen till stor del försvinner ut i vattnet. Samma sak händer vid ångkokning, men det är sannolikt lättare att avgöra lämplig upphettningstid vid ångkokning som går långsammare, än när du använder mikro, eftersom det går så snabbt.

Mikrovågornas förmåga att tränga in längre in i livsmedlet, gör att uppvärmningen blir ojämn och temperaturerna kan bli oerhört höga på delar av livsmedlet. Vitaminer och mineraler påverkas redan vid 70 grader och enzymer redan vid 34-40 grader, vilket gör ett mikrat livsmedel till ett ”dött” livsmedel. Läs mer om:  enzymer

Däremot finns forskning som visar att lätt upphettning ökar tillgängligheten i vissa grönsaker såsom tex morötter och broccoli. Detta innebär att lätt upphettning ökar ditt näringsupptag av grönsakernas näring. Det bör dock påpekas att detta gäller vid lätt upphettning och inte sönderupphettning såsom det lätt kan bli i en mikro. Det bör också påpekas att enzymerna dör, även om näringen är lättare att ta upp. Det gör att maten smälts sämre och påverkar matsmältningssystemet på olika sätt, detta beroende på hur bra vi är på att smälta vår mat, hur mycket enzymer som finns i annan mat och i våra kroppar.  

Tyvärr, så används denna forskningsstudie som ett argument för att använda mikro, vilket är helt missvisande, då näringsökning även återfinns vid lätt upphettning med ångkokning och/eller tillagning i ugn. Att det skulle vara ett argument för ökad användning av mikro är alltså helt taget ur sitt sammanhang och ett rent kommersiellt argument.

Immunförsvar och mikrovågsugn

Mikrovågorna påverkar våra livsmedel så att strukturen förändras (se ovan). När detta sker, skapas reaktioner i magen som är oerhört intressanta. Tyska studier visar att m’nniskor som äter mikrad mat har mer vita blodkroppar i magen, till skillnad från de som äter vanligt uppvärmd mat, som har mindre mängd vita blodkroppar. I studien påvisades att de människor som åt levande föda, inte alls hade belastning av vita blodkroppar. 

Detta kan således tolkas som att mikrad och hårt upphettad mat, aktiverar vårt immunförsvar på grund av att det inte känns igen av kroppen. Hur det påverkas oss i nästa led är omöjligt att säga, men det innebär sannolikt att immunförsvaret arbetar för högtryck och belastas med onödig påverkan. Teoretisk sätt, skulle det också kunna innebära ett försämrat immunförsvar hos den som äter mikrad mat, medan det alltså går att förbättra sitt immunförsvar med mat som är mindre upphettad.   

Plaster i mikrovågsugn och aluminiumkärl

Det bör även påpekas att plaster fäller ut i mikrostrålning, vilket gör det mindre bra även av den anledningen. Var noga med att undvika plaster med ftalater och välj nappflaskor som är märkta och godkända för upphettning. Undvik alltid plastkärl av polyeten och välj hellre keramik och/eller porslin vid upphettning. Man bör inte heller tillaga eller förvara sura livsmedel i aluminiumkärl såsom kastruller, formar och/eller dricksflaskor eftersom de drar åt sig metallfällningar. Med sura livsmedel menas tex rabarberkräm eller citronsaft.  

Tänk också på att tomater är sura, så förvara inte krossade tomater i den öppnade konservburken utan i en liten glasburk. Undvik plaster i högsta möjliga mån och använd porslin och glas som förvaring. Desto tunnare plast, desto mer mjukgörare (ftalater) finns i plasten. Ftalater finns dessutom i hudvårdsprodukter, utan att behöva anges på innehållsdeklarationen.

Teflonförgiftning

Tänk även på att undvika att använda en stekpanna med teflon när du steker, eftersom teflon fäller ut och skapar förgiftning. Idag är 80-90% av den amerikanska befolkningen teflonförgiftade främst på grund av pannorna används trots repor i teflonlagret. Det står noga angivet på förpackningen att pannan inte får användas om det blir repor, men trots det, så används ointakta teflonpannor i de flesta hem. För att beskriva dess påverkan, så kan man använda kanariefåglarna som ett exempel.

Förr i tiden, släppte man ner kanariefåglar i gruvor, för att se när det eventuellt uppstod gasläckor. När kanariefåglarna slutade att sjunga, visste gruvarbetarna att det var dags att söka skydd. Det intressanta är att man inte kan steka maten i en teflonpanna med kanariefåglar i köket, eftersom de då dör av förgiftning. Stek istället i gjutjärnspanna och använd kärl av porslin eller glas.  

