Testa allergiska reaktioner vid histaminöverskott med histamintest!

Histaminproblematik blir allt vanligare, främst då histamin tillverkas av den egna kroppen samt tilförs i allt större mängd, via maten. Vissa födoämnen innehåller väldigt höga halter av histamin. Läs mer om livsmedel med histamin längst ner i inlägget.

Histamin bryts ner av enzymet diaminoxidas och de som är känsliga mot histamin, har sannolikt en dålig produktion av just enzymet diaminoxidas. En anledning kan även vara att man har ätit eller druckit något (tex: läkemedel, alkohol etc.) som hindrar enzymets funktion. Detta är faktiskt en anledning till att många blir allergiska vid intag av tex öl, eftersom öl är histaminrikt samtidigt som alkoholen minskar enzymproduktionen.

När man har överskott av histamin i kroppen av ovan nämnda orsaker eller om flera orsaker kombineras, så uppstår allergiliknande symtom. Till exempel så är en nedsatt enzymfunktion (permanent eller tillfällig) tillsammans med högt intag av histamin via maten, en mindre bra kombination.

Liksom andra enzymer (laktas till laktosnedbrytning) så kan man köpa kapslar som innehåller diaminoxidas-enzymet. Dessa kan tas i förebyggande syfte inför en histamin-rik måltid eller när symtomen uppstår. Internationellt används Daosan men i Sverige verkar inte detta finnas, utan istället ett märke som heter Camucin. Jag vet dock inget om just detta enzym, men sannolikt så är det likt Daosan. 
 
Jag har tidigare skrivit om de utbildningar som jag gått inom miljögiftstester, födoämnestester m.m. och faktiskt så kan man även ta histamintest. Det kan vara en bra ide att undersöka det om man reagerar på histaminrika livsmedel. Själva analysen görs via ett tyskt labb och man skickar in serum från venöst blod på samma sätt som vid födoämnestester.

Testet mäter mängden diaminoxidas i blodet, dvs förmågan att bryta ner histamin, ej hur mycket histamin som finns i blodet. Ju mindre halt enzymer, desto större sannolikhet att det skapas histaminöverskott i kroppen som i sin tur leder till mer eller mindre stora besvär.
 
Läs mer om:
Histamin  
Histamin och mögeltoxiner
Födoämnestester
Pycnogenol
Histamintester

www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.vegetarisk.info
www.kolhydrater.org
www.rawfood-kost.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.vitaminochmineral.se
www.ekologisk-mat.info
www.ekologiskaval.se
www.zarahssida.se