Transfetter, härdat vegetabiliskt fett, fullhärdat eller transfritt fett!

Det blir allt vanligare att producenterna omformar omättade fetter i råvarorna till mättade fetter. I reaktorn reagerar de omättade fetterna med nickel och vätgas och dubbelbindningar på fettmolekyler sprättas upp.

Tidigare behandlade man fetterna i reaktorn under kort tid och då bildades transfetter, de fetter som länge har ifrågasatts. Genom att idag låta fetter vistas i reaktorn under en längre, så försöker man pressa ned halten av transfetter och får då en del som övergår till fullhärdade mättade fetter. Detta kallar man ”transfria härdade fetter”, men det finns en större eller mindre andel transfetter kvar även i fullhärdade fetter. En intressant sak inom denna fråga är att anställda inom margarinindustrin plågas av ökad förekomst av allergier och astma… Det säger ganska mycket! 
 
Det finns därför berättigade misstankar att det inte är själva transfettmolekylen som ger hälsorisker, utan en flora av mer eller mindre kända slaggämnen som bildas i den brutala kemiska miljön inne i en härdningsreaktor.

Vid raffinering av råolja till bensin och diesel används i stort sett samma metod med nickelkatalysator och vätgas. Då bildas exempelvis nickelkarbonyl, ett ytterst starkt cancerframkallande ämne som har det skarpaste hygieniska gränsvärdet i vår cancerlista. Hos de anställda vid raffinaderierna ser man bildning av nickelkarbonyl som ett allvarligt hygieniskt problem. Finns detta ämne också i fullhärdade matfetter?

Andra ämnen som nämns som biprodukter och föroreningar i härdade fetter är s k positionella isomerer, aromatiska ämnen, polymeriserade syror, nickelsåpa, koordinerade komplex m m. Det finns även skäl att fråga sig om andra naturligt förekommande ämnen i ett fett kan förändras och blir mindre bra för hälsan genom t ex ombildning av vitaminer, antioxidanter, fosfolipider o.s.v.

Att man idag fullhärdar fetter (”transfria fetter”) är inget steg framåt, utan snarare ett steg bakåt. Fettet är alltså längre tid i reaktorn med större risk att riskabla ämnen bildas. Det är således oerhört viktigt att få bort härdningsreaktorerna från vår livsmedelsindustri. Detta främst genom att vi slutar att köpa de produkter som har benämningen ”härdat vegetabiliskt fett”, ”fullhärdat” eller ”transfritt”.

Källa: Gunnar Lindgren

www.kostkoll.se
www.zarahssida.se