Strålningsskador
vid sjukdom


Vid strålning av tex tumörer, så kan biverkningar minskas med högt intag av antioxidanter, eftersom antioxidanter skyddar kroppen mot strålningens negativa påverkan (dvs motverkar bildning av fria radikaler). Antioxidanterna tar inte bort fria radikaler, utan gör dem stabila. En fri radikal saknar en elektron, vilket gör den aggressiv mot kroppens celler. När du äter antioxidanter, så delar de med sig av en elektron till radikalerna, som då blir neutrala och stabila. På så sätt kan oxidering och negativ påverkan på celler motverkas, minskas.

Inom kinesisk medicin används tee tree-te för att motverka strålning vid sjukdom. Forskning gjord vid University of California, Los Angeles och University of Freiburg visar även att svart och grönt te kan lindra strålningsskador på huden, främst från strålningsterapi. Enligt studien så minskades hudens inflammationer från strålningen, med hjälp av teet. Även Tulsité anses främja strålningsskador, vilket sannolikt kan bero på dess höga innehåll av basilika, som verkar skyddande genom mineraler. (Läs längst ner i inlägget om strålning från radioaktiva utsläpp)

Strålning vid cancer


Vid strålning av tumörer, löses tumören upp, vilket gör att den lättare sprids till andra organ i kroppen, då via blodomloppet. Tumörer har dessutom, ett stort nätverk med kärl som tillför näring till tumören, vilket gör strålningen mindre enkel. Vid strålning, bör alltid andra infallsvinklar beaktas och vägas mot för- och nackdelar. Exempelvs, så kan tumörer i prostatan vara så långsamt framskridande, vilket gör en operation eller strålning farligare än att låta tumören sitta kvar. Många män hinner bli gamla och avlider av ålderdom, innan cancern blivit så farlig så att den orsakar dödsfall. Det kan dock vara klokt att öka intaget av näring och att leva hälsosamt, eftersom det minskar den belastning på immunförsvaret som vi faktiskt kan styra över.  

Immunförsvar för att motverka strålning

Du kan öka immunförsvaret genom att tillföra gott om bra mat, näring (antioxiderande mineraler och vitaminer) från grönsaker och bär (ej för mycket frukt eftersom det påverkar levern och därmed kroppens rening). Tillsätt särskilt vitamin E, vitamin D (brist kan uppstå vid sjukdom och stor inomhusvistelse) samt selen (som idag är utarmat i våra marker). Sov ordentligt, stressa så lite som möjligt, umgås med människor som ger dig god energi  och gör saker som du tycker om och som får dig att skratta.

För att förtydliga ang olika vågor så kan det vara bra att veta att:


Radiovågor

– Radiovågor går rakt genom kroppen, innehåller oerhört lite energi och finns i den radiosändare som sitter i din trådlösa telefon eller i tex ett  trådlöst nätverk. Men som sagt, alla bäckar små… Ha hellre en fast telefon än en trådlös o.s.v.


Mikrovågor

– Mikrovågor innehåller mer energi, absorberas av kroppen och kan skapa uppvärmning. Både mobiltelefoner och mikrovågsugnar läcker mikrovågor. Stå alltså aldrig nära en mikrovågsugn, när den är igång (eller allra helst, undvik den helt) och ha inte mobiltelefonen för nära huvudet. Uppvärmningen påverkar och ökar värmen i ditt eget kött, vilket kan skapa problem på olika sätt.  


Infrarött

– Infrarött finns i dina fjärrkontroller och till viss del i glödlampor. Du kan undvika onödiga sändare genom att stänga av och sätta på saker med mänsklig kraft, istället för att använda en dosa. Dock så är infrarött så svagt och stoppas av huden, vilket gör att det anses vara ofarligt.

Synligt ”vanligt” ljus

– Vårt synliga ljus finns i glödlampor och lysrör och liksom infrarött. är det ofarligt eftersom huden stoppar strålningen. Det ser du enkelt eftersom synligt ljus inte kan går genom din kropp och komma ut på andra sidan.


