Ungdomar med fetma lider av hög oxidativ stress och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Ungdomar som lider av fetma har höga nivåer av fria radikaler i sitt blod, vilket skadar cellerna och ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdom. Fri radikalbildning börjar redan tidigt, särskilt hos de ungdomar som har svår övervikt och/eller fetma., visar en ny amerikansk studie.

Barn som lider av fetma löper stora risker för att utveckla överviktsrelaterade sjukdomar senare i livet, såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, belastningsskador m.m.

Studien visar att barn och ungdomar som lider av fetma, utvecklar hög oxidativ stress från fri radikalbildning. Detta skadar kroppens celler och ökar riskerna ytterligare för sjukdom. Studien är amerikansk men kan lika gärna innefatta svenska barn och ungdomar. 

Källa: Vetenskapsradion.

www.piggabarn.se
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.motionstipset.se
www.viktminskningstips.net