Ultraviolett strålning (UVA och UVB-strålning)

– Ultraviolett ljus finns som UVA och UVB, och de har olika funktioner. UVB omvandlar D-vitamin i huden, vilket gör det nödvändigt för alla djur och människor (förutom för nakenråttan som är det enda djur som inte har förstadie till D-vitamin i huden. Hos djur med päls sitter förstadiet i pälsen, vilket är en av anledningarna till att de slickar sig på pälsen. Hos oss människor, behövs hudens provitamin aktiveras med UVB-strålar. Läs mer om D-vitamin och UVB-strålar: D-vitamin


UV-strålning kan även komma från UV-lampor som ger skador på huden (brännskador och senare risk för hudcancer) vid överexponering. Vid ljusterapi användes tidigare både UVA-och UVB-strålar vilket innebar omvandling av D-vitamin i huden och sannolikt bidrog till minskad depression då D-vitaminbrist är centralt vid bla: depression, särskilt i vårt vintermörka land. När UVB-strålarna avlägsnades, innebar det även ett sämre resultat vid ljusterapi. Ett exempel på UV-strålning är de gamla kvartslamporna som tillverkades frö att lösa problemet med vinterns brist på UVB-strålar. Dess upptäckt var således en nationell insats för att främja D-vitaminomvandlingen. 

UV-strålar på naturlig väg, kommer till oss via solen som avger både infrarött, synligt ljus, UVA- och UVB-strålning. UV-strålar finns även i stjärnor, men strålningen räknas som mycket låg.


Solkräm och näringsämnen som skyddar mot UV strålning

Skydda dig mot UV-strålar med kläder och strålningsskydd samt med naturliga solkrämer. Undvik de solkrämer som innehåller parabener och andra gifter, eftersom det blir allt påtagligare att de luckrar upp huden och skapar passage för strålningen, så att den når ännu längre in i dina hudlager. Detta är sannolikt en stor anledning till dagens ökade hudcancerfall, eftersom vi använder så pass mycket solkräm, istället för att hålla oss undan solen.

Solkrämen stoppar dessutom D-vitaminomvandlingen i huden, vilket innebär att man alltid skall vistas ute i minst 15-30 minuter, utan solkräm, självklart på ett sätt som är anpassat för just din hudtyp. Om du är rödlätt och har lätt att bli röd, så behöver du kortare tid i solen, medan en person som är mörk, behöver längre tid för att både bli mörk och för att omvandla D-vitamin. 

I norden skyddas huden till stor del av lycopener i grönsaker såsom tomater och i mörkare länder skyddas vi av mörk hy, orsakad av både gener och kosthållning (betakarotener). Konventionell odling i gödseltråg minskar tomaternas näringsämnen och därmed också lycopenet i tomatens skal. Det innebär ett minskat skydd mot solens strålar. Lycopen är dessutom en av de näringsämnen som behöver lätt upphettning för att tas upp i kroppen. Hetta upp tomaternas lätt och/eller lägg dem ute i solen, så får de gott om förstadie till D-vitamin från solens strålar. 

Om du inte tål tomater, så testa att äta tomater som är ekologiskt odlade, eftersom dagens genmanipulerade tomater har latex i skalen och därmed starka allergener som aktiverar ett svagt immunförsvar. Om du är allergisk, överkänslig mot latexl, så tål du sannolikt ekologiska tomater, men inte de som är konventionellt odlade.       

Röntgenstrålning

– Röntgenstrålning finns i röntgen inom sjukvård, tandvård och vid flyg m.m. När man röntgar något, så bestämmer man sig för att röntga ett visst energifält, som sedan utläser det man önskar veta. Ett exempel är när man röntgar kroppen, eftersom den kan röntgas i flera led. 

Ett organ som röntgas anses vara just ett organ, på grund av att det ingår i samma energifält. På detta sätt, ser man skillnaden mellan tex hjärtat och mjälten, eftersom de ingår i olika energifält. Det är också på detta sätt, som du röntgar på olika djup, då du kan antingen röntga kroppen där du ser konturer av organ och/eller gå djupare och röntga ett visst organ. Du koncentrerar dig på olika energifält och det som består av samma form. Det är exempelvis stor skillnad på tätheten i blod, jämfört med hjärtats vävnad o.s.v.


Röntgen finns även i de gamla tv-apparater som ritar bilden med 20 keV elektroner. De nya tv-apparater som kommer, har en annan konstruktion, vilket innebär att de inte avger röntgenstrålning. Undvik alltså att sitta nära en gammal tjock-tv.

För att vara mer akademisk i mitt språk, så kan röntgenstrålning ( och gammastrålning) tränga genom material och slitar sönder elektronerna (jonisera) vilket kan skada DNA och det är också det som är anledningen till den ökade cancerrisken vid röntgenstrålning. Visst kan man använda röntgen för goda syften vid tex läkarundersökningar, men det är oerhört viktigt att sätta skadan i förhållande till nyttan. Om du arbetar med röntgen, så bör du alltid ha detta i dina tankar.

Dagens Medicin skrev nyligen om att stora delar av sjukvårdens personal, inte har kunskap om strålningens påverkan. Sannolikt så orsakar denna okunskap, en minskad förståelse för de skador som kan uppstå.

Gammastrålning

– Gammastrålning finns som naturlig strålningsbakgrund i jordens bergarter och kn därmed finnas i byggnadsmaterial i tex din husstomme. På detta sätt, så är det också en omöjlighet att undvika, men denna form av strålning anses inte farlig, utan snarare en nödvändig naturlig strålning. Radon är också en form av strålning, men jag känner inte till hur detta påverkas kroppen, mer än att den är skadlig för oss.

Alfastrålning

– Alfastrålning är det sista strålningen jag känner till och den består av kärnor med He och finns i tex brandvarnare. Det är med anledning av det, som du bör lämna in din brandvarnare om den går sönder.  


Hemmalabb med glödlampa och mikrovågsugn

Glödtråden inne i en glödampa kan fungerar som en antenn i en mikro eftersom mikrovågorna gör att elektronerna accelererar i tråden och därmed skapar växelström. Växelströmmen har så pass hög frekvens så att tråden blir varm och börjar att glöda. Testa det genom att lägga in en glödlampa i en mikro MEN tänk på att en mikro aldrig skall köras obelastad, vilket innebär att du även behöver ställa in ett glas vatten. Om du inte har vatten i ugnen, så kan sändaren av mikrovågar att förstöras. Tänk även på att lampan kan explodera om tråden blir för varm, så stäng av ugnen direkt när tråden har börjat att lysa.

Kul att veta är att mikrons sitter bakom ett metallgaller som skyddar lampan från mikrovågorna på samma sätt som att ett metallgaller stoppar strålningen genom mikrovågsugnens glasdörr.  Detta är anledningen till att tråden i mikrons lampa inte exploderar av värme och också en förutsättning för att det inte ska läcka ut ännu mera mikrovågor. Om dörrens metallgaller avlägsnas så är mikrovågsugnen oerhört farlig och avger stora mängder mikrovågor. Sen har man kommit på ett sätt för att tillverka glödtrådar som inte fungerar som en antenn, vilket också minskar spänningen i ugnens lampa.

När du utför experiment med en mikrovågsugn, så bör du alltid vara försiktig och det bör alltid finnas vuxna med som kan ta ansvar för att försöket utförs på rätt sätt.

Sen ett sista tillägg… Mobiltelfoner består av radiosändare som liksom mikrovågsugnen, sänder ut mikrovågor. Den värmer således vatten på samma sätt som en mikro, även om strålningen är avsevärt mycket svagare. Om du däremot talar i telefon oerhört mycket, så fungerar mobilen precis som ugnen, och hettar upp vattnet vid ditt öra.

Vid radioaktiv strålning skall man inta stora mängder jod, eftersom det skyddar mot strålningsskador (om jodet inte är beläget på samma ställe som strålningsutsläppet och därmed kan vara radioaktivt). Jodbrist kan dessutom skapa problematik med sköldkörteln, vilket skapar kopplingen mellan strålning och struma. För lite brist, innebär att halogener såsom klor, tar över jodets plats i sköldkörtelhormonet. Detta skapar sedan sköldkörtelhormoner som inte är verksamma i cellens mitokondrie. Läs mer om sköldkörteln och jodbrist

Det finns även ett antal växter som skyddar mot förorenad luft och som även påstås skydda mot elektromagnetisk strålning. Läs mer om detta i min översatta artikel från NASA-studier om filtrerande växter: Filtrerande växter

www.kostkoll.se
www.rawfood-kost.se
www.kemikalier.eu
www.d-vitamin.biz
www.kosttillskott-guiden.net
www.vegetarisk.info
www.kolhydrater.org
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.receptkoll.se
www.gravidkost.se
www.kosttipset.se
www.ayurveda-guiden.net
www.piggabarn.se
www.familjetipset.se
www.elitkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info